Kādas ir Muharrama labās īpašības? Pielūgsme, Pielūgsmes veidi

SAMSUNG DIGITAL CAMERASlava Dievam.

Lai slava Dievam, pasauļu Kungam, un miers un svētība lai ir pār viņa Pravieti Muhammadu (s), visu praviešu zīmogu un vēstnešu vadoni, un arī pār viņa ģimeni un līdzgaitniekiem. Turpinot:

Dieva mēnesis Muharrams ir lielisks un svētīts mēnesis. Tas ir pirmais hidžri kalendāra mēnesis un viens no svētākajiem mēnešiem, par kuriem Dievs saka (kas tulkojumā nozīmē):

“Patiesi, mēnešu skaits pie Allāha ir divpadsmit Allāha priekšrakstā [noteiktie] mēneši. [Tā ticis noteikts] dienā, kad Viņš radīja debesis un zemi. No tiem četri ir aizliegti [svēti]. Tāda ir tā taisnā reliģija, tāpēc nenodariet sev netaisnību tajos un cīnieties pret [līdzdalībnieku] piedēvētājiem visi kopā tāpat kā viņi cīnās pret jums visi kopā, un ziniet, ka Allāhs ir kopā ar dievbijīgajiem.” (Kurāns 9:36)

Abu Bakrs ir atstāstījis, ka Pravietis (s) teica: “Gads sastāv no divpadsmit mēnešiem, no kuriem četri ir svēti: trīs viens otram sekojoši mēneši – Dhu al-Kadah, Dhu al-Hidždžah un Muharrams, un Mudar Radžabs, kas ir starp Džumādu un Šabānu.” (Bukhāri 2958)

Muharrams tā ir nosaukts, jo tas ir svēts (muharram – arābu val.) mēnesis; tas vēl jo vairāk uzsver tā svētumu.

Dieva teiktie vārdi (kuru nozīme ir): “tāpēc nenodariet sev netaisnību tajos” (Kurāns 9:36) nozīmē: nenodariet sev netaisnību šajos aizliegtajos (svētajos) mēnešos, jo to tā darīt ir lielāks grēks, nekā citos laikos.

Ir atstāstīts, ka Ibn ‘Abbās ir teicis attiecībā uz Dieva vārdiem “tāpēc nenodariet sev netaisnību tajos” (Kurāns 9:36): (Pavēle nenodarīt sev netaisnību) attiecināma uz visiem mēnešiem, tad Dievs izcēla četrus mēnešus un padarīja tos svētus, un uzsvēra to svētumu, un Viņš padarīja grēku šajos mēnešos par vēl jo sliktāku, un Viņš padarīja taisnus darbus un to atalgojumu vēl jo augstāku. Katādah (Qataadah) teica attiecībā uz vārdiem “tāpēc nenodariet sev netaisnību”: Sliktā darīšana svētajos mēnešos ir nopietnāka un tā rezultātā rodas lielāka grēka nasta, nekā citos mēnešos. Sliktā darīšana ir nopietns pārkāpums jebkuros apstākļos, bet Dievs pēc Sava prāta padara Savas pavēles nopietnākas. Un viņš teica: Dievs ir izvēlējies īpašas grupas Savas radības vidū: no eņģeļu vidus Viņš izvēlējās Vēstnešus, no cilvēku vidus Viņš izvēlējās Vēstnešus, no runas Viņš izvēlējās Sevis atcerēšanos (dhikr), no vietām zemes virsū Viņš izvēlējās mošejas, no mēnešiem Viņš izvēlējās Ramadānu un svētos mēnešus, no dienu vidus Viņš izvēlējās piektdienu, no naktīm Viņš izvēlējās Lailat-ul-Kodr. Tāpēc izturieties godbijīgi pret to, ko Dievs izvēlējies, jo gudri un saprotoši cilvēki cienīs to, ko Dievs izvēlējies.

Beidzas citāts no Tafsīr Ibn Kathīr, Sūras At-Tawbah 36. panta komentāra.

Nāfil (papildus) gavēņu ievērošanas īpašās priekšrocības Muharrama mēnesī

Ir atstāstīts, ka Abu Hureira teica: Allāha Vēstnesis (s) teica: “Labākais gavēnis pēc Ramadāna ir tas, kas veikts Allāha Muharramā.” (Muslim 1982)

Frāze “Allāha mēnesis (shahr Allah – arābu val.)” norāda uz īpašo cieņu, kas jāvelta šim mēnesim, jo tas ir saistīts ar Dievu. Al-Kāri (Al-Qaari) teica: Izskatās, ka ar to ir domāts viss Muharrama mēnesis.

Tomēr ir pierādīts, ka Pravietis (s) nekad negavēja pilnu mēnesi, kā vien Ramadānā. Tātad šis hadīss ir jāsaprot tā, ka Muharrama mēnesī ir ieteicams daudz gavēt, bet ne visu mēnesi. (Sharh an-Nawawi ‘ala Saheeh Muslim)

Dievs izvēlas, ko Viņš grib, attiecībā uz vietām un laikiem

Al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salām teica: Laiku un vietu pārākums ir divu veidu: pirmais no tiem ir pēc pasaulīgajiem standartiem un otrais – pēc reliģiskajiem vai garīgajiem standartiem, jo, ko Dievs ir licis Saviem kalpiem darīt tajos laikos un tajās vietās, tiek atalgots vairāk, kā, piemēram, lielāks atalgojums par gavēni Ramadānā, nekā citos mēnešos vai Ašūras dienā. Tā priekšrocību pamatā ir Dieva devīgums un laipnums pret Viņa kalpiem šajā laikā. (Qawaa‘id al-Ahkaam, 1/38)

Lai Dievs sūta svētību pār Pravieti Muhammadu (s) un pār visu viņa ģimeni un līdzgaitniekiem.

Islam Q&A

_______________________________

Avots: https://islamqa.info/en/204142  • Atstāt komentāru