Solāt-ul-istikhara, jeb lūgšana Dieva norādījumu prasīšanai Lūgšana un lūgums, Pielūgsme

salat-ul-istikhara

Solāt-ul-istikhara jeb lūgšana Dieva vadības, norādījumu prasīšanai

Dzīvē mums bieži nākas izdarīt izvēles, kas ietekmē gan mūsu, gan mūsu līdzcilvēku nākotni. Karjeras iespējas, laulību piedāvājumi, bērnu skolas izvēle – saraksts ir garš. Bieži vien pieņemtie lēmumi liek mums šaubīties par to pareizību. Nespējot paredzēt mūsu lēmumu iznākumu, mēs bieži vēlamies, lai kāds to apstiprina. Kāds, kuram ir vairāk gudrības, kā mums pašiem. Tādēļ pravietis Muhammads (s) norādīja mums veikt solāt-ul-istikhara brīžos, kad mums ir jāpieņem svarīgi lēmumi.

„Allāha Pravietis (s) mācīja saviem sabiedrotajiem veikt solāt-ul-istikhara par ikvienu jautājumu, tāpat kā viņš mācīja viņiem sūras no Kurāna.” (Bukhari)

Termins ‘istikhara’ nozīmē ‘meklēt/ prasīt vadību tajā, kas ir labs’. Tātad tas ir līdzeklis, kā lūgt Dievam (Vienīgajam, Kurš zina gan redzamo, gan neredzamo) vadīt mūs pie pareizā lēmuma jebkurā jautājumā. It īpaši, ja mums ir jāizvēlas starp divām vai vairāk iespējām.

Solāt-ul-istikhara veikšana

Pravietis Muhammads (s) mūs informēja: „Ja kāds no jums vēlas uzsākt kādu darbu, viņam vajadzētu veikt divus rakā (lūgšanas vienības) garu lūgšanu papildus obligātajām lūgšanām un (pēc tās) sacīt…” tad viņš noskaitīja istikharas lūgšanu. (Bukhari)

Veikt istikharu patiesi ir ļoti vienkārši:

1. Izlem, kuru no iespējām tu vēlies pieņemt.
2. Veic vudu (rituālo apmazgāšanos) un sagatavojies solā pildīšanai.
3. Izpildi jebkurus divus rakā, kas nebūtu obligātais solā. Solā nodomam vajadzētu būt pateiktam sirdī, nevis skaļi. Šo lūgšanu var veikt jebkurā laikā, kad vien ir atļauts veikt solā.
4. Pēc solā pabeigšanas, noskaiti istikhara lūgšanu arābu valodā, skaidri norādot interesējošo jautājumu (jautājumu var formulēt jebkurā valodā, ja nezina, kā to iztulkot arābu valodā).
5. Paļaujies, ka Dievs tagad tevi vadīs uz to, kas ir vislabākais tavai nākotnei gan šajā dzīvē, gan nākamajā. Tad rīkojies tā, kā tev šķiet vislabāk attiecīgajā gadījumā.

Piebilde: Solāt-ul-istikharu drīkst veikt pirms lēmuma pieņemšanas. Katrai personai, kas iesaistīta attiecīgajā jautājumā, šis solā ir jāveic individuāli.

Nepareizi priekšstati par solāt-ul-istikhara

Daudzi cilvēki uzskata, ka pēc solāt-ul-istikhara jāpiedzīvo kāda sajūta vai jāredz sapnis, kas norādītu pareizā lēmuma virzienā. Pravietis Muhammads (s) ir mūs brīdinājis: „Ir trīs veidu sapņi: priecīgas vēstis no Allāha, dvēseles čuksti vai biedējošas domas no Šaitāna.” (Bukhari). Tādējādi, mēs nevaram būt pārliecināti par sapņa avotu.

Istikharas lūgšanā mēs lūdzam Dievam atvieglot mums lēmuma pieņemšanu, kā arī būt apmierinātiem ar tā iznākumu. Ne vienmēr iznākums pēc lēmuma izdarīšanas ir tāds, kādu bijām gaidījuši. Tikai pēc ilgāka laika mēs saprotam, ka rezultāts ir tiešām mūsu labā. Mēs esam nepacietīgi nobaudīt savu panākumu augļus un jūtamies nemierīgi un neapmierināti, ja viss nenotiek, kā plānojam. Šī lūgšana lūdz Dievam dāvāt mums apmierinājuma sajūtu, neatkarīgi no iznākuma, jo patiesi, tikai Viņš redz mūsu darbu augļus.

Jautājumi, par kuriem drīkst veikt solāt-ul-istikhara

Istikharu drīkst veikt par visiem jautājumiem, kas ietekmē mūsu dzīvi, kad ir jāizvēlas starp vairākām atļautām iespējām. Tas iekļauj arī izvēles izdarīšanu starp obligātajiem pienākumiem. Kā, piemēram, mēģinot izlemt, vai veikt hadžu jeb atlikt to uz vēlāku laiku, lai varētu rūpēties par slimiem vecākiem.

Tomēr šo lūgšanu nedrīkst veikt sekojošos gadījumos:
darbībām, kuras Dievs mums licis obligāti izpildīt. Tādām kā dot zakā vai gavēt Ramadāna laikā;
darbībām, kuras Dievs ir atzinis par harām (aizliegtām). Tādām kā lietot alkoholu vai uzpirkt kādu;
darbībām, kuras nodarītu kaitējumu vai kuru rezultātā tiktu apspiests cits muslims.

Ir arī jāiegaumē, ka istikharas veikšana neizslēdz iespēju vērsties pēc padoma pie tiem, kam ir vairāk zināšanu. Dievs mūs norīkojis: „… un apspriedies ar viņiem lietās, bet, kad izlemsi, tad paļaujies uz Allāhu, jo Allāhs mīl paļaujošos.” (Kurāns 3:159)

Tātad lēmums ir jāpieņem pēc pienācīgas konkrētā jautājuma izpētes un tad jāpaļaujas uz Dievu, jo „mums pietiek ar Allāhu (mums Allāha gana), un cik Viņš ir labs Gādnieks!” (Kurāns 3:173)

Solāt-ul-istikhara lūgšanas tulkojums

„O, Allāh! Es vēršos pie Tevis pēc padoma, jo Tev ir zināšanas par visu, un lūdzu Tev atbalstīt mani ar Savu varu un lūdzos Tava devīguma, jo Tu esi spējīgs uz visām lietām, kamēr es neesmu, un Tu zini, kamēr es nezinu; un Tu esi neredzamā Zinātājs. O, Allāh! Ja Tu zini, ka (pasakiet attiecīgo jautājumu) nāks man par labu gan tagadnē, gan nākotnē, gan šajā dzīvē, gan nākamajā, tad īsteno un atvieglo man to, un tad dāvā man Savu svētību šajā sakarā. O, Allāh! Ja Tu zini, ka šī lieta man nenāks par labu manā reliģijā, šajā dzīvē un nākamajā (vai tagadnē, vai arī nākotnē), tad novirzi mani no tā un izvēlies man to, kas ir labs, lai kas tas arī nebūtu, un liec man būt apmierinātam ar to.” (Bukhari)

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرـ (ويسمي حاجته) ـ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به
AllaHumma innī astakhīruka b’iļmika va astaKdiruka biKudratika va as aluka min faDlika al’aZim, fa innaka taKdiru va la aKdir va ta’alamu va la a’aļam va anta allāmul gujūb. Allahumma in kunta ta’aļamu anna Haz(th)a-lamr (nosauc attiecīgo jautājumu) khajrun lī fī dīnī va ma’āšī va ‘āKibati amrī faKdirHu lī va jassirHu lī s(th)umma bārik lī fīHī. Va in kunta ta’aļamu anna Haz(th)a-lamr šarrun lī fī dīnī va ma’āšī va ‘āKibati amrī, faSrifHu ‘annī vaKdir līlkhajra hajs(th)u kāna s(th)umma arDīnī biHī.
—————————————————-
Raksta autors: Atefa Džamala (Atefa Jamal)
Raksta avots: www.hibamagazine.com

   • Komentāri

    Leave a Reply to ukcjvgur Cancel Reply