Ibāda mēnešreižu laikā Pielūgsme, Pielūgsmes veidi, Ramadāns

Muslimpraying-387x275_zps08fc6af6Kas ir ibāda?

Islāmā jēdziens ibāda (pielūgsme) nenorobežojas tikai ar pieciem islāma pīlāriem. Dievs saka (kas tulkojas apmēram šādi): “Un Es radīju džinus un cilvēkus tikai tam, lai viņi kalpotu Man (pielūgtu Mani).” (Kurāns, 51:56)

Daudzi cilvēki ar jēdzienu “pielūgsme” saprot askētiska dzīves veida piekopšanu. Tas nepavisam nav tiesa. Islāmā pielūgsme nav [tikai un vienīgi] lūgšanas, iešana uz masdžidu, ziedošana labdarībai vai došanās uz Hadžu, jo cilvēks var padarīt vairākas atļautas darbības – tādas kā gulēšana, ēšana, dzeršana, došanās uz darbu, utt. – par pielūgsmi. Kā? Ar labu nodomu! Tātad, ja kāds guļ ar nolūku atpūtināt savu ķermeni, lai gūtu vairāk enerģijas Dieva pielūgsmei, tad tas ir labs nolūks. Ja kāds dodas uz darbu, lai varētu nodrošināt savu ģimeni un tos, kas ir viņa aprūpē, tad tas ir labs nodoms, par kuru viņš tiks atlīdzināts.

Muādhs ir teicis: “Es gulēju un piecēlos (lai veiktu lūgšanu nakts laikā), un es meklēju atalgojumu par manu miegu, tāpat kā es meklēju atalgojumu par manu piecelšanos.” (Bukhāri)

Pravietis (s) ir teicis: “Tu nekad neiztērēsi neko no tā, ko tu iztērē Allāha labā, nesaņemot par to atalgojumu, pat par ēdiena kumosu, ko tu ieliec savas sievas mutē.” (Bukhāri)

Šeihs Ul-Islam Ibn Taijimah ir sniedzis ļoti visaptverošu vārda ibāda definīciju, sakot: “Al ibādah ir apvienojošs jēdziens visiem tiem darbiem un vārdiem, ko mīl Allāhs un ar ko Viņš ir apmierināts [vienalga] iekšējiem vai ārējiem.”

Kādu ibādu es varu veikt mēnešreižu laikā?

Daudzas māsas domā, ka viņas nevar veikt neko īpaši daudz no ibādas mēnešreižu laikā. Tas nav tiesa. Dievs mūs ir svētījis ar laiku, tāpēc mums vajadzētu no tā gūt labumu, darot lietas, kas Viņam ir tīkamas. Lūk ir saraksts ar desmit vieglām ibādāt, kas var tikt veiktas mēnešreižu laikā:

1. Veiciet daudz duā (personīgo aizlūgumu) Dievam

Tam, ka esi rituālās netīrības stāvoklī, nevajadzētu tevi atturēt no duā veikšanas.

Ir ziņots, ka An-Nu’man bin Bašir ir atstāstījis, ka Pravietis (s) teica: “Duā, tā ir pielūgsme.” (Abu Dāvūds)

2. Apciemojiet tuvu ģimenes locekli

Kad tu apmeklē kādu tuvu ģimenes locekli, pārliecinies ka dari to ar nodomu uzturēt labu radniecības saiknes starp jums abiem.

Pravietis (s) ir teicis: “Un tam, kurš tic Allāham un Pēdējais Dienai, vajadzētu apvienot savas radniecības saiknes.” (Bukhāri)

3. Veic daudz istighfār (piedošanas meklēšana no Dieva) un zikr (Dieva pieminēšana)

To var darīt, kamēr gatavo ēst, veic uzkopšanas darbus, dodies uz darbu vai uz veikalu, utt. Dievs ir teicis (kas tulkojas apmēram šādi): “Ak jūs, kuri noticējāt! Pieminiet Allāhu jo daudz.” (Kurāns 33:41)

4. Sniedz dāva muslimiem un ne-muslimiem

To var darīt, daloties ar kādu islāmisku rakstu Facebook, daloties ar islāmiskajām zināšanām medijos kopumā un vissvarīgākais esot labam piemēram caur savām manierēm, runu un darbībām. Dievs ir teicis (kas tulkojas apmēram šādi): “Un kurš gan labāks vārdos par to, kurš sauc pie Allāha, dara labu un saka: “Es esmu [viens] no padevīgajiem!”” (Kurāns 41:33)

Pravietis (s) ir teicis: “Nodod tālāk no manis, pat ja tas ir (tikai) viena ājāts (pants).” (Bukhāri)

5. Lasi vērtīgas grāmatas

Izvēlies grāmatas, kas tev palīdzēs labāk izprast islāmu, šīs dzīves jēgu un pienākumus pret Radītāju. Annass ibn Malik teica, ka Dieva Vēstnesis (s) ir teicis: “Zināšanu meklēšana ir obligāta katram muslimam.” (Ibn Mādžah)

6. Apmeklē saslimušos

Tā ir viena no muslimu tiesībām – tikt apmeklētiem, kad viņi ir apslimuši. Vēl jo vairāk – slimo apmeklēšana, saskaņā ar mūsu mīļā Pravieša (s) teikto, satur lielu vērtību: “Kad muslims apmeklē savu (saslimušo) muslimu brāli, viņš ievāc Paradīzes augļus līdz brīdim kamēr viņš atgriežas (no apmeklējuma).” (Muslim) Tas mums dotu arī spēju būt vēl vairāk pateicīgiem Dievam par mūsu pašu labo veselību un stāvokli, kurā atrodamies.

7. Bieži klausies Kurānu

Kurāna klausīšanās dotu tev spēju izkopt savas Kurāna skaitīšanas spējas, palīdzētu tev piekoriģēt to, ko esi jau iegaumējusi, un nemitīgi atminēties Dievu tavā sirdī un prātā.

8. Palīdzi citiem

Ja tava māsa islāmā ir nonākusi grūtībās, dari visu, kas ir tavos spēkos, lai viņai palīdzētu. Kādu dienu, ja tu būsi tādā pašā situācijā, Dievs atvedīs pie tevis kādu, kas palīdzēs arī tev, in ša Allāh.

9. Uzsmaidi savai māsai

Tā darot, tu sekosi Pravieša (s) sunnai un tiksi par to atalgota, in ša Allāh.

10. Sniedz “salām” (miera) sveicienus

To vajadzētu darīt gan ar tām [māsām] kuras mēs pazīstam, gan tām, kuras nekad iepriekš neesam satikušas. Pravietis (s) teica: “Jūs neieiesiet Paradīzē līdz nebūsiet noticējuši un jūs nebūsiet noticējuši līdz nemīlēsiet viens otru. Vai lai pasaku jums ko tādu, ko darot jūs iemīlēsiet viens otru? Sveiciniet viens otru ar salām.” (Muslim)

Nobeigumā, atjaunosim savus nodomus un pārliecināsimies, ka darām visus šos labos darbus patiesi Dievam un sekojam mūsu mīlētā Pravieša (s) un viņa līdzgaitnieku pēdās.

———————————–

Autors: Dina Aboubasha; Koriģējusi: Nasmira Firdous

Avots: http://www.theidealmuslimah.com/2014/04/21/10-easy-ibadaat-for-women-in-ramadan-on-their-menses-periods/  • Atstāt komentāru