Slaveni cilvēki, kuri kļuva par muslimiem

Islāma ticība ir atvērta ticība jebkuram cilvēkam. Valdošais kritērijs tajā ir ticība Vienīgajam Dievam un, kā teicis Pravietis Muhammads (miers viņam un Allāha svētība) “Allāhs neskatās ne uz jūsu ārieni, ne jūsu miesu, bet skatās Viņš uz jūsu sirdīm un jūsu darbiem”. Islāms neizceļ nevienu cilvēku par to, ko tas sasniedzis dzenoties pēc šīs dzīves labumiem. Šī iemesla dēļ, bieži cilvēkam, kurš šajā saulē sasniedzis augstu stāvokli, ir grūti pazemībā locīt ceļus Visaugstākā priekšā. Un tomēr, daudzi slaveni cilvēki ir muslimi vai pat jaunpievērstie islāmam, kuri izvēlējušies sev islāmu savas dzīves laikā, novēršoties no visa izlaidīgā, nosodāmā un turpinot savu dzīvi šķīstībā un padevībā savam Radītājam.  • Atstāt komentāru