Ārpus rāmjiem, bet islāma ietvaros (1/2) Audzinošs, Tikumi

1d601db9edaf86108b96d6c081189641Rāmjos

Mūsu prāts līdzinās klajam laukam. Kad uzlīst lietus, ūdens sakrājas zemākās vietās, izveidojot ieplakas. Kad lietus līst atkārtoti, ūdens atkal uzkrājas jau iepriekš izveidotajās ieplakās. Līdzīgi, kad mums pāri līst informācijas ‘lietus’, tas rada ieplakas un pakalnus, veidojot mūsu prātos koncepcijas un ideoloģijas. Jebkura turpmākā jaunā informācija turpina uzkrāties jau izveidotajā reljefā. Citiem vārdiem sakot, mūsu prāts sakārto informāciju saskaņā ar jau izveidotajiem vecajiem šabloniem, kā rezultātā mēs izdarām secinājumus un meklējam risinājumus, balstoties tikai uz jau mums ierasto domāšanas veidu. Lielākā daļa no mums nemēdz domāt ‘ārpus rāmjiem’, atbalstu meklējot tikai jau ierastajās un ērtajās rutīnās.

Šodienas pasaule ir izaicinājumu pilna. Tā liek muslima priekšā daudz situāciju, kurās šķietami jāizdara ‘vai nu/ vai’ izvēles: vai nu mēs ļaujamies šīs pasaules priekiem un baudām tās labumus, vai arī sekojam islāmam. Liela daļa muslimu diemžēl ierobežo sevi ar šiem rāmjiem un rezultātā vada ļoti nepiepildītas dzīves vienā no šīm sfērām: dunjā (pasaulē) vai dīnā (reliģijā).

Tomēr vēsture rāda, ka muslimi vienmēr ir bijuši ļoti daudzpusīgi domātāji, kas izaicināja vispārpieņemtās normas, meklēja neierastas alternatīvas, uzdeva ‘kāpēc?’ jautājumus un rada radošus risinājumus savām problēmām, vienmēr paliekot islāma ietvaros.

Ibrahīma paraugs

Gados jaunā Ibrahīma problēma bija tajā, ka ļaudis viņam apkārt pielūdza elkus – itin visu, sākot ar zvaigznēm un beidzot ar pašu sauli. Viņš to nespēja pieņemt. Tomēr viņš bija daudzpusīgs domātājs: viņš pārdomāja un izaicināja sabiedrībā eksistējošās idejas par dieviem un pacēlās pāri tolaik eksistējošām dogmām. Viņš pievērsās tām alternatīvām, kas likās saprātīgākas. Tā kā ļaudis viņam apkārt pielūdza zvaigznes un griezās pie tām pēc palīdzības, viņš sāka par tām domāt: zvaigznes tiešām bija spilgtas un skaistas – īpašības, kas vēlamas augstākai būtnei! Tomēr dienas laikā zvaigznes izzuda un nebija atrodamas, lai dotu vadību – šī kvalitāte neiederējās augstākas būtnes raksturojumā. Citas alternatīvas bija saule un mēness, taču Ibrahīms saprata, ka visas šīs tā saucamās ‘dievības’ pakļāvās citam augstākam spēkam, kas kontrolēja visu viņam apkārt esošās dabas ritmu un kārtību. Viņš nonāca pie secinājuma, ka ir tikai viens Dievs – koncepcija, kas tajā laikā bija ne tikai ‘ārpus rāmjiem’, bet labi patālu pat aiz tiem!

Ārpus rāmjiem

Sekosim Ibrahīma paraugam, kad mums kā muslimiem ir jārisina problēmas, ar kurām sastopamies šodienas pasaulē – pasaulē, kas aizstājusi viena vienīgā Dieva pielūgsmi ar labsajūtas un sevis paša pielūgšanu.

1: Izaicini savus pieņēmumus

Mūsu uztvere balstās uz to, kā izvērtējam konkrētas situācijas. Ir vienmēr jāatceras, ka pastāv arī citas alternatīvas bez tās, kuru mēs paši esam iedomājušies. Nekad nepieņem kaut ko kā pašu par sevi saprotamu tikai tāpēc, ka tas tā vienmēr ir bijis. Ja agrīnie muslimi nebūtu izaicinājuši savu senču nepareizos pieņēmumus, neviens no viņiem nebūtu pievērsies islāmam.

Jautā ‘kāpēc?’. Meklē zināšanas. Kurāns mums ir sūtīts, lai mēs meklētu tajā atbildes uz saviem jautājumiem. Vienmēr pārliecinies, ka esi apskatījis visus kādas konkrētas problēmas aspektus un uzzinājis, ko islāms patiesi saka šajā jautājumā, nevis paļāvies uz kaut kur pa ausu galam dzirdētu informāciju, ko islāms it kā sakot.

(raksta nobeigums sekos)

_______________________

Raksta autore: Ruhaifa Adil; raksta avots: http://blog.iiph.com/thinking-outside-the-box-and-inside-islam-part-1/  • Atstāt komentāru