Vai visi muslimi pārstāv islāmu? (1/3) Muslimu pasaule

Vai visi muslimi pārstāv islāmu? (1/3): Ievads

IslamophobiaIslāms un tā sekotāji muslimi beidzamajā laikā bieži parādās medijos. Visā pasaulē tiek diskutēts par dažādiem islāma jautājumiem, vai tēmām, kas saistītas ar muslimiem. Pastāvīgās mediju uzmanības dēļ pasaulē gandrīz nemaz vairs nav cilvēku, kas nebūtu ko lasījuši, dzirdējuši vai redzējuši par islāmu vai muslimiem. Turklāt lielākajai daļai no viņiem jau ir par to savs viedoklis. Daudzi balsta šo savu personisko viedokli uz nepareiziem priekšstatiem vai pārpratumiem attiecībā uz islāmu. Citi to balsta uz darbībām vai vārdiem, ko veikuši vai teikuši cilvēki, kas sevi sauc par muslimiem, lai gan patiesībā viņu zināšanas par reliģiju ir ļoti ierobežotas.

Laimīgā kārtā, ir gana daudz arī to, kas balsta savus viedokļus uz īstām zināšanām un izpēti. Tā ir Dieva žēlastība, ka patiesība par islāmu visbiežāk uzvar mediju spekulācijas un melus. Dzīvojot mediju piesātinātā gadsimtā, ir tikai likumsakarīgi, ka uzdodam jautājumu – vai visi muslimi pārstāv islāmu?

Atbilde, protams, ir ‘nē!’. Iedomājieties, vai kāds uzdos jautājumu: vai visi vācieši pārstāv Vāciju? Vai visi indonēzieši pārstāv Indonēziju? Vai visi katoļi pārstāv katolicismu, hinduisti – Hinduismu? Protams, ka nē. Lai gan viena reliģija vai viena valsts praktiski nekad netiek nomelnota dažu tās atsevišķu pārstāvju dēļ, tas diemžēl nav tā islāma gadījumā, jo īpaši pēc 9/11.

Ir sāpīgi redzēt, ka indivīdi, grupas un pat valstis ir veikuši daudz milzīgu noziegumu islāma vārdā. Kad notiek šādi noziegumi, par normu ir kļuvis vainot tajā islāmu, nevis pašus noziedzniekus. 1987. gadā, kad Sikhisma bruņoti vīri atklāja uguni uz hinduistu autobusa pasažieriem Indijas Pundžābas provincē, mēdiji nenomelnoja Sikhismu kā asinskāru reliģiju, automātiski noniecinot visus tās sekotājus.

Kopš 1968. gada, Spānijā ETA (basku separātistu kustība) ir uzņēmusies atbildību par vairāk nekā 800 nelikumīgām nāvēm. Lai gan Spānijā ir 94% Katolicisma sekotāju, kā tas minēts “CIA World Fact Book”, šī zvērīgā nežēlība netiek saistīta ar katoļiem, nedz arī Katoļu baznīca tiek vainota par to, ka ir reliģija, kas aicina uz vardarbību. Ja cilvēks pastrādā noziegumu un pēc tam pasludina sevi par muslimu, vai izkliedz vārdus ‘Allāhu Akbar’ (Dievs ir Visuvarens), tas nepadara viņu par islāma pārstāvi.

Tomēr apzināšanās, ka ne visi muslimi pārstāv islāmu, neatrisina problēmu. Kas gan ir šī islāma reliģija un kā tas nākas, ka tik daudz cilvēku, kas pasludina sevi par muslimiem, pārprot paši savu reliģiju? Diemžēl visā pasaulē ir daudz muslimu, kas joprojām cīnās ar koloniālisma un imperiālisma sekām. Militārie iekarojumi, ekonomiskā ekspluatācija un kultūras mutācijas, kas bija daļa no 15. – 20. gadsimtu koloniālisma, ir panākušas to, ka paaudze pēc paaudzes ir uzaugušas nabadzībā un apspiestībā, kas joprojām liedz viņiem pilnvērtīgi iekļauties mūsdienu globālajā pasaulē.

Tomēr šis nav attaisnojums sliktai uzvedībai vai nežēlībai pret nevainīgajiem. Noziegumiem nav attaisnojuma. Tomēr vēsturiskā informācija palīdz mums izprast, kāpēc šādi cilvēki veic noziegumus pret cilvēci, sevi pašiem un viņu pašu reliģiju. Kad mēs redzam vai lasām par cilvēku, kas sauc sevi par muslimu, bet veic ārkārtīgi nežēlīgus noziegumus, ir svarīgi saprast, ka šis cilvēks nepārstāv islāmu. To pašu var attiecināt uz visām reliģijām. Vēstures gaitā, cilvēce ir lietojusi Dieva vārdu, lai attaisnotu vārdiem neaprakstāmus nodarījumus.

Islāmā vienam muslimam nav iespējams runāt vai rīkoties visu muslimu vārdā. Ja parādās strīdīgi jautājumi, tad muslimi pēc palīdzības griežas pie vienīgajiem uzticamajiem avotiem: Kurāna un autentiskām pravieša Muhammada (s) tradīcijām.

Viena no šodienas lielākajām problēmām kopumā, un jo īpaši muslimu vidū, ir tāda, ka nekvalificēti cilvēki iedomājas, ka var izlasīt grāmatu, kas slikti iztulkota no arābu valodas kādā svešvalodā, un tūlīt kļūt par ekspertiem, kas izsludina reliģiskus lēmumus par tēmām, par kurām pašiem trūkst zināšanu. Cilvēki ar pavisam niecīgām zināšanām pēkšņi kļūst par ekspertiem, kamēr patiesie eksperti nespēj panākt, ka viņus sadzird. Ekstrēmas grupas sludina ekstrēmas ideoloģijas, kurām nav vietas islāma dzīvesveidā. Islāms sludina vidusceļu – islāma mācībās nav ekstrēmisma.

Islāms ir miera reliģija vistiešākajā šī vārda nozīmē. Vārds ‘islāms’ (tāpat kā vārds ‘muslims’ – tas, kurš seko islāmam) nāk no arābu valodas saknes vārda ‘sa-la-ma’, kurš tā daudzo nozīmju vidū apzīmē arī mieru, aizsardzību, drošību un ietver sevī padevību un pazemību Visuaugstā Dieva priekšā. Padevībai Vienīgā Dieva priekšā ir raksturīgi tieši miers un drošība. Kad cilvēks padodas Dieva gribai, viņš gūst iekšēju aizsardzības un miera sajūtu.

Ne visi muslimi pārstāv islāmu, un ne visi muslimi saprot un seko savai reliģijai. Bieži vienādojumā nāk klāt arī kultūras bagāža. To zinot, ir svarīgi izprast, ka tikai tāpēc, ka, ja cilvēks, grupa vai valsts ir pazīstami kā islāmiski, tas automātiski nenozīmē, ka tie seko Dieva sūtītiem likumiem. Kurāns tika atklāts visai cilvēcei, un pravietis Muhammads tika sūtīts kā žēlastība visai cilvēcei. Viens cilvēks nav vairāk vai mazāk tiesīgs uz mieru un drošību kā kāds cits. Katram cilvēkam ir tiesības uz uzturu, pajumti un drošību, un ja kādam tiek liegtas šīs Dieva dotās tiesības, tad pārējās cilvēces pienākums ir atjaunot šīs tiesības, nevis tās atņemt.

Turpmākajās šī raksta daļās, mēs apskatīsim kultūras un paražu lomu, redzēsim, ko islāms saka par vardarbību un karu, un atklāsim, kā informācijas trūkums aizēno patiesās islāma mācības.

(turpinājums sekos)

______________________

Autore: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: https://www.islamreligion.com/articles/3761/do-all-muslims-represent-islam-part-1/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at https://www.islamreligion.com/articles/3761/do-all-muslims-represent-islam-part-1/)

_____________________

Citas šī raksta daļas:

Vai visi muslimi pārstāv islāmu? (1/3): Ievads

Vai visi muslimi pārstāv islāmu? (2/3): Islāms pieprasa taisnīgumu, pat visgrūtākajos laikos

Vai visi muslimi pārstāv islāmu? (3/3): Islāmā nav dīvaini māņticību  • Atstāt komentāru