Brīnumainais Korāns (1/11): Mans ceļš uz islāmu Korāns, Pārliecība

Džamals Al-Dīns Zarabozo (Jamaal al-Din Zarabozo) – ASV islāma aprindās populāra personība – stāsta par Kurāna brīnumiem un to ietekmi uz viņa ceļu pie islāma.

Pirmā daļa: Īsumā par Kurānu un pravieti Muhammadu (s).

8006290192_70a79ff2b3_bIevads

Ja tagad, kad esmu bijis muslims jau daudzus gadus, man būtu jāraksta par tēmu „Kurāna brīnumi”, es pievērstu uzmanību aspektiem, par kuriem nezināju itin neko, kad studēju islāmu kā ne-muslims. Jau vairāk nekā trīsdesmit gadu es studēju Kurānu, un tas mani nepārstāj sajūsmināt. Ir jāpiebilst, ka islāma zinātnieki ir jau pieraduši pie tā, ka ilggadēju pētījumu gaitā, viņi pastāvīgi atklāj Kurānā jaunus pārsteigumus. Piemēram, pagājušajā gadsimtā, tādi pazīstami zinātnieki kā Aiša bint Al-Šaati (Aisha bint al-Shaati), Sajjids Kutb (Sayyid Qutb) un Mustafa Sādiks Al-Rāfī (Mustafa Saadiq Al-Raafi’ee), deva savu ieguldījumu pierādījumam, ka Kurāns ir brīnumu pilns[1]. Pēdējā laikā daudzi ir uzsvēruši tā saucamos „Kurāna zinātniskos brīnumus” – tēma, kurai mēs pievērsīsimies uz lekcijas beigu pusi.

Savukārt šodien lekcija būs veltīta manam stāstam, manam ceļam pie islāma caur Kurānu. Tādēļ es sīkāk pievērsīšos tiem Kurāna aspektiem, kuri mani visvairāk iespaidoja, un tikai nedaudz pie tiem, kurus es pētīju dziļāk vēlāk.

Nedaudz par pravieti Muhammadu (s) un Kurānu

Esmu pārliecināts, ka vairums no jums jau ir pazīstami ar pravieti Muhammadu (s) un Kurānu, tomēr dēļ punktiem, kurus es minēšu vēlāk, es sniegšu nelielu ievadu par šiem abiem.

Muhammads (s) dzima aptuveni 570 gadus pēc Jēzus dzimšanas, Arābijas pussalā – Mekā. Tolaik, šī vieta neizcēlās ar augstu civilizācijas vai izglītības līmeni, Mekas iedzīvotāji bija pilnībā nodevušies elku pielūgsmei. Pravietis Muhammads (s) neprata ne rakstīt, ne lasīt. Četrdesmit gadu vecumā viņš saņēma pirmo Dievišķo atklāsmi. Lai arī Muhammads (s) bija pazīstams ar savu taisnīgumu (kā dēļ viņu iesauca par Al-Amin – “uzticamo”), vairums arābu viņu apsmēja un drīz uzsāka masīvas kampaņas pret viņa sekotājiem. Pēc trīspadsmit gadu ilgas sludināšanas Mekā, pravietis (s) pārcēlās uz Medīnu, kurā viņam jau bija daži sekotāji. Medīnā Muhammads kļuva par muslimu līderi. Tai pašā laikā, Mekas pagāni gatavojās uzbrukt Medīnai, lai pieliktu punktu jaunai reliģijai. Bet sākotnēji mazā muslimu grupa pieauga un nu jau spēja pretoties neticīgajiem. Jau pēc desmit gadiem, pravietis Muhammads (s) ar daudzu tūkstošu lielu muslimu armiju atgriezās dzimtā pilsētā un uzvarēja pagānus, pie tam bez kaujas un bez asins izliešanas. Tā Arābijā sāka valdīt viendievība, bet islāms sāka strauji izplatīties pa visu pasauli. 632. gadā pravietis Muhammads (s) nomira.

Ar eņģeļa Gabriela starpniecību, Pravietis (s) saņēma Kurāna atklāsmes divdesmit trīs gadu laikā. Pravietis iegaumēja atklāsmi un pēc tam to atstāstīja saviem sekotājiem. Tādējādi, Kurāns krasi atšķiras no Bībeles. Kurānā nav itin nekādu cilvēku roku veiktu pielikumu – tas ir tikai un vienīgi tīra Dieva atklāsme. Citiem vārdiem sakot, Kurānā jūs neatradīsiet Muhammada (s) sekotāju rakstītus stāstus par pravieti (s). Patiesībā jūs neatradīsiet pat nevienu pravieša (s) paša teiktu vārdu, izņemot vien to, kas bija dievišķā atklāsme. Pravieša (s) paša teiktais tika rūpīgi nošķirts no Kurāna.

Visbeidzot, Kurāns ir tikai arābu valodā. Pat labākais no tulkojumiem nav Kurāns. Tiklīdz jūs zaudējat kaut ko no oriģinālā teiktā un paļaujaties uz tulkojumu, uzticība zūd.

Gaidāmās kristības un stāsts par manu pāreju uz islāmu

Mans stāsts neizceļas ar neko ārkārtīgi oriģinālu. Tomēr īpaša uzmanība ir jāpievērš vienam aspekta: tam, kādu iespaidu uz mani atstāja Kurāns.

Mana ģimene pārbrauca uz Kaliforniju no Spānijas. Tādējādi, mēs skaitījāmies katoļi. Man bija ļoti minimāla saskare ar reliģiju līdz brīdim, kad kāds paziņa mani uzaicināja uz savu baznīcu. Es sāku to apmeklēt un pirmo reizi lasīt Bībeli. Es uztvēru visu ļoti nopietni. Drīz pienāca laiks kristībām. Es tajā nesaskatīju nekādu problēmu, bet pirms spert tik nopietnu soli, es nolēmu iepazīt arī citas reliģijas, lai būtu pilnībā drošs par savu izvēli. Es nedomāju, ka kāda cita reliģija spēs mani iespaidot, bet, kā izrādījās, gatavošanās kristībām noveda pie tā, ka kļuvu par muslimu.

Es sāku iepazīt visas reliģijas, par kuru esamību es uzzināju. Tas atveda mani pie Kurāna.

_______________________________

[1] Lai uzzinātu vairāk par šiem nesenajiem atklājumiem attiecībā uz Kurāna brīnumaino dabu, skatieties Muhammad Rafii Yunus, “Modern Approaches to the Study of I’jaz al-Quran (Ph.D. Dissertation, University of Michigan, 1994), pp. 78-91 and 118-125.

_______________________________

Autors: Džamāls al-Dīns Zarabozo (@ 2007 IslamReligion.com); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/528/miraculous-quran-part-1/#_ftn10162

(Article by: Jamaal al-Din Zarabozo (@ 2007 IslamReligion.com); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/528/miraculous-quran-part-1/#_ftn10162)

   • Atstāt komentāru