Bērni ap Pravieti (s): Saīds bin Al-Āss Vēsture

MuslimBoyReadingTheQuranSaīdu bin Al-Āsu, kurš ir pazīstams arī kā Abu Abdur-Rahmāns Al-Madani, vienoja ar Pravieti (s) radniecības saites caur viņa vectēvu Abd Manafu. Viņa tēvs Al-Āss bija sīvs islāma ienaidnieks, kurš nekad nepalaida garām iespēju nodarīt muslimiem ko ļaunu. Alī bin Abi Tālibs nogalināja Al-Āsu Bādra kaujas laikā.

Pravieša (s) dzīves laikā, Saīds bija pavisam mazs bērns, jo viņš piedzima Hidžras gadā. Lai gan viņa tēvs bija pret islāmu, Saīda dvēsele dabiski tiecās uz patiesības mīlestību. Vēl būdams pavisam mazs zēns, viņš aizbēga uz Medīnu, lai būtu pēc iespējas tuvāk Pravietim (s) un mācītos no viņa.

Pateicoties savai lieliskajai spējai atpazīt cilvēku dabu, Pravietis (s) ticēja, ka šis zēns izaugs par cēlu vīru un izcilu līderu. Saskaņā ar Ibn Umaru, reiz kāda sieviete atnāca pie Dieva Vēstneša (s) un teica: “Es vēlos dot šo apmetni visdevīgākajam no arābu vidus.” Pravietis (s) atbildēja: “Dod to šim zēnam,” ar ko viņš domāja Saīdu bin Al-Āsu. (Tahdhibul-Kamal, 10. sējums) Pravieša (s) paredzējums attiecībā uz Saīdu izrādījās pareizs, jo viņš izauga par ārkārtīgi devīgu vīru, kurš nekad nevienam neko neatteica. Ibn Ujeina teica: “Ja kāds Saīdam bin Al-Āsam kaut ko prasīja, un tajā brīdī viņam nekā nebija, tad viņš mēdza teikt: ‘Pieraksti šo savu prasību pēc naudas līdz laikam, kad tiks izdalīti valsts ienākumi.’” (Tahdhibul-Kamal, 10. sējums)

Neskaitot šo ārkārtīgi skaisto devību, Saīds bin Al-Āss bija pazīstams arī kā drošsirdīgs militārais vadonis, kuram kalifs Abu Bakrs uzticēja vadīt muslimu armijas, vēl pavisam jaunam esot. Kad Muauvijam tika jautāts: “Kuram, pēc tavām domām, vajadzētu kļūt par kalifu pēc tevis?” viņš atbildēja: “Viscēlākajam no Kureišu cilts – Saīdam bin Al-Āssam.” (Siyar Alam Al-Nubala, 2. sējums)

————————————————-

Sagatavojusi Laila Brence, balstoties uz “Child Companions around the Prophet (saw)” grāmatu.   • Atstāt komentāru