Lūgšanas pīlāri, obligātie elementi un sunna Lūgšana un lūgums, Pielūgsme, Pielūgsmes veidi

maxresdefaultNe visas lūgšanas daļas ir vienādi obligātas. Lūgšana sastāv no sekojošām daļām[1]:

 1. Lūgšanas pīlāri. Lūgšanas pīlāri ir obligāti teksti un kustības. Ja tos neveic, tīšām vai kļūdas pēc, lūgšana nav derīga un to aizmiršanu nevar kompensēt ar sudžūd as-sahū.
 2. Lūgšanas obligātie elementi. Lūgšanas obligātie elementi ir teksti un kustības, kas jāveic obligāti – ja tos neveic tīšām, lūgšana nav derīga. Bet ja gadās kādu no tiem aizmirst nejauši, to var kompensēt veicot sudžūd as-sahū.
 3. Lūgšanas sunnas elementi. Sunnas tekstiem un kustībām – tie ir teksti un kustības, kas nav obligātas, bet ja tās veicam, tās padara mūsu lūgšanu skaistāku un dod mums papildus atlīdzību. Ja mēs tīšām izvēlamies kaut ko no tā nedarīt, tas mūsu lūgšanu nepadara nederīgu.

1. Lūgšanas pīlāri

Lūgšanas pīlārus nedrīkst neizpildīt kaut arī tikai kļūdas pēc un nav atļauts to vietā veikt sudžūd as-sahū. Ja gadās kļūdīties vai kādu pīlāru aizmirst, tad jāatgriežas uz punktu, kurā tika pieļauta kļūda, jāizlabo tā un jāturpina lūgšana no vietas, kur bija kļūda. Piemēram, ja cilvēks tīšām veic sudžūd pirms rukūa, tad lūgšana ir nederīga, bet ja netīšām sajauc un nometas uz zemes pirms paklanīšanās, tad ir jāveic solis atpakaļ – jāpieceļas, jāveic rukūa un tad atkal sudžūd.

Sekojošas darbības ir lūgšanas pīlāri[2]:

 1. Stāvēt lūgšanas laikā, ja cilvēks to spēj.
 2. Pateikt takbīr sākot lūgšanu.
 3. Noskaitīt sūru al-Fatiha.
 4. Veikt rukūa.
 5. Iztaisnoties no rukūa.
 6. Stāvēt taisni.
 7. Veikt sudžūd.
 8. Piecelties sēdus pozīcijā starp sudžūd reizēm.
 9. Piecelties no sudžūd.
 10. Pateikt pēdējo tašahudu.
 11. Sēdēt, veicot pēdējo tašahudu un taslīm.
 12. Veikt taslīm uz abām pusēm.
 13. Veikt lūgšanas pīlārus pareizā secībā.

2. Lūgšanas obligātie elementi

Ja šos elementus neveiksi tīšām, tava lūgšana būs nederīga, bet ja nejauši tos aizmirsīsi, vari veikt sudžūd as-sahū, lai to kompensētu. Lūgšanas obligātie elementi ir sekojoši[3]:

 1. Jebkurš cits lūgšanā veicamais takbīr, izņemot pirmo.
 2. Pateikt Semi-Allā-huliman hamidah – šis ir obligāts imāmam, kurš vada lūgšanu vai cilvēkam, kurš lūdz viens pats.
 3. Pateikt tahmīd.
 4. Pateikt rukūa tasbīh vismaz vienu reizi.
 5. Pateikt sudžūd tasbīh vismaz vienu reizi.
 6. Pateikt vismaz vienu reizi Rabbighfirlī, sēžot starp diviem sudžūd.
 7. Pateikt pirmā tašahuda tekstu.
 8. Sēdēt pirmajā tašahudā.

3. Lūgšanas sunnas elementi

Sunnas elementi nav jāveic obligāti. Ja tos neveiksi, tava lūgšana joprojām būs derīga. Kad sāc mācīties lūgšanu, šos elementus (dažus vai visus) vari izlaist, jo sevišķi ja jūti, ka ir grūti visu uzreiz iemācīties. To veikšana padara tavu lūgšanu Allāh tīkamāku un dod tev iespēju nopelnīt papildus atalgojumu par papildus centieniem, tāpēc, kad esi labi apguvis lūgšanas pīlārus un obligātos elementus, vari pamazām pievienot arī pa kādam sunnas elementam.

Lūk sunnas teksti ko vari teikt papildus[4]:

 1. Pēc pirmā takbīr vari pateikt ‘Subhānaka Allāhumma va bi hamdika, va tabāraka ismuka, wa taĀla džadduka va lā ilāha ghairuka’ (Gods un slavinājumi ir Tev Allāh. Svētīts ir Tavs Vārds, cildena ir Tava varenība un nav neviena pielūdzamā, izņemot Tevi). Šo sauc par duā al-istiftāh – atvēršanas aizlūgumu[5].
 2. Pirms al-Fātiha, pateikt ‘aŪzu billāhi minaš-šaijtōn-ir-radžīm’ (Es meklēju patvērumu pie Allāha no nolādētā sātana). Šo sakām tādēļ, lai sātans mazāk traucētu koncentrēties lūgšanu laikā.
 3. Pateikt ‘Bismillāh’ (Allāha vārdā) tieši pirms sūras skaitīšanas.
 4. Pateikt ‘Amīn’ pēc al-Fatiha noskaitīšanas.
 5. Skaitīt vēl vienu sūru pēc al-Fātiha.
 6. Skaitīt balsī – šis tikai imāmam, kas vada lūgšanu.
 7. Pēc tahmīd pateikt ‘Mil’ as-samavāti va mil’ al-ard va mil’ mā ši’ta min šai’in ba’d’ (Tik daudz, ka piepilda debesis, piepilda zemi un tik daudz, cik Tu vēlies vēl bez tā)[6].
 8. Pateikt rukūa tasbīh vairāk kā vienu reizi.
 9. Pateikt sudžūd tasbīh vairāk kā vienu reizi.
 10. Pateikt ‘Rabbighfirlī’, sēžot starp diviem sudžūd vairāk kā vienu reizi.
 11. Pēc pēdējā tašahud, veikt aizlūgumu Pravietim un viņa ģimenei un veikt duā.

Sunnas darbības ko vari veikt papildus[7]:

 1. Pacelt rokas, sakot pirmo takbīr.
 2. Pacelt rokas, liecoties uz rukūa.
 3. Pacelt rokas, iztaisnojoties no rukūa.
 4. Nolaist rokas, stāvot taisni pēc rukūa.
 5. Uzlikt labo roku uz kreisās.
 6. Skatīties uz sudžūd vietu.
 7. Stāvēt ar kājām plecu platumā.
 8. Aptvert celi ar plaukstu un izplestiem pirkstiem esot rukūa, turēt muguru taisni un galvu tai paralēli.
 9. Turēt punktus, kuriem jāpieskaras pie zemes sudžūd laikā, stingri pie zemes, izņemot ceļus, jo nav vēlams ceļus spiest pie zemes stingri.
 10. Esot sudžūd, turēt elkoņus attālināti no sāniem, vēderu no stilbiem un stilbus no apakšstilbiem. Turēt ceļus atstatus vienu no otra, pēdas vertikālā pozīcijā, kāju pirkstus izplestus pie zemes, novietot plaukstas uz zemes plecu līmenī ar paplestiem pirkstiem.
 11. Starp diviem sudžūd un pie pirmā tašahuda sēdēt muftarišān pozīcijā, pie pēdējā tašahuda sēdēt mutavarrikān pozīcijā[8].
 12. Turēt plaukstas ar kopā sakļautiem pirkstiem uz stilbiem, sēžot starp diviem sudžūd. Tašahuda laikā, turēt kreiso roku tāpat, bet labajai īkšķi un vidējo pirkstu jātur kopā, veidojot apli, zeltnesi un mazo pirkstiņu turot piekļautu vidējam pirkstam. Pieminot Allāh ar rādītājpirkstu veic norādīšanas funkciju.
 13. Pagriezties pa labi un pa kreisi, veicot taslīm.

_________________________________

[1] Avots: https://islamqa.info/en/answers/65847

[2] Avots: https://islamqa.info/en/answers/65847

[3] Avots: https://islamqa.info/en/answers/65847

[4] Avots: https://islamqa.info/en/answers/65847

[5] Džami at-Tirmidhi 243. hadīss

[6] Ibn Mādžah 5. grāmata 927. hadīss

[7] Avots: https://islamqa.info/en/answers/65847

[8] Avots: https://islamqa.info/en/answers/103886 • Komentāri

  1. Saba

   Assalāmu Aleikum, būtu ļoti, ļoti labi, ja kaut kur būtu skaidrojumi tādiem terminiem kā takbīr, sudžūd as-sahū u.c. jzk! (Kaut vai iekavās aiz termina)

   1. admin Materiāla autors

    Valeikum assalām,
    Drīzumā publicēsim bibliotēkas sadaļā rokasgrāmatu jauniem muslimiem par vudū un salāh – tur būs klāt arī visu terminu skaidrojumi, inša Allāh.

  Atstāt komentāru