Lailat-ul-Kodr nakts Pielūgsme, Ramadāns

goodKas mums jādara Lailat-ul-Kodr naktī un kad tā ir?

Jautājums:

Kas mums ir jādara Lailat-ul-Kodr naktī? Vai mums ir jāpilda lūgšanas, jālasa Kurāns un pravieša (s) sīra [biogrāfija], jāklausās lekcijas un jārīko mošejā svinības?

Atbilde:

Slava Dievam.

Pirmkārt:

Pēdējās desmit Ramadāna dienās, Dieva vēstnesis (s) centās tik ļoti vairot savu pielūgsmi, kā viņš to nedarīja nevienā citā gada laikā – pildot lūgšanas, lasot Kurānu un lūdzot duā. Al-Bukhāri un Muslims ir atstāstījuši no Aišas [pravieša (s) sievas], ka, pēdējām desmit Ramadāna dienām atnākot, pravietis (s) mēdza pa nakti palikt nomodā, modināja arī savu ģimeni un atturējās no laulāto attiecībām. Ahmads un Muslims ir atstāstījuši, ka pēdējās desmit Ramadāna dienās viņš mēdza tik ļoti nodoties pielūgsmei, kā viņš to nedarīja nevienā citā laikā.

Otrkārt:

Pravietis (s) lika palikt nomodā un pildīt Lailat-ul-Kodr naktī lūgšanas, stiprinot ticību un cerot uz atalgojumu. Abu Hureira ir astāstījis, ka pravietis (s) teica: “Tas, kurš paliks nomodā un pildīs lūgšanas Lailat-ul-Kodr naktī dēļ savas ticības un cerot uz atalgojumu, viņam tiks piedoti visi viņa iepriekšējie grēki.” (Vienoti apstiprināts hadīss) Šis hadīss norāda uz to, ka Lailat-ul-Kodr naktī ir jāpilda lūgšanas.

Treškārt:

Viena no labākajām duā, ko varam skaitīt Lailat-ul-Kodr, ir tā, ko pravietis Muhammads (s) mācīja Aišai. Al-Tirmidhi ir atstāstījis (un klasificējis šo atstāstu kā sahīh), ka Aiša teica: “Es teicu: ‘Ak, Dieva vēstnesi, ka es zinu, kura ir Lailat-ul-Kodr, tad kas man šajā naktī ir jāsaka?’ Viņš teica: ‘Saki:

Allāhumma innaka ‘afuvvun tuhibb al-‘afva fa’affu ‘anni.

(Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibb al-‘afwa fa’affu ‘anni.)

Ak Allāh, Tu esi piedodošs un Tu mīli piedošanu, tāpēc piedod man.’”

Ceturtkārt:

Lai noteiktu, kura Ramadāna nakts ir Lailat-ul-Kodr, ir vajadzīgi konkrēti pierādījumi, bet iespējams, ka tā iekrīt nepāra naktīs pēdējo desmit Ramadāna nakšu vidū. Visticamāk, ka Lailat-ul-Kodr ir divdesmit septītā Ramadāna nakts, jo tā tas ir minēts hadīsos.

Piektkārt:

Runājot par jaunievedumiem, tad tie nav atļauti nedz Ramadāna naktī, nedz arī jebkurā citā laikā. Ir pierādīts, ka Dieva vēstnesis (s) teica: “Jebkurš, kas veic jaunievedumus kādā no mūsu lietām, kas nav to daļa, tam tas tiks atraidīts.” Saskaņā ar citu atstāstu: “Jebkurš, kas veic kādu darbību, kas nav daļa no mūsu lietām, tam tas tiks atraidīts.”

Mums nav zināms nekāds pamats svinībām, kas tiek veiktas Ramadāna naktīs. Labākā vadība ir Muhammada (s) vadība, un sliktākās no lietām ir tās, kas ir jaunievedumi (bid’ah).

Dievs ir stipruma Avots. Lai Dievs sūta svētību un mieru pār pravieti Muhammadu (s), viņa ģimeni un līdzgaitniekiem.

____________________________

Avots: https://islamqa.info/en/36832

Standing Committee for Academic Research and Issuing Fatwas , 10/413  • Atstāt komentāru