Piektdienas lūgšana (2/2) Pielūgsme

maxresdefaultAtrodoties lūgšanu vietā:

 1. Divu kopā sēdošu cilvēku izšķiršana:

Salmāns-Al-Farsi (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “…tad dodas (uz Džumu’ah lūgšanu) un neizšķir divus kopā sēdošus cilvēkus (mošejā)… viņa grēki starp šo un iepriekšējo piektdienu tiks piedoti.”[1]

 1. Vietas atbrīvošana citiem:

Džabir (ra) atstāstīja, ka Allāha pravietis (s) teica: “Nevienam no jums nevajadzētu likt viņa brālim stāvēt piektdienā (draudzes lūgšanas laikā) un tad aizņemt viņa vietu. Bet viņam tikai vajadzētu pateikt tam (uzņem mani sev blakus).”[2]

 1. Kāpt pāri citu pleciem:

Abu Az-Zahirijah ir atstāstījis par Abdullah bin Busr un teica: “Es sēdēju viņam blakus piektdienā un viņš teica: “Kāds vīrs atnāca, kāpdams pāri cilvēku kakliem, un Allāha Vēstnesis (s) teica: “Apsēdies, tu traucē cilvēkiem.” ” ” [3]

 1. Runāšana khutbas (sprediķa) laikā:

Abu Hurairah (ra) atstāstīja, ka Allāha Vēstnesis (s) teica: “Ja tu saki savam biedram: “Esi kluss un klausies,” kad imāms sniedz khutbu, tu esi iesaistījies bezjēdzīgā (tukšā) runā (plāpāšanā).”[4]

 1. Sēdēšana tuvu imāmam:

Sumarah ibn Džundub (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “Apmeklē sprediķi (piektdienā) un sēdi tuvu imāmam, jo cilvēks tur sevi tālu, līdz viņš tiks atstāts aizmugurē laikā, kad notiks ieiešana Paradīzē, lai gan viņš tajā ieies.”[5]

 1. Ihtiba’ (sēdēšana ar ceļiem pierautiem pie vēdera):

Muadh bin Anas Al-Džuhni (ra) teica, ka “Pravietis aizliedza (mums) sēdēt mūsu kājas pieraujot augšup pie mūsu vēderiem (Ihtiba’) piektdienas khutbas (sprediķa) laikā.”[6]

Oriģinālais arābu vārds šai pazīcijai ir ‘hubtāh’ vai ‘ihtibā’. Pravietis (s) aizliedza tā sēdēt, jo šajā pozīcijā cilvēks var viegli kļūt miegains, kā arī viņa rituālā apmazgāšanās var tikt pārrauta. Šajā jautājumā ir vairāki viedoļi. [7]

 1. Miegainības izjušana khutbas laikā:

Ibn Umar (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “Kad kāds no jums kļūst miegains piektdienas lūgšanas laikā, tad ļaujiet, lai viņš izkustas no vietas, kur ir apsēdies.”[8]

Pēc piektdienas lūgšanas:

 1. Lūgt četru rakātu sunnas lūgšanu:

Abu Hurairah (ra) atstāstīja, ka Allāha Vēstnesis (s) teica: “Ja kāds no jums veic piektdienas lūgšanu, viņam vajadzētu izpildīt četru rakātu (sunnu) pēc tās.”[9]

 1. Mainīt vietu pēc Džumu’ah lūgšanas

Al-Saib informēja Umaru bin Ata par to, ko viņš pieredzēja Muavija lūgšanā: “Jā, es piedalījos Džumu’ah lūgšanā kopā ar viņu Maqsurā, un kad imāms izrunāja sveicienus, es piecēlos no savas vietas un veicu (sunnas rakātus). Kad vinš ienāca (telpā), viņš sūtīja pēc manis un teica: “Neatkārto to, ko tu esi izdarījis. Katrreiz kad esi piedalījies Džumu’ah lūgšanā, neveic (sunna lūgšanu), pirms neesi runājis vai devies laukā, jo Allāha Vēstnesis mums ir licis darīt tā un nevis apvienot diva (veida) lūgšanas bez runāšanas vai došanās laukā (starp tām).””[10]

 1. Pirkšana un pārdošana pēc piektdienas lūgšanas:

“Un kad [rituālā] lūgšana būs pabeigta, izklīstiet pa zemi, tiecieties pie Allāha žēlastības un daudz pieminiet Allāhu, lai jūs kļūtu veiksmīgi.” (Kurāns, 62:10)

Džumu’ah ir dāvana mums no Dieva, gluži tāpat kā divi Īd (svētki). Dievs mums ir devis iespēju katru nedēļu sildīties Viņa svētībā. Mums tas patiešām izdotos, ja mēs tam sekotu ar tīriem un patiesiem nolūkiem. Sods par lūgšanu izlaišanu ir bargs, kā Dievs to apraksta šajā rindā:

“Taču pēc viņiem nāca paaudze, kuri atstājuši [rituālo] lūgšanu un sekojuši [savām] iegribām, un pēcāk tie satiksies/sastapsies ar ļaunumu.” (Kurāns, 19:59)

Lai Dievs pasargā mūs no iekļūšanas šajā kategorijā un vada mūs uz taisna ceļa!

——————————-

Autore: Aišah Ahmed; avots: http://blog.islamiconlineuniversity.com/beautify-your-jumah-salaah/
——————————-

[1]Sahih al-Bukhāri, Nodaļa 2, Grāmata 13, Hadīss 8

[2]Sahih Muslim, Grāmata 39, Hadīss 42

[3]Sunan An-Nasā’i, Grāmata 14, Hadīss 36

[4]Sunan An-Nasā’i , Nodaļa. 2, Grāmata 19, Hadīss 1578, Sahih: Darussalam

[5]Sunan Abi Dāvūd 1108, Grāmata 3, Hadīss 1103, Hasan: Al-Albāni

[6]Abu Dāvūd un At-Tirmidhi

[7]Abu Ibrahim Madžid Ali Hasan, Muslima uzvedības etiķete piektdienā (The Etiquette Of a Muslim On Friday), p. 64

[8]Džāmi` At-Tirmidhi, Nodaļa 1, Grāmata 4, Hadīss 526, Hasan: Darussalam

[9]Rijad As-Sālihīn: Grāmata 9, Hadīss 1126; [Muslim]

[10]Sahih Muslim: Grāmata 4, Hadīss 1921 • Atstāt komentāru