Piektdienas lūgšana (1/2) Lūgšana un lūgums, Pielūgsme, Pielūgsmes veidi

Dzumuah“Ak jūs, kuri noticējāt! Kad piektdienās sauc uz [rituālo] lūgšanu, steidzieties uz Allāha pieminēšanu un atstājiet/lieciet malā tirdzniecību! Tas jums ir labāk, ja [vien] jūs [to] zinātu!” (Kurāns, 62:9)

Muslimu umma (kopiena) labi zina par piektdienas lūgšanas nozīmīgumu. Uz to skaidri norāda gan Kurāna panti, gan arī sunna (pravieša Muhammada (s) piemērs), kā arī sniedz mums norādes kā gūt maksimālo labumu no šīs lūgšanas. Es pazemīgi centīšos uzskaitīt Džumu’ah solāh (piektdienas lūgšanas) sniegtos labumus un arī veidus, kā gūt šos labumus, in šā Allāh.

Piektdiena ir saukta Al-Džumu’ah jo tā ir atvasināta no Al-Džam’, kas burtiskā tulkojumā nozīmē “pulcēšanās”.[i]

Pravietis (s) teica: “Piektdiena ir visu dienu pavēlniece un varenākā diena Allāha priekšā. Tā Allāha priekšā ir varenāka par Al-Adha dienu un Al-Fitr dienu (divi muslimu lielākie svētki). Tai ir piecas iezīmes: šajā dienā Allāhs radīja Ādamu, tajā Viņš nosūtīja Ādamu lejup uz zemi, tajā Allāhs lika Ādamam nomirt, tajā ir laiks kad nav tāda lūdzēja, kurš Allāham ko lūgtu, un Viņš tam to nesniegtu, kamēr vien tas, ko viņš lūdz, nav harām (aizliegts), un tajā sāksies Tiesas diena. Nav tāda Allāham tuvu esoša eņģeļa, nedz debess, nedz zemes, nedz vēja, nedz kalna un nedz jūras, kam nebūtu bail no piektdienas.”[ii]

Ibn Al-Qaijim (rahimullāh) teica: “Džumu’ah lūgšana ir izcelta visu citu obligāto lūgšanu vidū tās konkrēto iezīmju dēļ, kas nav atrodamas citās lūgšanās, ieskaitot faktu, ka tā tiek veikta draudzē, tai ir noteikts minimālais lūdzēju skaits, kam jāpiedalās, lai tā tiktu ieskaitīta, ikāmah (otrais sauciens uz lūgšanu) ir obligāts nosacījums šīs lūgšanas derīgumam, cilvēks nedrīkst būt ceļojumā, lai tā tiktu uzskatīta viņam par obligātu pienākumu, un recitēšana ir jāveic skaļā balsī.”[iii]

PIEKTDIENAS LŪGŠANAS LABĀS ĪPAŠĪBAS

  1. Abu Hurairah (ra) atstāstīja, ka Allāha Vēstnesis (s) teica: “Piecas ikdienas lūgšanas un no vienas Džumu’ah līdz nākošajai jebkuri grēki kas ir starp tām tiek pilnībā izdzēsti, kamēr vien cilvēks neveic nekādus lielos grēkus.”[iv]
  2. Al-Dža’d Ad-Damri (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “Tas, kurš pamet piektdienas lūgšanu trīs piektdienas (pēc kartas) dēļ paviršības, Allāhs tā sirdij uzliks spiedogu.”[v]
  3. Abdullāh ibn Amr ibn Al-‘As (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “Trīs veidu cilvēki apmeklē piektdienas lūgšanu: viens ir ieradies vieglprātīgi un tas ir viss, ko viņš saņems no tās; cits nāk ar aizlūgumu, Allāhs var piepildīt viņa lūgumu vai nepiepildīt, kā Viņš to vēlas; cits ir ieradies klusu un mierīgi, nekāpjot pāri citam muslimam un nekaitinot nevienu, un tā būs viņa grēku izpirkšana līdz nākošai piektdienai un vēl trim dienām pēc tās, tāpēc ka Allāhs, Cildinātais, saka: “Ja kāds atnesīs labu darbu, tad tam – desmit tādi paši.””[vi]

PIEKTDIENAS LŪGŠANAS SUNNA

Pirms Piektdienas lūgšanas:

  1. Pirms lūgšanas, slēdz savu uzņēmumu:

“Vīri, kurus ne tirdzniecība, ne pārdošana neattur no Allāha pieminēšanas, [rituālās] lūgšanas izpildes un attīrīšanās nodokļa došanas… lai Allāhs atmaksātu viņiem par viņu labākajiem darbiem un piedotu klāt no Savas devības…” (Kurāns, 24:37-38)

Dievs slavina tos indivīdus, kas slēdz savu uzņēmuma, bīstoties Dieva, un steidz uz lūgšanu. Viņi meklē un cer uz Viņa devību un bīstas Viņa soda!

  1. Veic Ghusl (pilno rituālo apmazgāšanos):

Abu Hurairah (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “Tas, kurš veic ghusl, tad dodas uz Džumu’ah un lūdz tik, cik Allāhs ir viņam noteicis, tad uzmanīgi klausās līdz khutbah (sprediķis) beidzas, tad lūdzas kopā ar viņu (Imāmu), tam tiks piedots (par viņa grēkiem) starp šo un nākošo Džumu’ah un vēl trim dienām.”[vii]

Al-Navavi teica: “Zinātnieki teica, ka tas, kas ir domāts ar piedošanu starp divām Džumu’ah un vēl trim dienām, ir tas, ka viens labs darbs ir desmit tādu vērts, tāpēc viņš tiks atalgots ar desmit hasanah par katru labo darbu, ko viņš piektdienā ir paveicis.”[viii]

  1. Ierašanās uz Džumu’ah lūgšanu laicīgi:

Allāha Vēstnesis (s) teica: “Tas kurš veic ghusl piektdienas dienā tā kā ghusl pēc džanābah, tad dodas uz lūgšanu (pirmajā stundā, t.i., agri), tas ir tā, it kā viņš būtu upurējis kamieli. Kas dodas otrajā stundā, tas ir tā, it kā viņš būtu upurējis govi; kas dodas trešajā stundā, tas ir tā, it kā viņš būtu upurējis ragotu aunu; kas dodas ceturtajā stundā, tas ir tā, it kā viņš būtu upurējis vistu; and kas dodas piektajā stundā, tas ir tā, it kā viņš būtu piedāvājis/upurējis olu. Kad imāms iznāk, tad eņģeļi dodas klausīties khutbu (sprediķi).”[ix]

  1. Došanās uz Džumu’ah lūgšanu kājām:

Allāha Vēstnesis (s) teica: “Tas, kurš veic ghusl piektdienas dienā… un tad dodas laukā agri… par katru soli, ko viņš veic, viņš saņem atalgojumu kā par gavēšanu un kijām (nakts) lūšanām viena gada garumā.”[x]

  1. Jaunu/svaigu drēbju uzvilkšana uz Džumu’ah:

Abdullāh bin Salam (ra) atstāstīja, ka viņš dzirdēja Allāha Vēstnesi (s) sakām no kanceles piektdienā: “Tas nav slikti/nepareizi, ja kāds no jums nopēk divus jaunus tērpus piektdienai (lūgšanai), nevis ikdienas dabiem paredzētas drēbes.”[xi]

Piektdiena ir īd (svētku) diena muslimiem. Tāpēc, dodoties uz piektdienas lūgšanu, viņiem vajadzētu apvilkt savas labākās drēbes.

  1. Lietot matu eļļu un smaržas, un izmantot sivāk (kociņu zobu tīrīšanai):

Allāha Vēstnesis (s) uzsvēra matu eļļas lietošanu un sivāk[xii], un smaržu (tikai vīriešiem) izmantošanu piektdienā. Galvenā doma šādam ieteikumam ir tā, lai cilvēks jūtas svaigs, un arī citi varētu gūt labumu no patīkamas smaržas.

Salmāns-Al-Farsi (ra) atstāstīja, ka Pravietis (s) teica: “Tas, kurš nomazgājas piektdienā, attīra sevi cik vien var, tad izmanto savu (matu) eļļu vai iesmaržo sevi ar savas mājas smaržām, tad dodas (uz Džumu’ah lūgšanu)… viņa grēki starp šo un iepriekšējo piektdienu tiks piedoti.”[xiii]

(raksta nobeigums sekos)

———————————

[i]Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, p.145

[ii]Ibn Mādžah, 1084; Hasan : Albāni iekš Sahīh Al-Džāmi’, nr. 2279

[iii]Zād al-Ma‘ād, 1/384-385

[iv]Sahih Muslim: 233

[v]Sunan Abi Dāvūd, Grāmata Nr.2, Hadīss Nr.663, Hasan: Sahīh: Al-Albāni

[vi]Sunan Abi Dāvūd 1113: Grāmata 3, Hadīss 1108: Hasan (Al-Albāni)

[vii]Sahih Muslim: 857

[viii]http://islamqa.info/en/13692

[ix]Sahih Al-Bukhāri (814) un Sahih Muslim (850)

[x]At-Tirmidhi, 496; par sahīh atzinis Al-Albāni iekš Sahīh At-Tirmidhi, 410

[xi]Sunan Ibn Mādžah, Grāmata 5: Hadīss 1148, Hasan : Darussalam

[xii]Sunan Ibn Mādžah, Nodaļa 2; p. 157; nr. 1098: Ibn ‘Abbās atstāstīja ka Allāha Vēstnesis (s) teica: “Tik tiešām šī ir Īd diena. Allāhs to ir noteicis muslimiem. Tāpēc tas, kurš nāk (veikt) Piektdienas lūgšanu….(lai patur prātā ka) zobu suka (misvāk) ir būtiska tam.”

[xiii]Sahih al-Bukhāri, Nodaļa 2, Grāmata 13, Hadīss 8

——————————–

Autore: Aišah Ahmed; avots: http://blog.islamiconlineuniversity.com/beautify-your-jumah-salaah/  • Atstāt komentāru