Pravieša Muhammada (s) pēdējais sprediķis: beidzamās pamācības Sunna

606x340_242124Mūsu iemīļotais Pravietis, lai Dieva žēlastība un svētība ir pār viņu, piedzima Mekā, Saūdu Arābijā, ap 570. gadu. Viņš ir piemērs visai cilvēcei, jo vienmēr bija ievērojams vīrs. Viņam lieliski padevās visas dzīves jomas – gan būt par pravieti un valdnieku, oratoru un karavīru, vīru un draugu, tēvu, tēvoci un vectēvu. Viņš bija piemērs mīlestībā, drosmē, gudrībā, devībā, inteliģencē un nozīmīgumā, kurš iedvesmoja tūkstošiem dzīvju visā pasaulē.

Dievs Kurānā saka, ka viņš tika sūtīts kā žēlastība cilvēkiem pasaulē: “Un Mēs sūtījām tevi vien kā žēlastību [visām] pasaulēm.” (Kurāns 21:107)

Viņa pravieša misija sākās, sasniedzot četrdesmit gadu vecumu, apmēram 610. gadā, un turpinājās līdz 632. gadam. No neziņas cilvēce tika izvesta uz taisno ceļu un svētīta ar Dieva vadību.

Īsi pirms nāves, Pravietis Muhammads (s) hadža laikā teica sprediķi, kurš ir pazīstams kā viņa “pēdējais sprediķis”. Šis sprediķis nebija vien atgādinājums viņa sekotājiem, bet arī svarīga pamācība. Pēdējais sprediķis apstiprina viņa pravieša misijas beigas.

10. islāmiskā kalendāra gads tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem gadiem trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, šis bija gads, kad atvadu svētceļojuma laikā Mekā Pravietis (s) teica savu pēdējo sprediķi. Otrkārt, šis bija gads, kad pie Pravieša (s) atnāca liels skaits delegāciju, lai paziņotu par islāma pieņemšanu viņu ciltīs. Treškārt, šis bija islāma zelta laiks, kad lielas tautu masas pieņēma ticību un Pravieša (s) nesto vēsti.

Pravietis devās savā atvadu svētceļojumā 10. gadā pēc hidžras. Viņa atvadu svētceļojums uz Meku ir viens no vēsturiski vissvarīgākajiem notikumiem muslimu prātos, jo tas bija gan pirmais, gan pēdējais Pravieša Muhammada (s) svētceļojums, kā arī piemērs tam, kā jāveic piektais islāma pīlārs – hadžs.

Pravietis Muhammads (s) teica savu pēdējo sprediķi 632. gada hadža laikā, devītajā Dhul Hidža dienā, kas ir lunārā kalendāra divpadsmitais mēnesis, Arafatā – gada vissvētītākajā dienā. Šī pēdējā svētceļojuma laikā, kad Pravietis (s) teica savu pēdējo sprediķi, kopā ar viņu bija liels skaits muslimu.

Pēdējais sprediķis

Pēc Dieva slavēšanas un pateikšanās Viņam, Pravietis (s) teica:

“Ak, cilvēki, uzklausiet mani uzmanīgi, jo es nezinu, vai pēc šī gada es jebkad atkal būšu jūsu vidū. Tāpēc, uzmanīgi klausieties, ko es jums saku, un nododiet šos vārdus tiem, kas šodien šeit nevarēja būt.

Ak, cilvēki, tāpat kā jūs uzskatāt šo mēnesi, šo dienu un šo pilsētu par svētiem, uzskatiet par svētu jums uzticētu lietu arī katra muslima dzīvību un īpašumus. Atgrieziet pie to patiesajiem īpašniekiem lietas, kas jums uzticētas. Nesāpiniet un nedariet pāri nevienam, lai neviens nesāpinātu un nenodarītu pāri jums. Atcerieties, ka jūs patiesi tiksieties ar savu Kungu, un ka Viņš patiesi izvērtēs jūsu darbus. Dievs ir jums aizliedzis augļošanu (procentu iegūšanu), tāpēc no šī brīža visi ar procentiem saistītie darījumi vairs nebūs spēkā esoši. Tomēr jums paliek jūsu kapitāls. Jūs nedz kādam nodarīsiet, nedz piedzīvosiet jebkādu netaisnību. Dievs ir pavēlējis, ka nebūs augļošanas, un ka visi procenti, kas pienākas Al-Abbas ibn Abd’el Muttalib kopš šī brīža vairs nebūs spēkā esoši.

Uzmanieties no Sātana, lai pasargātu savu reliģiju. Viņš ir zaudējis jebkādas cerības, ka viņš jebkad spēs novest jūs no ceļa lielās lietās, tāpēc uzmanieties, ka nesekojat viņam mazās lietās.

Ak, cilvēki, tā ir patiesība, ka jums ir konkrētas tiesības attiecībā uz jūsu sievietēm, bet arī viņām ir tiesības pār jums. Atcerieties, ka jūs esiet apņēmuši viņas par sievām, jo Dievs viņas jums ir uzticējis, un ar Viņa atļauju. Ja viņas pilda jūsu tiesības, tad viņām ir tiesības uz pārtiku, apģērbu un laipnību no jums. Attiecieties pret sievietēm labi un esiet laipni pret viņām, jo viņas ir jūsu dzīvesbiedres un uzticīgas palīdzes. Un tās ir jūsu tiesības, ka viņas neveido draudzības ar tiem, kas jums nav tīkami, un nekad nezaudē šķīstību.

Ak, cilvēki, uzklausiet mani no sirds, pielūdziet Dievu, pildiet jūsu piecas lūgšanas, gavējiet Ramadāna mēnesī un maksājiet zakā. Veiciet hadžu, ja jums tam ir līdzekļi.

Visa cilvēce ir cēlusies no Ādama un Ievas. Arābs nav pārāks par ne-arābu, nedz arī ne-arābs pārāks pār arābu; baltais nav pārāks pār melno, nedz melnais pārāks jebkādā ziņā pār balto; [neviens nav pārāks pār kādu citu] izņemot vien godbijībā un labos darbos. Apzinieties, ka katrs muslims ir brālis katram muslimam, un ka muslimi veido vienu brālību. Nevienam muslimam nav likumīgas tiesības pār to, kas pieder citam muslimam, ja vien tas nav dots ar prieku un no brīvas gribas. Tāpēc nenodariet sev pārestības.

Atcerieties, kādu dienu jūs stāsieties Dieva priekšā un atbildēsiet par saviem darbiem. Tāpēc uzmanieties un nenoklīstiet no taisnuma ceļa pēc tam, kad manis vairs nebūs.

Ak, cilvēki, pēc manis nenāks neviens pravietis vai apustulis, nedz arī dzims jauna ticība. Tāpēc labi pārdomājiet, ak, cilvēki, un izprotiet manus vārdus, kurus es jums saku. Es atstāju aiz sevis divas lietas – Kurānu un sunnu, manu piemēru –, un ja jūs sekosiet šīm abām, jūs nekad nenomaldīsieties.

Visi tie, kas manī klausās, nodos manus vārdus citiem un tie tālāk vēl citiem; un var tā būt, ka pēdējie sapratīs manus vārdus labāk nekā tie, kas klausās manī tieši. Dievs, esi mans Liecinieks, ka es esmu nodevis Tavu vēsti Taviem cilvēkiem.”

Tā mūsu mīļotais Pravietis (s) beidza savu pēdējo sprediķi, un pēc tam, tuvu Arafāta virsotnei, nāca atklāsme:

“… Šodien Es jūsu labad pabeidzu un pilnveidoju jūsu reliģiju, darīju pilnu Savu žēlastību pret jums un apmierinājos ar Padevību kā reliģiju priekš jums…” (Kurāns 5:3)

Pat šodien Pravieša Muhammada (s) pēdējais sprediķis tiek nodots ikvienam muslimam ikkatrā pasaules nostūrī caur visiem iespējamiem komunikācijas līdzekļiem. Muslimiem tiek par to atgādināts mošejās un lekcijās. Patiesi, šajā sprediķī slēptā jēga ir apbrīnojama, jo tas ietver sevī vissvarīgākās tiesības, kas Dievam ir pār cilvēci, un cilvēkiem vienam pār otru. Lai gan Pravieša (s) dvēsele ir atstājusi šo pasauli, viņa vārdi turpina dzīvot mūsu sirdīs.

—————————————

Raksta autors: Amatullah Abdullah (IslamReligion.com rediģēts); šī raksta tulkojums ir veikts parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/523/prophet-muhammad-s-last-sermon/

 (Article by: Amatullah Abdullah (edited by IslamReligion.com); this article has been translated by parislamu.lv from the English article at  http://www.islamreligion.com/articles/523/prophet-muhammad-s-last-sermon/)  • Atstāt komentāru