Svētdienas sarunas par islāmu _

svetdienas lekcijas slide

 

Svētdienas lekcijas par islāmu un sarunas neformālā atmosfērā

Pēc Abu Hureiras (lai Allāhs ir ar viņu apmierināts) vārdiem tiek vēstīts, ka Pravietis (Allāha svētība viņam un miers) teica: “Kad cilvēki sapulcējas kādā vietā, pieminot Visvareno un Diženo Allāhu, viņus obligāti aplenc eņģeļi, un viņus apklāj žēlastība, un pār viņiem nāk miers un Allāhs piemin viņus starp tiem, kas ir pie Viņa. (Muslims)

Dzīvojot valstīs ar nelielu muslimu skaitu, ticīgie izjūt asu nepieciešamību vairāk laika pavadīt kopā, un, protams, labākā kopīgā laika pavadīšana ir Visaugstākā pieminēšana un tiekšanās izprast islāma mācības. Šim mērķim svētdienās pēc Zuhra lūgšanas Rīgas mošejā (Brīvības ielā 104) visi, kas vēlas, tiek aicināti uz sarunām par islāma tematiem.

Pasākums ietvers nelielu izglītojošu ievadlekciju, pēc kuras visiem, kas vēlas, tiek piedāvāts piedalīties sarunās, stāstot par savu personīgo pieredzi islāmā vai daloties ar citiem izlasītā hadīsā vai pamācībā. Sarunas plānots vadīt neformālā atmosfērā pie tējas tases un cienasta.

Lūdzam Allāhu vairot mūsu visu zināšanas un gudrību.