ыаываы

Bibliotēka

WhatsApp Image 2018-06-24 at 19.36.37Islāma mācības (1. klasei)

Teksta autors: Maulvi Abdul Aziz

Izdevniecība: Darussalam

Tulkoja: Tulkots parislamu.lv pārraudzībā

Īss apraksts: Tā kā ir liela nepieciešamība pēc islāma mācību studiju materiāliem, Darussalam ir pacentušies izdot islāma studiju grāmatu sērijas, sākot no pirmās klases līdz divpadsmitajai. Šī ir pirmā grāmatiņa, kas tikusi latviskota mazajiem latviešu muslimiem parislamu.lv pārraudzībā.

 

 

Dārzāvāks dārza grāmatai 1

Teksta autore: Agija Miķelsone

Ilustratore: Agija Miķelsone

Īss apraskts: Krāsaina un dzīvespriecīga grāmatiņa mazajiem muslimiem par Dieva radībām dabā mums apkārt. Mazais Hamza strādā kopā ar mammu un tēti dārzā. Grāmatā uzzināsiet, ko Hamza dārzā redz un dara.

 

 

 

 

Bērni apnew cover 2- berni ap pravieti Pravieti (s)

Teksta avots: Hiba Magazine (http://www.hibamagazine.com/)

Tekstu tulkoja: Laila Brence

Ilustratore:  Agija Miķelsone

Īss apraksts: Īsi stāstiņi bērniem, kas iepazīstinās ar 10 sahabām, kuri bija bērni Pravieša Muhammada (s) laikā.

 

 

Trīs mezgli3 mezgli cover 2

Teksta avots: Hiba Magazine (http://www.hibamagazine.com/)

Ilustratore:  Agija Miķelsone

Īss apraksts: Brīnišķīgi ilustrēta grāmata mūsu mazajiem lasītājiem, kas uzmundrinās viņus mosties uz dienas pirmo lūgšanu.

 

 

 

12620465_800617676731450_161839473_oTadžvīd: Kurāna lasīšanas likumi

Avots: Read with Tajweed (http://www.readwithtajweed.com/)

Tulkoja: Tulkots prislamu.lv pārraudzībā

Pārbaudīja: Salmāns Abu Daūds

Īss apraksts: Ikvienam muslimam ir svarīgi zināt, kā pareizi lasīt Kurānu, lai, to recitējot, nepielaistu kļūdas. Islāma mācība, kas skaidro Kurāna lasīšanas likumus, saucas Tadžvīd. Šajā parocīgajā rokasgrāmatā atradīsiet lakoniski skaidrotus Tadžvīd likumus, kas sekmēs jūsu izpratni par Kurāna teksta recitāciju un palīdzēs uzlabot jūsu Kurāna lasīšanas prasmi. Grāmatā atradīsiet arī zili iekrāsotas saites uz burtu un attiecīgo likumu audio atskaņojumiem.

 

 

Maududi A4Allāha pieminēšanas un lūgumu grāmata

Īss apraksts: Līdz šim latviešu valodā iztrūka savas “Fortress of the muslim” versijas. Nu bet tagad varam piedāvāt kaut ko ļoti līdzīgu, grāmatu kurā ir apkopoti zikri un duā dažādās ikdienas situācijās kopā ar arābu vārdu transkripciju, kura palīdz izlasīt tekstu pat neprotot arābu burtus.
Kā arī atgādinām, ka arābu burtu mācīšanas ir obligāta katram muslimam un bez to zināšanas Kurāna ajātus un zikrus pilnīgi pareizi izlasīt nav iespējams.

 

 

Maududi A440 stāsti ar hadīsiem bērniem

Autors: Dr. Jasārs Kandemīrs
Ilustratore: Agija Miķelsone

Īss apraksts: Ilustrēta grāmata, kura satur 40 audzinoša rakstura stāstus bērniem, katrs no kuriem tiek nobeigts ar kādu no Pravieša (s) pamācošiem hadīsiem. Lielisks materiāls drukai.

 

 

Maududi A4Imanta Kalniņa jaunāka 2015. gada janvāra Kurāna tulkojuma versija

 

 

 

 

Tulkoja: Imants Kalniņš

 

Maududi A4Islams iztulkots latviski

Autors: Ahmeds Māris Bergholds

Īss apraksts:  Pirmā Latvijas muslima uzrakstīta grāmata par islāmu! Ahmeds (Māris Bergholds) ir forum.islammuslim.lv veidotājs, kā arī viens no izglītotākajiem Latvijas muslimiem. Šajā grāmatā, mūsdienu jaunatnei saprotamā valodā ir izklāstīts islāma pamatkoncepts – viendievība, kā arī milzum-daudz interesantu faktu un aizraujošu stāstu no autora dzīves.

 

Maududi A4Īss ilustrēts ceļvedis islāma saprašanai

Tulkoja: Ahmeds Māris Bergholds

Pārbaudīja: Laila Brence

Īss apraksts:  Pasaulslavenas bezmaksas izplatīšanas grāmatas latviešu versija, kura stāsta par Kurāna zinātniskajiem brīnumiem, islāma pamatkonceptiem un ticības pamatiem. Grāmata ir piemērota izplatīšanas nemuslimu un jauno muslimu vidū.

 

Maududi A4Stāsti un spēles mazajiem muslimiem

Tulkoja: Ahmeds Māris Bergholds

Veidoja: Arita Rukejja

Īss apraksts:  Pašu latviešu muslimu un to bērnu veidota atraktīva grāmata ar jaukiem stāstiņiem, uzdevumiem un zīmējumiem pašiem jaunākiem muslimiem!

 

 

 

Maududi A440 An-Navavī hadīsi

Tulkojusi: Hadidža Daiga Kučinska

Īss apraksts:  Vēl viens imāma An-Navavī hadīsu krājums, kurš ir atrodams gandrīz katra muslima mājās un ietver 42 visaptverošus Pravieša Muhammada izteicienus, lai viņam miers un Allāha svētība.

 

 

 

 

200 Hadīsi nMaududi A4o “Rijādu Solihīn”

Tulkojusi: Hadidža Daiga Kučinska

Pārbaudījušas: Fātima Umm Tasnīm un Ranija Inese Tepeorene

Īss apraksts:  Daudz islāma zinātnieku ir centušies apkopot audzinoša rakstura hadīsus vienā krājumā, bet iespējams pazīstamākais no tiem ir imāma An-Navavī, lai Allāhs apžēlojas par viņu, “Rijādu Solihīn” grāmata, kurā ir atrodami apmēram 1895 pravieša Muhammada, lai viņam miers un Allāha svētība, izteicieni. Mēs izvēlējamies no tiem 200, un, lai lasītājs varētu arī iemācīties kādu no tiem no galvas, meklējām īsākus pēc garuma.

 

Maududi A4Islāms un džahilija

Autors: Adb-ul-Alā Maudūdī

Tulkojusi: Hadidža Dace Kučinska

Pārbaudījusi: Laila Brence

Īss apraksts:  Izcila islāma domātāja Abd-ul-Alā Maudūdī lekcija par cilvēku uztveri un attieksmi pret apkārtējo pasauli. Šis sešpadsmit lappušu garš teksts pat nereliģiozam cilvēkam saprotamā valodā izskaidro svarīgākus dzīves postulātus.

 

Woman in islam 3DSievietes statuss Isāmā un jūdu-kristiešu tradīcijā

Autors: Dr. Šerīf Abdu-l-Azīm

Tulkojusi: Fātima Legzdiņa

Īss apraksts: Šajā grāmatā tiek veikta analīze, kurā autors salīdzina Islāma skatījumu uz sievieti ar to, ko piedāvā Jūdaisma un Kristietības raksti. Darba autors izskata visu sievietes lomas sfēru un izved no tā objektīvus secinājumus. Grāmata ir vien Kurāna, Vecās un Jaunās derības citāti un to komentāri.

 

Tris Principi 3D thinTrīs fundamentāli principi

Autors: Muhammad At-Tamīmī

Tulkojis: Oļegs Imrāns Petrovs

Īss apraksts: Šajā grāmatā tiek izskatīti trīs jautājumi, kurus katram cilvēkam kapā uzdos eņģeļi, proti: „Kas ir tavs Kungs? Kāda ir tava reliģija? Kas ir tavs pravietis?” No atbildes būs atkarīgs mūsu tālākais liktenis aizkapa dzīvē un Tiesas Dienā. Šie jautājumi ir muslimu akīdas (pārliecības) pamats.

 

 

 

Kurans 3DKurāns: vienmēr esošais brīnums

 

 

Tulkoja: vairāki Latvijas muslimi

Īss apraksts: Šajā grāmatā tiek aprakstīti dažādi zinātniski brīnumi, kuri ir atrodami Svētajā grāmatās. Tiek apspriests Kurāna literārais izaicinājums un ar Kurānu saistīti jautājumi.

 

kartes 3DPirmsislāma vēstures kartes

Oriģinālavots:  Sāmī Al-Maglūsa Sīras atlants

Bilžu autors: Imrāns Oļegs Petrovs

Īss apraksts: Astoņas pirmsislāma vēstures kartes un bildes parāda arābu cilšu izceļošanas periodu no Jemenas, senas civilizāciju atrašanas vietas, kuras tika mīnētas Kurānā, apkārtējo civilizāciju stāvokli pirms Muhammada pravietojuma (lai viņam miers un Allāha svētība) un daudz ko citu.

 

Vai evangeliji apstiprina 3DVai Evaņģēliji apliecina Jēzus dievišķīgumu?

 

Autors: Salmāns Abū Dāvūds

Īss apraksts: Atbilde uz atstāto komentāru. Evaņģēliju tekstu analīze, kura parāda, ka uzskatīt Jēzu par Dievu nav pamata, tieši otrādi – Jēza dievišķīgums tiek kategoriski noliegts.

 

 

Fikh Mujassar 3D thinKonspektu sērija no grāmatas “Atvieglotais fikh Kurāna un sunnas gaismā”

 

Autori: Saūdu Arābijas fikha zinātnieku grupa

Tulkoja: umma.lv

Īss apraksts: Saūdu Arābijas fikha zinātnieku kopdarba “Atvieglotais Fikh Kurāna un Sunnas gaismā” konspekts, kurā tiek apskatīti attīrīšanas, lūgšanas un gavēņa fikha jautājumi.

 

la ilaha illallah 3D thinLiecība “Lā ilāha illa-llāh”

 

 

Autors: Salmāns Abū Dāvūds

Īss apraksts: Mūsu reliģijas svarīgākā jautājuma izklāsts, kurš iekļauj gan vispārējus, gan arī akadēmiskus jautājumus.

 

Ticibas-vajums-3D-thinTicības vājums – izpausmes, cēloņi – ārstēšana, novēršana.

 

 

 

Autori: Dažādi lektori no Saūdu Arābijas

Īss apraksts: Konspekts, kurš apkopo 2007. gada Varšavas nometnē teikto par ticību, tās vājumu un tā ārstēšanu. Atstāstu sagatavojuši Ahmeds ar Salmānu.

 

Ramadans 3D thinRamadāna mēneša gavēnis

Tulkojusi:  Ilze Leila Strūberga

Īss apraksts: Ramadāns ir laiks, kad muslimi visā pasaulē kopēji nododas kopējam gavēnim, lūgšanām, Dieva pieminēšanai un slavēšanai. Pravietis (miers viņam un Dieva svētība) ir teicis: „Tas, kurš ir gavējis ramadāna laikā, pārpilns ar ticību un cerību iegūt Allāha balvu, tam Allāhs atlaidīs viņa iepriekšējos grēkus. Tas, kurš lūgšanās pavadīs leilat-ul-kadr nakti pārpilns ar ticību un cerību iegūt Allāha balvu, tam Allāhs atlaidīs viņa iepriekšējos grēkus.”

 

homo 3D thinHomoseksualitāte mainīgajā pasaulē. Vai mēs tiekam maldināti?

Autors: Nadija al-Avadi, Islamonline.net veselības un zinātnes sadaļas redaktore.

Tulkojums: Fātima Legzdiņa

Īss apraksts: Homoseksualitāti kā iedzimtu un normālu parādību parādošo pētījumu analīze un to kritika. Darbs parāda to, kā un kādu mērķu vadīti, pētnieki mēģināja un mēģina likt noticēt tam, ka homoseksualitāte nav pieskaitāma pie slimībām, un ka sabiedrībai tā jāpieņem kā līdzvērtīga puse tās heteroseksuālajai daļai.

 

Precibas 3D thinDaži precību jautājumi Bībelē un Islāma reliģiskajos avotos

 

 

Autors: Salmāns Abū Dāvūds

Īss apraksts: Kurāna tekstu analīze ar mērķi noliegt kristiešu misionāru Islāma kritiku dažos precību jautājumos.

 

luugshana-bildeesLūgšana bildēs

 

 

 

Īss apraksts: Lūgšanas kompakts apraksts bildēs. Piemērots jauniem muslimiem, kuri mācās skaitīt lūgšanu. Pielikumā pielikti lūgšanu laiki. Apraksts sagatavots krievu un latviešu valodā.

pirmaa-luugshanaKā veikt manu pirmo apmazgāšanos un rituālo lūgšanu

 

Autors: Salmāns Abū Dāvūds

Īss apraksts: Vēl viena lapiņa, kura ir sagatavota drukāšanai un izdalīšanai jaunu muslimu starpā. Tajā ir aprakstīts veids, kā veikt lūgšanu pirmajās dienās pēc Islāma pieņemšanas, kad jauns muslims vēl nav iegaumējis visas lūgšanas obligātās sastāvdaļas un pīlārus. Lūgšanas apraksts ir divās valodās.

 

Atkariba-3DAtkarības, līdzatkarība, to norise un cīņa ar tām

Autors: Vilnis Džaafar Užga

Īss apraksts: Iespējams, ka patiešām, šis temats nav aktuāls Latvijas muslimu vidū, taču tas noteikti ir aktuāls Latvijas nemuslimu vidū, un ar to es sastopos ikdienā. Esmu redzējis un dzirdējis pietiekami daudz dzīvesstāstus, lai saprastu, ka cīnīties ar tām visām atkarībām ir iespējams tikai lūdzot un saņemot Dieva atbalstu. Lai vai kā, veicot šo darbu nonācu pie dažām, sev svarīgām atziņām, al-hamdu lillah, un lūdzu Allāham sniegt atbalstu visiem, kas vēlas izmainīt savu dzīvi uzsākot jaunu dzīves ceļu.

 

sasveicinashanasSasveicināšanās Islāmā

 

Autors: Ilze Leila Strūberga

Īss apraksts: Sasveicināšanās ir viena no cilvēka uzvedības galvenajām sastāvdaļām. Visbiežāk tas ir laipns žests, dažādās valodās tas skan savādāk, bet pamatdoma ir viena – satiekoties, cilvēks novēl otram labu un saņem atpakaļ laba vēlējumu. Diemžēl mūsdienās ir zaudēts šo vārdu svarīgums un daudzi aprobežojas ar vispār pieņemtajām frāzēm, kuras neko nenozīmē un nenovēl. Šajā darbā ir apskatīti vairāki ar sasveicināšanos saistīti juridiski statusi.

 

zemes radisana 3DZemes un debesu radīšana Kurānā

 

 

Autors: Salmāns Abū Dāvūds

Īss apraksts: Kurāna tekstu analīze ar mērķi noliegt orientālistu un kristiešu misionāru apgalvojumus par nesakritībām debesu un zemes radīšanas laikā un secībā.

 

bukletiInformatīvie bukleti drukāšanai

Sagatavoja Imrāns Oļegs Petrovs

Tulkoja: Vilnis Džafaars Užga

 

   • Komentāri

    1. admin Materiāla autors

      Grāmata Sievietes statuss Islāmā un jūdu-kristiešu tradīcijā tiks izlikta pēc tās ajātu un hadīsu rediģēšanas.

    Atstāt komentāru