Brīnumainais Korāns (3/11): Svētajiem rakstiem ir jābūt no Dieva Korāns, Pārliecība

Džamals Al-Dīns Zarabozo (Jamaal al-Din Zarabozo) – ASV islāma aprindās populāra personība – stāsta par Kurāna brīnumiem un to ietekmi uz viņa ceļu pie islāma.

Trešā daļa: Lai reliģija būtu patiesa, tai ir pilnībā jābūt no Dieva, nevis tikai no dievišķiem pirmsākumiem.

qMans pirmais priekšnoteikums: Ja es meklēju patiesu Dieva reliģiju, tad arī svētajiem rakstiem ir jābūt no Dieva

Studējot reliģijas, mans mērķis bija izlasīt to svētos rakstus, lai saņemtu priekšstatu par tām no paša avota. Acīmredzot tas izraisīja manu interesi par Kurānu.

Uz to brīdi, es jau patiesi ticēju Dievam un Augstāka Spēka esamībai. Dažreiz es jutos kā kristietis, citreiz – vienkārši deists, kurš seko pa Voltēra pēdām un ASV dibinātāju filosofijai.

Ticība Dievam palīdzēja noteikt pirmo patiesas reliģijas pazīmi – tās avotam ir jābūt Dievam. Neviens nevar zināt par Dievu, kā vien Viņš pats, jo Viņš atrodas aiz cilvēka pieredzes robežām. Turklāt tikai Dievs var zināt, kā Viņu pareizi pielūgt un kāds dzīvesveids ir Viņam patīkams. Kaut arī cilvēki patstāvīgi var nonākt pie daudziem loģiskiem secinājumiem par Dievu, neviens nevar apgalvot, ka (bez Dieva atklāsmes starpniecības) viņš ir atklājis, kā pareizi Viņu pielūgt un gūt Dieva labpatiku. Tāpēc, ja cilvēks no visas sirds vēlas pareizi pielūgt Dievu, tad Viņam ir tikai viens ceļš – vērsties pie Viņa pēc norādījumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs pilnīgi loģiski nevaram pieņemt nevienu cilvēka izdomāta reliģija. Lai arī kā cilvēks necenstos, viņam nav vajadzīgās autoritātes, lai runātu par to, kā jāpielūdz Dievs.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šis priekšnoteikums nenozīmē to, ka reiz Dievs piedalījās kādas konkrētas reliģijas veidošanā. Nē, tas nozīmē, ka visas reliģijas nāk no Dieva – vienkārši sekotāji dažas no tām, paļaujoties uz savām sajūtām, izlēma pārveidot, pakārtot laikam, sabiedrībai un, tādā veidā, ieviest tajā izmaiņas. Rezultātā radās jauna reliģija, kura pilnībā atšķiras no tās, ko Dievs ir sūtījis. Tas jau atkal mūs absolūti novirza no mērķa – Dieva atklāsmei nav vajadzīgi cilvēku veikti uzlabojumi vai izmaiņas. Jebkuras izmaiņas vai labojumi novirza mūs no Dieva atklāsmes un patiesā veida, ka Viņu pielūgt. Dievs ir pietiekami spējīgs dot mums nevainojamu atklāsmi, kas derēs jebkurā situācijā. Ja būtu nepieciešams ieviest kaut kādas izmaiņas Dieva likumos, tiesības uz to būtu tikai Dievam. Citiem vārdiem sakot, tikai Dievs, pateicoties savām zināšanām un gudrībai, var ieviest izmaiņas savos rakstos, aiz mīlestības pret saviem kalpiem vai tos sodot. Viņš var izvēlēties sūtīt jaunu atklāsmi vai pat jaunu pravieti, kas pats par sevi nav problēma. Problēmas sākas tad, kad cilvēki atļaujas „labot” Dieva rakstus.

Tātad pirmais priekšnoteikums norāda, ka reliģijai ir jānāk no Dieva. Tomēr ar to vien nepietiek. Otrais priekšnoteikums ir tāds, ka Dieva mācībām ir jābūt saglabātām to sākotnējā formā. Loģika te ir acīmredzama. Ja Dievs atsūtīja atklāsmi, kuru vēlāk cilvēki izmainīja, rezultātā rodas Dieva reliģijas un cilvēku iestarpinājumu sajaukums. Tā jau vairs nav tīra Dieva reliģija. Lai gan tas ir loģiski un skaidri saprotams, apbrīnojami, cik daudz cilvēku pat neaizdomājas par to un akli seko šīm mācībām, kuru vēsturisko vērtību nav iespējams pierādīt.

Pirmais brīnumainais Kurāna aspekts: tā detalizētā saglabāšana

Patiesībā tas ir pirmais, kas atstāja uz mani iespaidu Kurānā. Pat atklāti islāma pretinieki, tādi kā sers Viljams Muirs (William Muir), atzīmē, ka mūsdienu Kurāna teksts it tieši tāds pats, kāds tas bija pravieša Muhammada (s) laikā. Pat tādi dedzīgi kritiķi, kuri cenšas apšaubīt Kurāna precizitāti, kā Džeffri (Jerrery), pārsteidza mani ar to informācijas daudzumu, kas mums ir pieejams par šī teksta vēsturi.

Lai pienācīgi novērtētu šo momentu, atcerieties par manu kā kristieša pagātni. Es nekādā gadījumā nevēlos kritizēt kristietību. Tā kā esmu piedzimis un izaudzis kristiešu ģimenē, tad kristietība man kļuva par sava veda lakmusa reakciju, pēc kuras es vērtēju citas reliģijas. Tādēļ es bieži salīdzināju kristietību ar citām reliģijām, to skaitā arī ar islāmu. Tādējādi man nav citas izvēles, kā vien vērsties pie kristietības, jo ar šo rakstu vēlos jums stāstīt par savu personīgo pieredzi.

__________________________

Autors: Džamāls Al-Din Zarabozo; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/529/miraculous-quran-part-3/)

(Article by: Jamaal al-Din Zarabozo; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/529/miraculous-quran-part-3/)  • Atstāt komentāru