Kurāns ir bagātība – glabā to sirdī (1) Pielūgsme, Pielūgsmes veidi, Zināšanas

q

„Patiesi, tajā ir saldums un patiesi tas ir izgreznots ar skaistumu un pievilcību. Patiesi, tā pirmā daļa ir auglīga un tā pēdējā daļa ir bagātīga. Tas iekaro visu vārdiem teikto un paliek neiekarots! Tas sagrauj un iznīcina visu, kas nācis pirms tā.”

Šādi Al-Valīds ibn Al-Mughīra atbildēja, kad kurieši lika viņam raksturot Dieva vārdus (Kurānu).

Dieva Vēstnesis (s) teica: „Kurāna ļaudis ir Allāha ļaudis un Viņa īpašie kalpi.” (An-Nisa, Ibn Madža un Al-Hakims)

Pasaulē ir vairāk nekā miljards muslimu. Tikai daži miljoni spēj tekoši lasīt Kurānu. No šiem miljoniem, tikai dažiem ir lemts Kurānu iemācīties no galvas. Šie ir Allāha ļaudis un viņa īpašie kalpi!

Šis raksts sniegs lasītājam padomus, iedrošinājumus, metodes un noslēpumus, kā iemācīties Kurānu no galvas un kļūt par labāko no labākajiem, in ša Allāh.

Pirmais padoms: neviltots un patiess nodoms

Pirmais solis ceļā uz Kurāna iegaumēšanu ir neviltotība. Ibn Abbas teica: „Patiesi, cilvēks iegaumēs saskaņā ar viņa neviltotību.” Ar to tiek domāts, ka tavs patiesais nodoms un neviltotība tiešā veidā ietekmēs to, cik labi un ātri tu varēsi iegaumēt. Patiesībā, šis nav tikai pirmais solis. Kurāna iegaumēšanas laikā, šis nodoms būs atkal un atkal jāatjauno.

Alī ir atstāstījis, ka Pravietis (s) teica: „To, kurš lielās, raksturo trīs iezīmes: vienatnē viņš ir slinks; kopā ar citiem, viņš kļūst dzīvīgs un enerģisks; kad viņu slavē, viņš dara vairāk, bet kad viņu kritizē, viņš dara mazāk.”

(1) Duā, duā, duā – lūdz Dievu, lai Viņš attīra tavu sirdi no liekulības, lepnuma un lielības un pasargā sevi no dvēseles ļaunās puses un tās nodevības.

(2) Neļauj uzslavām tevi maldināt. Neviens nezina tevi labāk, kā tu pats. Ja kāds tevi slavē, tad viņi slavē to Dieva svētību, ko viņi tevī redz; tikai tu pats vislabāk zini savas sirds realitāti, un Dievs zina tevi labāk nekā tu pats. Atceries, ka lepnums kļuva par Sātana klupšanas akmeni.

Ikreiz, kad Abu Bakru kāds slavēja, viņš skaitīja sekojošu lūgšanu:

„Ak Allāh, padari mani labāku par to, ko viņi domā par mani, un neprasi no manis atbildību par to, ko viņi saka, un piedod man par to, ko viņi nezina.”

(3) Uzmanies no slēptiem grēkiem. „Nekas nav pretīgāks par liekulīgu Kurāna recitētāju.”

(4) Pārlasi un atsvaidzini atmiņā hadīsus, kas runā par sodu, ko saņems tas, kurš mācīsies Kurānu no galvas, lai saņemtu citu uzslavu. Pravietis (s) teica: „Tiesas Dienā pirmais no cilvēku vidus tiks tiesāts tas, kurš apguva zināšanas un mācīja tās un kurš mēdza recitēt Kurānu. Viņš tiks saukts, un Allāhs darīs viņam zināmu Savu labvēlību un viņš to atzīs.

Allāhs teiks: ‘Un ko tu ar to iesāki?’ Viņš atbildēs: ‘Es apguvu zināšanas, un es tās mācīju, un es mēdzu recitēt Kurānu Allāha dēļ.’ Viņš [Allāhs] atbildēs: ‘Tu esi melojis – drīzāk tu apguvi zināšanas, lai tevi sauktu par islāma zinātnieku, un tu mācījies Kurānu no galvas, lai tevi sauktu par recitētāju, un tā arī tika teikts, un tu saņēmi savu atalgojumu no tiem, no kuriem tu to vēlējies saņemt.’ Tad viņš tiks vilkts aiz sejas un iemests Elles ugunīs.”

(5) Atceries, ka tas, kurš mācās Kurānu no galvas, lai saņemtu uzslavu un lielītos, nesaņems par saviem centieniem nekādu atalgojumu. Patiesi, viņš ir grēcīgs.

Kopsavilkumā – nodoms ir ļoti svarīgs, bet bieži atstāts novārtā solis Kurāna iegaumēšanas ceļā. Nodoms nav vienīgais solis, kas jāievēro, taču to ir visgrūtāk kontrolēt un saglabāt.

Sahls bin Abdullāhs ir atstāstījis, ka Pravietis (s) teica: „Nekas nav grūtāks dvēselei, kā (sasniegt) nodoma neviltotību. Lai gan daudz reižu es esmu centies izskaust no savas sirds uzslavas mīlestību, tā ir vienmēr uzdīgusi citādākā krāsā (t.i., citādākā formā).”

Otrais padoms: pareiza recitācija

Nākamais šī garīgā ceļojuma solis ir iemācīties pareizu Kurāna recitāciju un artikulāciju. Otrais nosacījums (pēc patiesa un neviltota nodoma) tam, lai Dievs akceptētu jebkuru mūsu darbu, ir tāds, ka šim darbam jābūt saskaņā ar Dieva Pravieša (s) Sunnu. Ja kāds vēlas iemācīties no galvas Dieva Grāmatu, tad viņam tas jāmācās no kāda, kurš ir zinošs; nekad nepietiek ar paļaušanos tikai pašam uz sevi.

Šis ir viens no tikai Kurānam raksturīgiem aspektiem – to mācoties, vienmēr pastāv skolēna-skolotāja attiecības. Eņģelis Džibraīls (Gabriels) to mācīja Dieva Vēstnesim (s), kurš to savukārt mācīja saviem līdzgaitniekiem – šādi Kurāns ir sasniedzis arī mūs: neskarts un tīrs, pilnīgs, nemainīts un nepiesārņots.

Sekojoši padomi sekmēs pareizas Kurāna recitācijas apguvi:

(1)   Lieto tikai vienu Kurāna kopiju – tas palīdzēs pierast pie teksta, pie pantu skaita vienā rindā, kā arī sekmēs komentāru un labojumu vieglāku pārskatīšanu. Lieto zīmuli, lai atzīmētu savas kļūdas, marķierus pasvītrošanai un līmlapiņas lapu malās komentāriem.

(2)   Atrodi skolotāju – kādu, kurš labi pārzina tadžvīdu (Kurāna recitācijas likumus) un var norādīt uz tavām kļūdām. Vislabāk ir vispirms izlasīt visu Kurānu kopā ar skolotāju, pirms sāk to mācīties no galvas, lai skolotājs varētu izlabot tavas izrunas kļūdas. Sāc mācīties tadžvīda likumus.

(3)   Atkārto pantus – vienas lappuses izlasīšana vismaz desmit reizes palīdzēs tev labāk apgūt tādus grūtus burtus kā Qaaf (القاف) un Raa’ (الراء). Bišrs bin as-Sirri teica: “Patiesi, ikkatrs pants ir kā datele: jo vairāk tu to košļā, jo vairāk gūsti salduma.” To dzirdot, Abu Sulaimāns komentēja: “Taisnība. Tā notiek ar katru, kurš uzsāk vienu nodaļu – viņš vēlas to lasīt līdz pat beigām.”

(4)   Iesaisti maņu orgānus – ir ļoti svētīgi klausīties prasmīga recitētāja Kurāna lasījumu, pašam lasot līdzi no savas Kurāna kopijas.

(5)   Raksti rokrakstā – uzraksti pats ar savu roku pantus, kurus tev visgrūtāk recitēt; šādi radīsies iespēja koncentrēties uz katru vārdu atsevišķi. Šo paņēmienu lieto daudz Kurāna skolnieku.

Visbeidzot – nepadodies! Dieva Pravietis (s) teica: „Tā piemērs, kurš recitē Kurānu tekoši, ir tāds, it kā viņš sēdētu kopā ar dievbijīgiem eņģeļiem, un tā piemērs, kurš recitē Kurānu un stostās, ir tāds, ka viņam ir dubults atalgojums, jo viņam iet grūti.”

Atceries vienmēr atsvaidzināt savu nodomu katru reizi, pirms sāc recitēt, lai tu varētu baudīt Dieva atceres dārzu svētlaimi.

Usmāns bin Affans teica: „Ja mūsu sirdis būtu patiesi tīras un skaidras, mums nekad nebūtu gana mūsu Kunga Vārdu, un es ienīstu, ka kaut viena diena paiet, man neieskatoties Kurānā.”

(turpinājums sekos)

————————————-

Raksta autore: Šahīra Vakani (Shaheera Vakani); avots: www.hibamagazine.com