Vēlos kļūt par muslimu, bet… mīti par islāma pieņemšanu (2/3) Pārliecība

57w8Nav citas dievības kā vien Dievs. Šis vienkāršais apgalvojums pievēršanos islāmam parada vieglu. Ir tikai viens Dievs un tikai viena reliģija – kas var būt vienkāršāks? Tomēr, kā jau runājām iepriekšējā rakstā, tiklīdz cilvēks atrod Patiesību, tiklīdz viņā rodas vēlme kļūt par muslimu, sātans tūdaļ iedveš cilvēkam vārdu “bet”: bet es neesmu gatavs, es nezinu arābu valodu, es nevēlos mainīt vārdu. Šodien mēs apskatīsim vēl dažus mītus, kuri traucē pieņemt dzīves svarīgāko lēmumu.

3. Vēlos pieņemt islāmu, bet nevēlos veikt apgraizīšanu

Pravietis Muhammads (s) teica, ka katrs bērns piedzimst fitras (dabiskā) stāvoklī ar pareizu Dieva izpratni. (Sahih Muslim) No Sunnas mēs zinām par piecām lietām, kas arī pieder fitrai: “Piecas lietas pieder pie fitras – kaunuma matu skūšana, apgraizīšana, ūsu apgriešana, matiņu izplūkšana padusēs un nagu apgriešana.” (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim) Tas tiek uzskatīts par dabisku un pie tā pieturējās visi pravieši un viņu sekotāji. (As-Shawkaani, Nayl al-Awtaar, Baab Sunan al-Fitrah)

Lielākā daļa islāma zinātnieku uzskata šo procedūru par obligātu vīriešiem, protams, izslēdzot risku veselībai. Riska pakāpe tiek vērtēta atbilstoši Kurānam un Sunnai. Ja vīrietim ir nopietns, svarīgs iemesls neveikt apgraizīšanu, tad no viņa tiek noņemts pienākums to darīt. Tādējādi apgraizīšana nedrīkst kļūt par šķērsli ceļā uz islāmu. (Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 5/115, Al-Ijaabaat ‘ala As’ilah al-Jaaliyaaat, 1/3,4) Citiem vārdiem sakot, apgraizīšana nav nepieciešams nosacījums, lai cilvēks pārietu islāmā. Turklāt cilvēkam, kurš nav apgraizīts, netiek liegts vadīt lūgšanu.

Islāmā nav prasības veikt apgraizīšanu sievietēm.

4. Vēlos pieņemt islāmu, bet esmu baltais

Islāms ir lejupsūtīts visai cilvēcei visos laikos un vietās. Tas netika atklāts kādai konkrētai rasei vai tautai. Islāms ir visaptverošs dzīvesveids, kas pamatojas Kurānā un Sunnā (pravieša Muhammada (s) tradīcijas). Jā, Kurāns ir arābu valodā, un pravietis Muhammads (s) bija arābs, taču ir maldīgi domāt, ka visi muslimi ir arābi, vai arī ka visi arābi ir muslimi. Faktiski, lielākā daļa pasaules muslimu (kopumā ap 1,4 miljardi) nav arābi.

Nav nekādu rasu vai etnisko prasību, lai kļūtu par muslimu. Tas vairāk nekā skaidri ir pateikts pravieša Muhammada (s) atvadu sprediķī. Viņš teica:

“Visa cilvēce ir cēlusies no Ādama un Ievas. Tādēļ arābs nav pārāks par ne-arābu un ne-arābs – par arābu, tāpat baltais nav pārāks par melno un melnais – par balto, kā vien ar dievbijību un labiem darbiem. Atcerieties, ka katrs muslims ir brālis otram muslimam un visi muslimi ir viena kopiena.” (atvadu sprediķa tekstu var atrast Sahih Al-Bukhari un Sahih Muslim grāmatās, kā arī imāma At-Tirmizī un imāma Ahmada grāmatās)

Kurānā teikts: “Ak, cilvēki! Mēs radījām jūs no vīrieša un sievietes un pataisījām jūs par tautām un ciltīm, lai jūs viens otru iepazītu. Patiesi, no jums tas godājamākais Allāha priekšā ir tas dievbijīgākais. Patiesi, Allāhs ir Zinošs un Pārzinošs.” (Kurāns 49:13)

5. Vēlos kļūt par muslimu, bet neko nezinu par islāmu

Lai kļūtu par muslimu, nav jābūt dziļām zināšanām par islāmu. Pietiek saprast šahādas (ticības apliecības) jēgu un zināt sešus ticības pīlārus. Kad cilvēks ir pieņēmis islāmu, tad ir īstais laiks apgūt reliģiju. Steigai nav jēgas. Svarīgi ir virzīties uz priekšu lēnām, bet pamatīgi. Svarīgi ir ieraudzīt islāma skaistumu un vienkāršību, uzzināt par praviešiem un islāma vēstnešiem, ieskaitot arī pēdējo no viņiem – Muhammadu (s). Muslims nekad nepārstāj apgūt zināšanas par islāmu – šis process turpinās līdz pat nāvei.

Kā teica pravietis Muhammads (s): “Ticīgajam nekad nepietiks klausīties par labo, līdz viņš ieies Paradīzē.” (At-Tirmidhi)

6. Vēlos pieņemt islāmu, bet esmu pārlieku daudz grēkojis

Tiklīdz cilvēks pasaka šahādu (“Apliecinu, ka nav dievības pielūgsmes vērtas kā vien Allāhs, un ka Muhammads ir Viņa vēstnesis”), tiek dzēsti visi viņa iepriekšējie grēki, lai cik smagi tie arī nebūtu bijuši. Dzīve tiek iesākta no jaunas lapas – baltas, tīras, neaptraipītas…

“Saki tiem, kuri noliedza, [ka], ja viņi izbeigs, viņiem taps piedots tas, kas jau pagājis…” (Kurāns 8:39)

Neviens islāma patiesība netiek uzspiesta. Taču, ja jūsu sirds saka priekšā, ka Dievs ir viens, tad nevilcinieties.

“Reliģijā nav uzspiešanas, [jo] taisnums jau ir nošķīries no maldiem.Tāpēc tas, kurš netic viltus pielūdzamajam, bet tic Allāham, ir satvēris visstingrāko turekli/rokturi, kuram nesalūzt! Un Allāhs ir Dzirdošs un Zinošs.” (Kurāns 2:256)

_________________________________

Raksta autore: Aiša Steisija (©2011 IslamReligion.com); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/4360/i-want-to-be-muslim-but-myths-about-converting-to-islam-part-2/

Article by: Aisha Stacy ((©2011 IslamReligion.com); this article has been translated under supervision of www.parislamu.lv from the original article at: http://www.islamreligion.com/articles/4360/i-want-to-be-muslim-but-myths-about-converting-to-islam-part-2/

_________________________________

Raksti šajā sērijā:  • Atstāt komentāru