Tag Archives: baraka

Krustcelēs Pielūgsme

at_the_crossroads

Dienā gluži vienkārši nav pietiekoši stundu, lai paspētu visu izdarīt! Šī histēriskā doma iešāvās man prātā, vērojot juceklīgo kalendāru, kurā bija atzīmēti visi manas dzīves notikumi un gala termiņi. Trešdien man bija jānodod angļu valodas rakstu darbs, līdz pusnaktij jāiesniedz stažēšanās pieteikums, un pēc septiņpadsmit stundām būs matemātikas eksāmens, kuram es vispār vēl nebiju gatavojusies.

Lasīt vairāk