Brīnumainais Korāns (7/11): Dažādi likumdošanas aspekti Korāns, Pārliecība

Džamals Al-Dīns Zarabozo (Jamaal al-Din Zarabozo) – ASV islāma aprindās populāra personība – stāsta par Kurāna brīnumiem un to ietekmi uz viņa ceļu pie islāma.

Septītā daļa: Likumdošanas daudzpusīgums, pilnīgums, līdzsvars un praktiskums.

The-man-who-broke-the-law-for-me..Es praktiski nekavējoties ievēroju, ka Kurāna mācības bija ļoti daudzpusīgas, pilnīgas, līdzsvarotas un praktiskas. Lai neizplūstu detaļās, es neapskatīšu šo aspektu visos sīkumos, bet tas bija kas tāds, kas mani pārsteidza. Kurāna likumu klāsts un elastīgums ir iespaidīgs. Man bija skaidrs, ka šī grāmata netika atklāta tikai noteiktā laika posmā dzīvojošajiem cilvēkiem, bet bija domāta cilvēkiem, dzīvojošiem ļoti dažādos laikos un vietās.

Kurāns ir ļoti visaptverošs, jo tas skar un sniedz skaidru vadību attiecībā uz tādiem daudzpusīgiem jautājumiem kā pielūgsmes veidi, biznesa darījumi, laulības, šķiršanās, kara likumi un tā tālāk. Lasot Kurānu, viennozīmīgi var sajust līdzsvaru. Vienā fragmentā vienlaicīgi tiek apmierinātas gan cilvēka garīgās, gan laicīgās vajadzības. Pat visdetalizētākie fragmenti attiecībā uz likumiem tik un tā satur arī brīdinājumu, Dieva pieminēšanu un aicinājumu uzvesties vislabākajā iespējamajā veidā.

Kurāna mācības nav domāta tikai pašam indivīdam. Nav tā, ka Dievs cilvēkam būtu devis kaut kāda veida garīgo vadību, lai, iespējams, vadītu tikai viņa morāli un raksturu. Tā vietā Dievs ir atklājis arī likumus, kas ir domāti visai sabiedrībai kopumā. Cilvēkiem nav jātaustās kā pa tumsu, mēģinot izlemt, kas ir labākais sabiedrībai kopumā. Dievs mums to ir pasniedzis, lai vadītu cilvēci uz labāko dzīvesveidu.

Kurāns ietver indivīda personisko praksi un dievbijību, tāpat kā viņa attiecības ar viņa vecākiem, laulāto, bērniem, kaimiņiem, sabiedrību un cilvēci kopumā. Tas viss ir pasniegts ar atbilstošu līdzsvaru un mērķi padarīt cilvēka dzīvi par patiesu un pilnīgu vienīgā Dieva pielūgsmes veidu. Pilnīgi skaidrs, ka cilvēkiem ir tikai viens mērķis (pielūgt Dievu) un visi šīs pasaulīgās dzīves darbi ietilpst šajā mērķī. Cilvēka dzīvē nav šizofrēnijas – viņš necenšas vienlaicīgi, vai pat dažādos laikos, iepriecināt Dievu un Cēzaru. Viņam nemaz nav nepieciešams skriet pakaļ bezjēdzīgām iegribām un apdraudēt savus ētikas principus, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi šajā pasaulē. Viņam vienkārši ir jādzīvo sava dzīve šajā pasaulē veselīgā manierē Kurāna visaptverošās vadības ēnā.

Islāma likumu konkrēts aspekts: To praktiskums

Ņemot vērā manu kristīgo pagātni, islāma likumu praktiskums ir viens konkrēts aspekts, kas mani tobrīd pārsteidza. Tā ir liela svētība, ka islāmā cilvēks var rast detalizētas mācības, kuru rezultātā viņš gūst vēlamo mērķi, un vienlaikus tās ir ļoti praktiskas un saskan ar cilvēka dabu. Šādu mācību trūkums ir viena no lielākajām kristietības dilemmām. Piemēram, visu cieņu pret sociālo vienotību un mijiedarbību, bet Jaunajā derībā atrodamās svarīgākās mācības ir pazīstamas kā Jēzus ‘stiprie izteicieni’ (sprediķis). Tie ir sekojoši:

„Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.” (Mateja evaņģēlijs 5:38-48)

Paši kristiešu zinātnieki ir apjukuši. Kā lai pielieto šādas acīmredzami neiespējamas vai nepraktiskas mācības? Pietiek tikai ar vienu piemēru, kas balstīts uz šiem vārdiem, lai parādītu, cik mulsinoši tie ir tiem, kas nelokāmi tiem tic:

“[Lai interpretētu šos vārdus] Džoahima Džeremias (Joachim Jeremias) piedāvātais modelis ir vienkāršs, zīmīgs un ar ilgstošu ietekmi. Saskaņā ar šo modeli, parasti sprediķis ir skaidrojams vienā no trim veidiem: 1) kā perfekcionistu kods, kas legāli pilnībā saskan ar rabīnisko jūdaismu; 2) kā neiespējams ideāls, kas vispirms novestu ticīgo izmisumā un tad liktu paļauties uz Dieva žēlastību; 3) vai arī kā ‘pagaidu ētika’, kas bija domāta īsam gaidīšanas periodam laika beigās un kas tagad ir novecojusi. Džeremias pievieno savu personīgo ceturto tēzi: Sprediķis ir Dieva valstības sākuma posma aprakstošs attēlojums, kas pieņem kā priekšnoteikumu iespējamo konvertēšanās pieredzi. Ir piedāvātas arī daudz sarežģītākas un visaptverošākas shēmas, tomēr lielāko daļu skaidrotāju var saprast attiecībā uz Džeremias piedāvātājiem variantiem.”[i]

Islāmā šādu dilemmu nav. Mācības ir vienkāršas, elastīgas, praktiskas un pilnīgas, piemērotas ikdienas dzīvei, pat jaunajiem muslimiem, dzīvojot pilnīgi neislāmiskā vidē, tādiem kāds biju es. Arī slavenais autors Džeimss A. Mičeners (James A. Michener) atzīmēja un novērtēja šo islāma aspektu. Vienā no agrīnajiem manis lasītajiem rakstiem par islāmu ar nosaukumu „Islāms – pārprastā reliģija” (Islam – The Misunderstood Religion) Mičeners raksta:

“Kurāns ir ārkārtīgi praktisks tā diskusijā par labu dzīvi. Vienā neaizmirstamā fragmentā tas norāda: „Kad jūs viens no otra aizņematies parādu līdz nosauktam termiņam, pierakstiet to…Un sauciet liecināt divus lieciniekus…” (Kurāns 2:282) Šī kombinācija, ko veido nodošanās vienam Dievam kopā ar praktiskajiem rīkojumiem, ir tā, kas padara Kurānu unikālu.”[ii]

_______________________

Autors: Džamāls Al-Din Zarabozo; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/541/miraculous-quran-part-7/

(Article by: Jamaal al-Din Zarabozo; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/541/miraculous-quran-part-7/)

_______________________

[i]Lisa Sowle Cahill, Love Your Enemies: Discipleship, Pacifism, and Just War Theory (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1994), p. 27.

[ii]Quoted in Islam—The First and Final Religion (Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf, 1978), pp. 86-87.  • Atstāt komentāru