Author Archives: admin

Vai islāms apspiež sievietes? _

vai islams apspiez sievietes

Vai islāms apspiež sievietes? Vairāk kā četrpadsmit gadsimtus tālā pagātnē, islāms deva sievietēm tiesības, par kurām viņu Eiropas laika biedrenes nespēja pat iedomāties. Izaicinošs apgalvojums! Apgalvojums, kuru pēdējo trīsdesmit gadu laikā atkārtoti ir teikuši gan islāmu pieņēmušie, gan arī muslimu rakstnieki, akadēmiķi un izglītības darbinieki visā pasaulē. Par sieviešu tiesībām, pienākumiem un izvēles iespējām ir

Lasīt vairāk

Hadžs – Svētceļojums uz Mekku

Image:

Ik gadu miljoniem ticīgo veic islāma ticības piekto pīlāru – svētceļojums uz Meku, jeb Hadžu. Šis pīlārs ir obligāts katram muslimam vismaz reizi dzīvē, ja vien viņš/viņa var to atļauties fiziski un finansiāli, un ja ceļš ir drošs. Hadžs ir galīgā pielūgsmes forma, jo tā iekļauj visu pārējo rituālu garīgās nozīmes un prasa ticīgajam lielu

Lasīt vairāk

Sveicam jūs ar ParIslamu.lv lapas atvēršanu! _

Allāha vārdā, patiesi, visa slava pieder Viņam. Es liecinu, ka neviens nav pielūgsmes vērts izņemot Dievu, un es liecinu ka Muhammads (s) ir Viņa pēdējais pravietis visai cilvēcei. Beidzot ir pabeigta ParIslamu.lv web-lapa, kuras veidošanas process sākas jau pagājuša gadā aprīlī. Lapa ir domāta gan muslimiem, gan tiem, kas tikai interesējas par islāmu. ParIslamu.lv publicēs

Lasīt vairāk

Multfilma “Pieci islāma pīlāri” latviski _

Ir pabeigts darbs pie pirmās latviešu valodā tulkotās multfilmas par islāmu! Multfilmas autori ir britu organizācija discoverislam.co.uk, un tās tulkotā versija tagad ir pieejama gan ParIslamu.lv gan arī YouTube. Multiflmas mērķis ir atvielgot bērniem islāma pīlāru apguvi.

Brīvprātīgs darbs _

Visi, kas vēlas piedalīties jauniegādātās Latvijas islāma kultūras centra (LIKC) ēkas atjaunošanā Avotu ielā 19, tiek laipni aicināti uz brīvprātīgiem darbiem sestdienās, kā arī jebkurā citā nedēļas dienā.

Sestdienu lekcijas _

Latvijas islāma kultūras centra telpās Brīvības ielā 104 sestdienās turpina notikt lekcijas. Lekciju laiks: pēc asr lūgšanas. Lekciju tēma: islāma vēsture un sīra.

Sestdienas lekcijas _

Latvijas islāma kultūras centra telpās, Brīvības ielā 104 turpina notikt sestdienas lekcijas. Lekciju laiks: pēc asr lūgšanas Lekciju tēmu: islāma vēsture un sīra

Pravieša Muhammada (s) medicīna Zinātne

zinatne 2 - Praviesa medicina400

Ārstēšana atbilstoši sunnai pamatojas uz informāciju, kuru mums nodeva Dieva Pravietis Muhammads (s) caur Kurāna ājām (pantiem) un hadīsiem (Pravieša (s) teiktā un darītā atstāstījumiem). Ārstniecības norādījumi balstās uz Pravieša (s) atbildēm uz jautājumiem, ko viņa līdzgaitnieki uzdeva par dažādu kaišu dziedināšanu. Pravieša Muhammada (s) medicīna sevī apvieno norādes par cilvēka veselību visas dzīves gaitā

Lasīt vairāk

Islāma morāles sistēma Audzinošs, Tikumi

tikumi 5 - islama morales sistema2400

 Islāms ir noteicis universālas pamattiesības cilvēcei, kas ir jāievēro un jāciena jebkuros apstākļos. Šo tiesību realizēšanai, islāms sniedz ne tikai legālas garantijas, bet arī ļoti efektīvu morālo sistēmu. Tādējādi, islāmā jebkas, kas veicina indivīda vai sabiedrības labklājību, ir morāli labs, un jebkas, kas kaitē, ir morāli slikts. Islāms tik ļoti akcentē Dieva un līdzcilvēku mīlestību,

Lasīt vairāk

Islāms un dzīves mērķis Audzinošs, Tikumi

tikumi 6 - islams un dzives merkis400

Kāds ir manas dzīves mērķis? Kāds ir jūsu dzīves mērķis? Kāds mērķis, jēga un uzdevums ir mūsu dzīvēm? Domājoši cilvēki bieži tiecas rast atbildes uz šādiem jautājumiem. Dažādi cilvēki dod dažādas atbildes. Daži uzskata, ka viņu dzīves mērķis ir kļūt bagātiem. Tomēr kur būs rodama viņu dzīves jēga pēc tam, kad viņi būs savākuši miljonus

Lasīt vairāk