Vai islāms ir visvardarbīgākā reliģija pasaulē? (3/4) Vēsture

(raksta otro daļu var lasīt šeit)

quran-pageNepareizi citētā Kurāna rinda 3

Ārpus konteksta citētā rinda kopā ar tām rindas daļām, kuras citējot bieži izlaiž:

“Viņi vēlētos, lai jūs neticētu, tāpat kā nenoticēja viņi un jūs būtu vienādi, tāpēc neņemiet no viņu vidus draugus un aizstāvjus, kamēr viņi nepārcelsies Allāha ceļā, bet, ja viņi novērsīsies, tad ņemiet viņus [gūstā] un nogaliniet viņus tur, kur satiksiet, un neņemiet no viņu vidus nedz aizstāvi, nedz palīgu.” (Kurāns 4:89)

Kontekstā esošā rinda uzreiz pēc nepareizi citētās:

“Izņemot tos, kuri pievienojas ļaudīm, ar kuriem jums ir līgums, vai [tos, kas] atnāk pie jums sažņaugtām krūtīm dēļ tā, ka viņiem jācīnās pret jums vai pret savu tautu. Un, ja Allāhs gribētu, Viņš noteikti dotu viņiem varu pār jums, un tad viņi noteiktu pret jums cīnītos. Bet, ja viņi jūs liks mierā, necīnīsies pret jums un piedāvās jums pamieru, tad Allāhs nedod jums ieganstu [cīnīties] pret viņiem.” (Kurāns 4:90)

(Salmāna Abu Dāvūda Kurāna interpretācijas tulkojums)

Nepareizi citētā Kurāna rinda 4

Kontekstā esošās rindas nedaudz pirms nepareizi citētās:

“Un pieminiet, kad jūs bija maz un jūs tikāt uzskatīti/jūs turēja par vājiem uz zemes (šajā zemē), baidījāties no tā, ka cilvēki laupīs (tvers pareizāk) jūs…” (Kurāns 8:26)

“Un [piemini], kad tie, kuri noliedza, vērpa viltību pret tevi, lai tevi ieslodzītu (sagūstītu), nogalinātu vai padzītu. Viņi dara viltīgi, un Allāhs dara viltīgi, – bet Allāhs ir pārākais no tiem, kas dara viltīgi.” (Kurāns 8:30)

“Saki tiem, kuri noliedza, [ka], ja viņi izbeigs (mitēsies), viņiem taps piedots tas, kas jau pagājis, bet, ja viņi atgriezīsies/atkārtos, tad no pagātnes jau ir [zināmi] līdzšinējo tautu ceļi/ceļa [iznākums]” (Kurāns 8:38)

Un cīnieties pret viņiem, lai nebūtu nekāda kārdinājuma un visa reliģija tiktu veltīta Allāham. Un, ja viņi izbeigs, tad taču Allāhs ir visa tā, ko viņi dara, Redzošs.” [Kurāns 8:39]

(Salmāna Abu Dāvūda Kurāna interpretācijas tulkojums)

Vienkārši lasiet visu kontekstā, nevis atsevišķas rindas vai teikuma daļas.

Islāms – miermīlīga reliģija

“Reliģijā nav uzspiešana…” (Kurāns 2:256)

“…Un, kamēr tie ir taisni ar jums, esiet arī jūs taisni ar viņiem, jo Allāhs mīl dievbijīgos.” (Kurāns 9:7)

“… Bet, ja viņi jūs liks mierā, necīnīsies pret jums un piedāvās jums pamieru, tad Allāhs nedod jums ieganstu [cīnīties] pret viņiem.” (Kurāns 4:90)

“Un, ja viņi slieksies pie pamiera, sliecies tu arī pie tā un paļaujies uz Allāhu, jo Viņš ir Tas Dzirdošais un Zinošais.” (Kurāns 8:61)

“Daudzās viņu slepenajās sarunās nav [nekāda] labuma, izņemot to [sarunas], kuri pavēl [dot] ziedojumus vai [pavēl darīt] labumu vai salabināt starp cilvēkiem. Un, ja kāds darīs to tiecoties pēc Allāha apmierinātības, tam Mēs pēcāk dosim diženu atalgojumu.” (Kurāns 4:114)

(Salmāna Abu Dāvūda Kurāna interpretācijas tulkojums)

Karš tikai aizstāvēšanās nolūkā

new

Muhammada Durrā tēvs bezpalīdzīgi centās aizsargāt savu dēlu no Izraēlas karavīriem.

Un cīnieties Allāha ceļā ar tiem, kuri cīnās ar jums, bet nepārkāpiet [atļautā robežas], jo Allāhs nemīl pārkāpējus!” (Kurāns 2:190)

“Un tiem, kuri tad, kad viņiem nodara varmācību, [taisnīgi] atmaksā. Un atmaksa par ļaunu ir līdzvērtīgs ļaunums. Bet tā atalgojums, kas atlaidīs un salīgs, [paliks] Allāha ziņā. Patiesi, Allāhs nemīl netaisnīgos. Un tiem, kuri [taisnīgi] atmaksā pēc tam, kad viņiem ir [nodarīta] netaisnība, nav iegansta [pārmest].” (Kurāns 42:39-41)

(Salmāna Abu Dāvūda Kurāna interpretācijas tulkojums)

Pirmās trīs lielās kaujas – Badr kauja, Uhud kauja un Khadaq kauja – notika netālu no Medīnas (muslimu galvaspilsētas), kad Mekas pagāni uzbruka muslimiem.

Pēc šiem trim uzbrukumiem, muslimi iekaroja Meku praktiski bez jebkādas asinsizliešanas, izņemot dažu kara noziedznieku sodīšanu.

Karu starp muslimiem pret romiešu un persiešu impēriju arī uzsāka romieši ar Mu’tah kauju.

(raksta turpinājums sekos)

————————————–

Avots: https://islammyreligion.wordpress.com/2008/12/16/is-islam-the-most-violent-religion-in-the-world/  • Atstāt komentāru