Osmāns Ibn Afāns (2/2) Pravieša līdzgaitnieki, Vēsture

Osmāns Ibn Afāns: divu gaismekļu īpašnieks (2/2)

artworks-000156841201-dc2cfp-t500x500Pravietis Muhameds, lai viņam Allāha svētība un miers, ļoti mīlēja Osmānu ibn Afānu. Viņš iesauca viņu par ‘divu gaismekļu īpašnieku’. Tas bija tādēļ, ka Osmāna sieva bija Pravieša meita Rukaija. Pēc viņas nāves, viņš apprecēja citu Muhameda meitu – Umm Kulsūm. Tās arī bija divas Osmāna gaismas.

Pirms nāves Omārs (iepriekšējais kalifs) sasauca sešu muslimu sapulci, lai tie rūpīgi un pārdomāti izvēlētu nākamo ummas (muslimu kopienas) līderi. Tas nebija viegls uzdevums. Kāds piedāvāja iecelt Alī ibn Abu Tālibu (Pravieša ģimenes pārstāvi), citi nosliecās par labu Osmānam, jo viņš pārstāvēja vienu no svarīgākajām Mekas ciltīm. Saskaņā autoratīva 14. gadsimta islāma zinātnieka Ibn Kasira teikto, sapulces vadītājs Abdulrahmāns ibn Aufs izpētīja abas kandidatūras un izvēlējās Osmānu.

Abdulrahmāns pajautāja Alī: “Vai tu zvēri valdīt pēc Visvarenā Grāmatas un Viņa sūtņa sunnas pamatiem?” Alī atbildēja: “Ceru valdīt, saskaņā ar savām labākajām zināšanām un spējām.” Kad to pašu jautājumu uzdeva Osmānam, viņš atbildēja īsi: “Zvēru.” Būtu primitīvi uzskatīt, ka izvēle par labu Osmānam tika veikta, tikai pateicoties vienam jautājumam. Visticamāk, tas bija kārtējais posms pārdomu ķēdē. Abi šie līdzgaitnieki bija vairāk nekā cienīgi valdīt muslimu ummu. Iespējams, ka īsā Osmāna atbilde parādīja viņa būtību – kautrīgu, dievbijīgu, mazrunīgu, bet dedzību uz labiem darbiem.

Kļūstot par kalifu, Osmāns uzreiz vērsās pie ļaudīm ar runu no Pravieša minbara (katedra vai tribūna mošejā, no kuras imāms lasa piektdienas sprediķi (hutbu)). Viņš paskatījās uz muslimiem, slavēja Kungu, pateica svētību un atgādināja ļaudīm, ka zemes dzīve ir pilna ar meliem. Viņš aicināja ļaudis nepieķerties zemes dzīvei, bet visiem spēkiem tiekties pēc mūžības labumiem. Korānā ir teikts:

“Un pastāsti viņiem līdzību par šīs pasaules dzīvi. Tā ir kā lietus ūdens, ko Mēs sūtām no debesīm un augi no tā padzeras un zaļo. Bet tad tie sakalst un salūst, un vējš tos izdzenā. Un Dievs spēj visu. Bagātība un bērni ir zemes dzīves greznums un rotas. Bet nezūdošie labie darbi Dieva acīs ir kas vairāk priekš labāka atalgojuma un lielākām cerībām.” (Korāns, Sūra “Ala”, 45 – 46 (Imanta Kalniņa tulkojums))

Kā dievbijīgs cilvēks Osmāns vispirms vēlējās pārliecināt ļaudis, ka vedīs viņus pa ceļu, kuru uzsākuši Pravietis un abi pirmie kalifi Abu Bakrs un Omārs ibn Al Hattabs. Osmāns jau bija septītajā desmitgadē, kad kļuva par kalifu. Visu savu dzīvi viņš tiecās pēc vienkāršības, atsakoties no pasaules labumiem, lai tikai iegūtu Visuvarenā labvēlību. Viņš lika tautai saprast, ka viņa valdīšanas laiks atšķirsies ar žēlsirdību un rūpēm par muslimiem. Pēc tam Osmāns pievērsās muslimu armijas vadoņiem.

Osmāns vēlējās, lai armijas vadītāji kalpotu ļaudīm un nekad nedarīto neko, kas tiem kaitētu. Viņš nosūtīja uz provincēm zinošus Pravieša sekotājus, lai viņi novērtētu provinču valdnieku attieksmi pret vienkāršo tautu. Osmāns atgādināja armijas vadoņiem par Omāra Al Hattāba doto noteikumu ievērošanas svarīgumu un lika nekad neaizmirst, ka viņu uzdevums ir aizstāvēt ticīgos. Osmāna valdīšanas laiks bija zīmīgs ar liela mēroga iekarojumiem. Pie muslimu impērijas pievienojās daļa no Spānijas, Maroka un Afganistāna. Osmāns bija pirmais no kalifiem, kas izveidoja militāro floti. Viņš realizēja administratīvos muslimu kalifa darbus kā arī uzsāka un paplašināja vairākus sabiedriskos projektus. Tomēr vissvarīgākais Osmāna ieguldījums islāma labā bija viņa darbs pie Svētā Korāna.

Osmāna Korāns

Pēc Pravieša Muhameda, lai viņam Allāha svētība un miers, nāves, taisnīgo kalifu laikā, islāmam pievienojās neiedomājams daudzum cilvēku, kuri nebija arābi. Attiecīgi Korānu sāka pierakstīt dažādos dialektos un skriptos. Ceļojot pa kalifātu, viens no Osmāna līdzgaitniekiem Huzeifa ievēroja, ka Korāns tiek lasīts dažādos veidos. Viņš piedāvāja Osmānam izveidot vienu oficiālo versiju, as būtu Medīnas stilā.

Osmāns zināja Korānu no galvas, lieliski orientējās kontekstā, precīzi atcerējās, ar kuriem notikumiem kuri Korāna panti bija saistīti. Korāns tika savākts jau Abu Bakra laikā un glabājās pie Omāra ibn Al Hattaba meitas un Pravieša sievas Hafsas. Osmāns uz laika paņēma oriģinālu un uzaicināja pašus uzticamākos kaligrāfus, lai viņi izveidotu kopijas. Vēlāk viņš pavēlēja sadedzināt vai iznīcināt visas neoficiālās kopijas. Piecas oficiālās grāmatas tika izsūtītas uz lielākajām kalifāta pilsētām. Pirmās kopijas ir saglabājušās līdz mūsdienām Taškentā (Uzbekistānā) un Stambulā (Turcijā).

Traģiskā nāve

Pēdējie seši Osmāna valdīšanas gadi bija nemieru aptumšoti. Kāds no viņa ieceltiem vadītājiem bija kļuvis nežēlīgs pret tautu, bet kāds cits izrādījās negodīgs. Uz šī fona izveidojās nesaskaņas, un ļaudis aizmirsa par dievbijību un pieticību, par kurām visu laiku runāja Osmāns. Parādījās liekuļi, sazvērnieki. Kalifam bija arvien grūtāk atšķirt draugu no ienaidnieka. Viņš negribēja izliet muslimu asinis, lai arī cik lieli nemieru cēlāji viņi nebūtu. Osmāns deva priekšroku brīdināt savādāk, kā to bija mācījis Pravietis: “Atliek izvilkt zobenu starp maniem sekotājiem, kā tas vairs neatgriezīsies savā vietā līdz pat Tiesas Dienai”.

Nemiernieki vēlējās, lai Osmāns atteiktos no valdīšanas. Par to viņam lūdza arī daži līdzgaitnieki. Tomēr lai gan viņš bija tolaik jau vairāk nekā 80 gadus veces, viņš itkā vēl joprojām dzirdēja Pravieša vārdus: “Ak, Osmān, Allāhs uzvilks tev kreklu, bet liekuļi vēlēsies no tevis to novilkt, bet tu nevelc to nost līdz tam laikam, kamēr nesatiksi mani.” Osmāns palika uzticīgs savam solījumam. Reiz nemiernieki ielauzās viņa mājā un nogalināja viņu. Pirms zobena cirtiens pārtrauca cēlsirdīgā Osmāna dzīvi, viņš lasīja ajātu:

“Dievs tevi no viņiem pasargās. Un Viņš ir Visu Dzirdošais, Visu Zinošais.” (Korāns, Sūra “Govs”, 137)

Tā pārtrūka dzīve vienam no pašiem dievbijīgākiem, pašaizliedzīgākiem un labsirdīgākiem cilvēkiem islāmā.

_______________________

Autors: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā krieviskās versijas, kas atrodama: https://www.islamreligion.com/ru/articles/2198/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the Russian article at https://www.islamreligion.com/ru/articles/2198/ )

_______________________

Šajā rakstu sērijā:

Osmāns Ibn Afāns: devīgais un dievbijīgais (1/2)

Osmāns Ibn Afāns: divu gaismekļu īpašnieks (2/2)

   • Atstāt komentāru