ыаываы

Jautājumi un atbildes

Sūtiet jūsu jautājumus kontaktu sadaļā, vai uz admin@parislamu.lv! • Komentāri

  1. Janka

   Kāpēc kristietībā, jūdaismā vārds Jahve tiek tulkots jebkurā valodā – God, Dievs, Bog, Gott utt, bet vārds Allah netiek tulkots kā Dievs nekur?

   1. admin Materiāla autors

    Paldies par Jūsu jautājumu. “Allāh” ir vārds, kuru Pats Dievs lieto attiecībā uz Sevi Kurānā, tāpēc vēloties apzīmēt mūsu Dievu, visprecizāk ir saukt Viņu šajā vārdā. Tāpat Dievs sauc sevi Kurānā par Ar-Rahmān (Žēlastīgs), Al-Basīr (Visu Redzošs), Al-Alījs (Visaugstākais) un daudzos citos vārdos. Bet, vienkārši runājot ikdienā, Allāhu var saukt arī par Dievu, vai God angliski u.tml. citās valodās, kas arī tiek darīts materiālos, kuri paredzēti pārsvarā nemuslimiem.

    Allāhs ir īpašs Dieva vārds arābu valodā, kam nav nedz dzimtes, nedz skaitļa – tādējādi tas vislabāk raksturo Dieva būtību. Tieši tāpēc paši muslimi labprātāk lieto šo vārdu, lai gan latviski tas, protams, tulkojas kā – Dievs.

  2. Es

   Jautājums par Korānu – 114 sūras jeb nodaļas ir sarindotas nevis secībā kādā Muhameds tās saņēma, bet gan pēc nodaļu garuma. Precīzāk, tas ir no īsākās uz garāko VAI no garākās uz īsāko ?

   1. admin Materiāla autors

    Korāna sūras ir tādā kārtībā, kādā Dievs lika to pravietim Muhameda sakārtot. Kad tika saņemta karta jaunā atklāsme, tika noteikts arī kur tieši tai Korānā jāatrodas. Par sūru garumu – nevarētu gan teikt, ka pēc garuma, jo pirmā sūra ir īsa un nākamā ir garākā Korānā. Tomēr tā lielākoties ir, ka Korāna sākumā ir garākās sūras un beigās var atrast īsākās pēc garuma sūras, lai gan arī tās nav precīzā secībā pēc garuma.

  Leave a Reply to Janka Cancel Reply