Eņģeļi islāmā – gaismas radības Pārliecība

engeliTicība eņģeļu eksistencei ir viens no islāma ticības pamatuzskatiem. Muslimi tic, ka Dievs radīja eņģeļus no gaismas. Eņģeļi izpilda Dieva pavēles un dara konkrētas lietas dabas procesos un Visumā. Tā, ko mēs bieži saucam par ‘dabas spēkiem’, pamatā ir eņģeļu klātbūtne, kas tos ‘darbina’ pēc Dieva pavēles.

Eņģeļi ir tajā eksistences līmenī, kas atrodas virs uztveramās, redzamās un sajūtamās pasaules. Šo līmeni sauc par `alam al-ghayb (neredzamo pasauli). Kā Dieva radības dzīvojošas fiziskajā pasaulē ar tās pasaulīgo realitāti, mēs, cilvēki, nevaram pārkāpt tās robežas un iedomāties radības, kas eksistē ārpus tās. Muslimi tic eņģeļu eksistencei tāpēc, ka Dievs runā par tiem savās Vēstīs. Lai gan eņģeļi pamatā ir mums neredzamas radības, tie var parādīties mūsu acīm redzamā formā.

Arābiski eņģelis ir ‘malak’ (daudzskaitlī: malā`ikā) un šī vārda saknes nozīme ir ‘vēstnesis’. Muslimi tic, ka eņģelis Gabriels (jeb Džibrīls) bija vēstnesis, caur kuru Dievs iedeva Kurānu pravietim Muhammadam (s). Gabriels parādījās Pravietim kā persona, kura var runāt – tādā parādīšanās veidā, kāds bija nepieciešams uzdevumam. Eņģelis Gabriels bija ceļvedis vienā no pravieša brīnumiem – Nakts ceļojumā uz Al-Aksa svētnīcu un uz debesīm (Isra un Mi`radž). Lai arī Dievs izvēlējās dot Savu Vēsti caur eņģeli Gabrielu, svarīgi ir atzīmēt islāma nostāju, ka eņģeļi (vai kāds cits) nav starpnieki starp Dievu un cilvēkiem tādā nozīmē, ka cilvēki nevarētu sasniegt (sazināties ar) Dievu citādi, kā vien caur eņģeļiem.

Kurānā ir stāstīts par to, ka eņģeļi, pildot Dieva pavēles, veic konkrētus uzdotus darbus tādos procesos kā radīšanā, pravietībā, garīgajā dzīvē, nāvē, augšāmcelšanā un dabas procesu norisēs. Piemēram, ir eņģelis, kas izraisa pērkonu, kalpojot un pakļaujoties Dievam un Viņa pavēlēm. Ir eņģeļi, kas atbild par embrijiem mātes vēderā – viņi atnes tiem dvēseles, kad tiem jau ir apritējušas 120 dienas. Citi eņģeļi ir atbildīgi par cilvēku sargāšanu.

Arī Kurāns vēsta par nāves eņģeli: “Saki: ‘Jūsu [dzīvības] paņems nāves eņģelis, kuram jūs esat uzticēti, pēc kā jūs visi tiksiet atgriezti pie sava Kunga.’” (Kurāns 32:11)

Tāpat Kurānā ir runāts par eņģeļiem saistībā ar Paradīzi un Elli (piemēram, viņi minēti kā sargi): “Ēdenes dārzi, kuros viņi ieies kopā ar saviem taisnīgiem vecākiem, laulātajiem draugiem un pēcnācējiem. Eņģeļi nāks pie viņiem pa visām durvīm.” (Kurāns 13:23)

Katram cilvēkam ir eņģelis labajā un kreisajā pusē, kas pieraksta viņa nodomus un darbus zemes gaitās: “… taču pār jums ir sargātāji, cēli rakstītāji, kas zina, ko jūs paveicat.” (Kurāns 82:10-12)

“Pār katru dvēseli ir [nolikts] sargātājs.” (Kurāns 86:4)

Eņģeļi ir minēti arī daudzos hadīsos. Piemēram, pravietis Muhammads (s) teica, ka tad, kad ļaudis sapulcējas, lai pieminētu un atcerētos Dievu, tad “eņģeļi aplenc viņus, žēlastība pārklāj viņus, miers nolaižas pār viņiem, un Dievs atceras (piemin) viņus kopā ar tiem, kas kopā ar Viņu.” (At-Tirmizī)

Eņģeļi ir no cilvēkiem ļoti atšķirīga radības forma, jo eņģeļiem nav pašiem savas brīvās gribas. Viņi tika radīti īpašam nolūkam – kalpot Dievam un izpildīt Viņa pavēles. Daudzi eņģeļi atrodas nepārtrauktas pielūgsmes stāvoklī, klanoties Dievam un nekad nepaceļot galvas.

*************************** 

Islammuslim.lv piezīme:

Svarīgi ir atzīmēt, ka Sātans nav nekāds ‘kritušais eņģelis’. Eņģeļiem nav brīvas gribas, viņiem nemaz nav iespējas krist. Viņi neizvēlas nepareizas izvēles, jo viņi neizvēlas vispār. Viņi dara to, ko Dievs liek. Sātans ir cita veida radība – džins (arābiski – neredzamais, apslēptais). Džini ir ‘neredzamie’, gari, kuriem tāpat kā cilvēkiem ir brīva izvēle paklausīt vai nepaklausīt Dievam. Gluži tāpat kā cilvēki, ir džini, kas paklausa Dievam, un ir džini, kas svārstās vai nepaklausa. Bet ir arī džini, kas izvēlējušies absolūti neklausīt Dievu – viņu galvenais ideologs un padomdevējs ir Sātans. Tad lūk Sātans un viņa līdzzinātāji no džinu un cilvēku vidus cenšas darīt visu, lai nomaldinātu cilvēkus no pareizā ceļa. Sātans to dara, jo nosolījies, ka nomaldinās pēc iespējas vairāk cilvēku sev līdzi Elles ciešanās. Pārējie ir vienkārši aklie ar cietajām sirdīm un nelieši, kas padevušies Sātana maldiem.

————————————–

Raksta autors: Prof. Šahuls Hamīds (Prof. Shahul Hameed); avots: www.islamonline.net

Prof. Šahuls Hamīds (Shahul Hameed) ir pilna laika konsultants IslamOnline.net Discover Islam sadaļā. Iepriekš viņš bija Kalikutas Universitātes (Indija), Farūka Koledžas, angļu valodas departamenta vadītājs. Viņš arī ir Keralas islāma misijas (Kerala Islamic Mission) prezidents. Viņš ir trīs grāmatu par islāmu malajalamu valodā autors. Grāmatas ir par reliģiju salīdzināšanu, sievietes statusu islāmā un zinātni un vērtībām.  • Atstāt komentāru