Bērni ap Pravieti (s): Abdullāhs bin Amrs Vēsture

Muslim kids learn Quran in ChadAbdullāhs nāca no Mekā dzīvojošās ievērojamās Banu Sahm cilts, kuras rokās bija vara un ietekme un kuras ļaudis bija pazīstami ar izcilām rakstura iezīmēm. Viņa vectēvs Al-Ās bin Vail bija viens no nežēlīgākajiem islāma pretiniekiem. Viņa tēvs Amrs bin Al-Ās un māte Raitah bint Munabbi bin Al-Hadžadž As-Sahmi sākotnēji bija pret islāmu, bet vēlāk abi kļuva par ticīgajiem. Kad Abdullāham palika desmit gadi, viņš aizbēga no Mekas uz Medīnu, lai pieņemtu islāmu.

Jau bērnībā Abdullāhs bija ļoti inteliģents bērns, kurš izcēlās ar labu atmiņu. Tolaik, Mekā tikai aptuveni septiņpadsmit cilvēki prata lasīt un rakstīt. Pateicoties tēvam, kurš bija novērojis dēla spējas, Abdullāham bija iespēja iemācīties lasīt un rakstīt no jūdiem un kristiešiem, kuri pastāvīgi apciemoja viņa vectēva māju. Jau pavisam drīz Abdullāhs sāka uzkrāt zināšanas un lasīt arābu valodā itin visu, kas vien nonāca viņa rokās. Viņa alkas pēc zināšanām kļuva par iemeslu arī tam, ka viņš apguva seno asīriešu valodu.

Kad Abdullāhs bin Amrs pieņēma islāmu, daudzi Kurāna panti jau bija atklāti. Viņš mēdza sēdēt kopā ar Pravieti (s) un viņa līdzgaitniekiem, iegaumējot un pierakstot gan jau atklātos pantus, gan arī jaunās atklāsmes, līdz viņš bija pierakstījis pilnībā visu Kurānu. Viņš tik ļoti vēlējās iegaumēt no galvas visu Kurānu, ka viņš reti atstāja tā lasīšanu ilgāk nekā uz stundu. Abdullāhs nemācījās Kurāna pantus no galvas, lai tos vienkārši saglabātu savā izcilajā atmiņā; drīzāk viņš tos mācījās, lai piepildītu ar tiem savu sirdi un paklausītu tajās minētajām Dieva pavēlēm. Viņš saprata, ka Kurāns nav atklāts tikai tāpēc, lai to recitētu – bija jāizprot tajā minētie likumi un jārealizē tie dzīvē.

Gluži tāpat, kā Kurāna gadījumā, Abdullāhs ļoti alka sekot Sunnai. Viņš pierakstīja Pravieša (s) hadīsus reģistrā, kuru viņš nosauca As-Sahifatus-Sadikah (Patiesību saturošais manuskripts). Līdz pat šodienai mēs atceramies Abdullāhu bin Amru dēļ viņa dievbijības un milzīgajām zināšanu bagātībām.

—————————————–

Sagatavojusi Laila Brence, balstoties uz “Child Companions around the Prophet (saw)” grāmatu.