Astoņi pamatnoteikumi zakāt-ul-fitr maksāšanai Sunna

bulog_pasarkan_beras_berlabel_ulosKas ir zakāt-ul-fitr? Zakāt-ul-fitr ir labdarības maksājums, ko muslimi veic Ramadāna beigās. Sekojošs hadīss nosaka šī maksājuma obligātumu: “Ibn ‘Umars ir atstāstījis, ka Pravietis Muhammads (s) padarīja zakāt-ul-fitr maksājumu par obligātu katram vergam, brīvam cilvēkam, vīrietim, sievietei, jaunam un vecam muslimu vidū; viens sā (mērvienība, kas ir aptuveni četru kopā saliktu plaukstu apjomā) žāvētu dateļu vai viens sā miežu.” (Sāhī Bukhari, vol. 2, p. 339, no. 579) Labāku izpratni par Zakātu-ul-fitr var gūt no sekojoša raksta: http://en.wikipedia.org/wiki/Zakat_al-fitr

Pirmais: Maksāšana pirms Īd lūgšanas
Ir muslimi, kas iet uz Īd lūgšanām un iemet naudu ziedojumu kastē, domādami, ka tādējādi ir samaksājuši savu zakat-ul-fitr. Nē, zakāt-ul-fitr (kas ir maksājams ar pārtiku, nevis naudā) ir jābūt grūtībās nonākušas ģimenes rokās PIRMS Īd lūgšanas. Ja kāds dodas uz Īd lūgšanu un veic maksājumu tikai tad, ir GARANTĒTS, ka viņa nauda nenonāks vajadzīgajās rokās laicīgi. Tādējādi muslims grēko, jo nav laikus samaksājis savu zakāt-ul-fitr. Lai Dievs mums piedod.

Otrais: Naudas sūtīšana pa pastu uz citu valsti
Pamatprincips ir tāds pats kā iepriekš: zakāt-ul-fitr (pārtikai) ir jānonāk trūkumcietēju rokās PIRMS Īd lūgšanas. Nevar sūtīt naudu pa pastu, ja tā nonāks trūkumcietēju rokās tikai pēc Īd lūgšanas. Bet ja ir iespējams panākt, ka, sūtot pa pastu, zakāt-ul-fitr nonāk vajadzīgajās rokās pirms Īd lūgšanas notiek konkrētajā reģionā, tad, in ša Allāh, tas ir atļauts.

Trešais: Nemaksāšana
Jā, zakāt-ul-fitr nemaksāšana ir HARĀM. VISIEM ir jāmaksā zakāt-ul-fitr – katram mājas iemītniekam. Tātad ja jūsu mājās ir astoņi iemītnieki, zakāt-ul-fitr ir jāmaksā astoņas reizes, pat ja pats jaunākais iemītnieks ir tikai dažas dienas vecs.

Ceturtais: Zakāt-ul-fitr jaukšana ar zakāt-ul-māl
Mēs runājam par zakāt-ul-fitr (paturot prātā Ramadānu). Zakāt-ul-māl (māl burtiski tulkojot no arābu valodas nozīmē ‘bagātība’) ir zakāt maksājums naudā – tas ir maksājams jebkurā gada laikā, atkarībā no tā, kad tas kļūst obligāts.

Piektais: Maksāšana naudā, nevis pārtikā
Lai gan ir islāma zinātnieki, kas ir atļāvuši veikt maksājumu naudā, nevis pārtikā, zakāt-ul-fitr gars ir dot pārtiku, NEVIS naudu, kopienas trūkumcietējiem.

Abu Saīd al-Khudrī, Pravieša Muhammada (s) līdzgaitnieks, teica: “Pravieša (s) laikā, mēs to (zakāt-ul-fitr) mēdzām maksāt kā vienu sā pārtikas, žāvētu dateļu, miežu, rozīņu vai žāvēta siera.” (Bukhari, vol. 2, p. 340, no. 582)

Sestais: Zakāt-ul-fitr došana labdarības celtniecības projektam
Daži muslimi kļūdās un dod viņu zakāt-ul-fitr kādam labdarības celtniecības projektam: piemēram, masdžidas vai islāma skolas celtniecībai. Šajā jautājumā islāma zinātnieku viedokļi atšķiras, bet ir pietiekami minēt, ka zakāt-ul-fitr gars ir pārliecināties par to, ka trūkumcietējiem ir pietiekami pārtikas Īd svētkos. Visi astoņi Kurānā minētie zakāt saņēmēji ir CILVĒKI, nevis ‘celtniecības projekti’.

Septītais: Zakāt-ul-fitr maksāšana ne-muslimiem
Labdarību var dot gan muslimiem, gan ne-muslimiem. Tomēr zakāt-ul-fitr labdarība ir domāta tikai un vienīgi trūkumā nonākušiem MUSLIMIEM. Tādējādi, muslims nevar maksāt zakāt-ul-fitr jebkuram trūkumcietējam uz ielas. Viņiem var dot ‘parasto’ labdarību, nevis zakāt-ul-fitr.

Astotais: Izdalīšanas aizkavēšana
Reizēm masdžidas savāc zakāt-ul-fitr naudu un noliek to bankā. Tā nesasniedz trūkumcietējus mēnešiem ilgi. Vispareizāk ir nekavējoties maksāt zakāt-ul-fitr tiklīdz tā maksāšana kļūst par obligātu.

————————————–

Raksta autors: Muhammads Alšarīfs (http://www.PostRamadan.com)  • Atstāt komentāru