Umara ibn Al-Khatāba padomi Audzinošs, Tikumi

man prayingJa mēs visi tieksimies uzlabot katrs savu kalpošanu Dievam, Dievs uzlabos mūs kopumā.

Šeit seko noteikumu kopums, kurus varat mēģināt ievērot ikdienā, in ša Allāh. Lai gan Kurānā un Sunnā ir daudz vairāk vadības un padoma, šie notiekumi piedāvā skaistu un ļoti noderīgu solis uz sevis paša un savas dzīves izmainīšanu – in ša Allāh, mums būs mazāk ko nožēlot gan šajā pasaulē, gan arī nākamajā.

Mēģiniet sekot šiem padomiem paši un māciet tos saviem bērniem, kamēr viņi vēl ir mazi. Māciet tos arī saviem studentiem, draugiem un radiem – atbalstiet viens otru tā cilvēka padomu izpildē, no kura baidās Sātans, un par kuru pēdējais Pravietis (s) teica: „Ja pēc manis būtu jānāk kādam pravietim, tas būtu bijis Umars (lai Dievs ir ar viņu apmierināts).”

Umara padomi:

• Kad pie jums nonāk informācija par jūsu brāli, tad skatiet to labākajā gaismā un ar attaisnojumiem, līdz tiekat skaidrībā par notikušo.

• Nemeklējiet sliktu otra muslima teiktajā, ja jūs tam varat atrast labu izskaidrojumu.

• Ja kāds pakļauj sevi aizdomām, lai viņš nevaino tos, kas pēc tam par viņu domā sliktu. Ja kāds apslēpj savus vai sava brāļa noslēpumus, tā rokās būs izvēles spēks.

• Turieties stingri pie uzticamiem biedriem un veidojiet ar viņiem ciešas attiecības, jo viņi ir greznība vieglos laikos un palīdzība grūtībās.

• Cieši turieties pie patiesības, pat ja tā jūs nogalina.

• Nejautājiet par lietām, kas nav notikušas, jo, patiesi, pietiek jau notikušu lietu, kas jūs nodarbina.

• Nemeklējiet palīdzību un neuzticiet savas darīšanas cilvēkam, kas nevēlas redzēt jūsu panākumus, un neveidojiet draudzību ar grēcinieku, citādi jūs varat iemācīties no viņa grēkus un ļaunumu.

• Turieties prom no sava ienaidnieka, un esiet piesardzīgi pat pret savu draugu, izņemot ja viņš ir uzticams un patiess draugs.

• Neiesaistieties lietās, kas uz jums neattiecas.

• Esiet pazemīgi kapos, pazemīgi paklausībā Dievam un esiet nelokāmi pret nepaklausību Dievam.

• Kad runa iet par jūsu lietām, meklējiet padomu tikai no tiem, kas patiesi bijā Dievu, jo, patiesi, Dievs saka: „(..) no Viņa kalpu vidus Allāhu baidās tikai zinātāji. Patiesi, Allāhs ir Varens un Piedodošs.” (Kurāns 35:28)

—————————————

Raksta autors: Abū Hātims Muhammads ibn Hibbāns