Abu Bakrs, Patiesīgais (3/3) Pravieša līdzgaitnieki, Vēsture

Abu Bakrs, Patiesīgais (3/3): Aizstāvis

abu-bakarAbu Bakrs bija izcils tiesnesis. Viņš spēja saskatīt patiesību situācijās, kuras citiem likās pārāk sarežģītas un nesaprotamas. Tādējādi viņš ātri vien atskārta islāma patiesību, bet vienlaikus apjauta, ka Muhammada (s) teiktais radīs nesaskaņas Mekas sabiedrībā. Mekas līderi nebija gatavi paciest jebko, kas liktu uz spēles viņu ekonomisko situāciju vai dzīves stilu. Abu Bakrs zināja, ka nāks grūti laiki, un juta, ka viņa pienākums ir pasargāt pravieti Muhammadu (s). Abi draugi tikās ikdienas un viņu draudzība vēl jo vairāk nostiprinājās, viņiem abiem pieaugot islāma izpratnē un ticībai iesakņojoties viņu sirdīs. Trīs gadus, islāms plauka slepenībā. Jaunie muslimi izplatīja islāma vēsti uzticamu draugu un ģimenes locekļu vidū. Tomēr bija pienācis laiks, kad Dievs pavēlēja pravietim Muhammadam (s) sākt sludināt vēsti publiski.

Abu Bakrs saprata, ka nāksies sastapties ar grūtībām, kad Mekas līderi sapratīs, cik daudz cilvēku pievēršas islāmam. Viņš zināja, ka pravietim Muhammadam (s) būs vajadzīga viņa aizstāvība, bet mēnešiem ejot, Abu Bakrs uzņēmās arī daudzu jauno muslimu aizstāvja lomu. Arvien vairāk cilvēkiem pievēršoties islāmam, Mekas līderi uzsāka vajāšanu kampaņu ar mērķi sagraut jauno ticību. Lielāko daļu vīriešu, sieviešu un bērnu no Mekas ciltīm aizstāvēja viņu pašu ģimenes, bet vergi bija nabadzīgi un jo īpaši nepasargāti.

Islāma mācības uzrunāja visvairāk tieši vergus un trūcīgos. Izdzirdot vārdus par vienlīdzību, brīvību un Viena Vienīgā Dieva žēlastību, viņi saskatīja tajā risinājumu viņu eksistences nežēlīgumam un rada sirdsmieru Dieva mīlestībā un piedošanā. Viņi uzzināja, ka visi cilvēki ir Dieva vergi/ kalpi, un ka Viņš sniedz aizsardzību un vadību visiem, nevis tikai elitei. Tā kā Abu Bakrs bija bagāts tirgotājs, viņš spēja atvieglot daudzu vergu ciešanas, izpērkot viņus no viņu īpašniekiem un dāvājot viņiem brīvību.

Abu Bakra atbrīvoto vergu vidū bija Bilāls, vīrs, kuram bija lemts kļūt par pirmo, kas aicina ar savu balsi ticīgos uz lūgšanu. Bilāla īpašnieks pavēlēja viņam gulties uz degošām smiltīm un lika viņam uz krūtīm lielus akmeņus, tomēr Bilāls neatteicās no savas jaunās ticības. Kad Abu Bakrs padzirdēja par Bilāla situāciju, viņš steidzās palīgā. Kopumā, Abu Bakrs atbrīvoja astoņus vergus: četrus vīriešus un četras sievietes. Lai gan vergu izpirkšana un atbrīvošana bija samērā ierasta prakse Mekas sabiedrībā, taču tas parasti netika darīts nesavtīgu iemeslu dēļ. Kad vergs bija atbrīvots, viņa goda pienākums bija garantēt sava atbrīvotāja aizsardzību, un tieši šī iemesla dēļ bagāti Mekas iedzīvotāji mēdza atbrīvot fiziski stiprus un veselus vergus.

“Tas, kurš dod savu īpašumu, attīroties, un kurš nepaliek nevienam parādā neatmaksātu labumu, tiecoties tikai pie viņa Visaugstākā Kunga Sejas. Un viņš noteikti vēlāk būs apmierināts.” (Kurāns 92:18-21)

Līdzgaitnieku aizstāvēšana

Kādu dienu, kad pravietis Muhammads (s) bija pie Kābas, viņu aplenca Mekas iedzīvotāji, uzsākot vārdisku viņa zākāšanu, kas jau drīz pārvērtās fiziskos uzbrukumos. Kāds informēja Abu Bakru, ka viņa draugs bija briesmās, tāpēc viņš nekavējoties steidzās pie Kābas, iespraucās kautiņa vidū, nostādot sevi starp pravieti Muhammadu (s) un viņa uzbrucējiem. Viņš izsaucās: “Vai jūs nogalināsiet vīru par to, ka viņš atzīst Allāhu par savu Kungu?” (Bukhari) Mekas iedzīvotāji uz brīdi apjuka, taču jau pēc dažām sekundēm uzbruka Abu Bakram un smagi viņu piekāva. Uzbrukums bija tik nežēlīgs, ka viņam no galvas plūda asinis, kas sarecēja viņa matos.

Kādā citā reizē, kad pravietis Muhammads (s) pildīja lūgšanu, kāds no Mekas elites vīriem apsvieda viņam ap kaklu drēbes gabalu un sāka viņu žņaugt. Lai gan apkārtējie redzēja notiekošo, nevienam nepietika drosmes nākt pravietim palīgā. Kad Abu Bakrs atnāca pie Kābas un ieraudzīja notiekošo, viņš nekavējoties aizdzina prom uzbrucēju.

Ali ibn Abu Taliba atstāstīts atgadījums rāda Abu Bakru kā klusu censoni, kurš nekad nelika pats savas vajadzības pirmajā vietā un bija uzticīgs islāmam un tā vēstnesim – pravietim Muhammadam (s). Kad daudzus gadus pēc pravieša Muhammada (s) un Abu Bakra nāves Ali kļuva par muslimu vadoni, viņš teica runu, kurā jautāja klātesošajiem: “Kurš ir visdrošsirdīgākais vīrs islāmā?” Viņa klausītāji atbildēja: “Tu, Amīr Al Muminīn (ticīgo vadoni)!” Ali bija kvēla un drošsirdīga karotāja slava. Viņš paskatījās uz viņa priekšā esošajiem vīriem un teica: “Patiesi es nekad neesmu stājies pretī uzbrucējam, viņu neuzvarot, taču es neesmu pats visdrošsirdīgākais. Tas gods pieder Abu Bakram.”

Ali turpināja, atgādinot par Badras Kauju, kas bija pirmā muslimu kopienas kauja, kurā muslimi atteicās ļaut pravietim Muhammadam (s) stāties karotāju priekšgalā, bet gan uzcēla viņam patvērumu aizmugurē. Kad vīriem tika jautāts, kurš vēlas apsargāt pravieti, neviens nepieteicās, izņemot Abu Bakru. Pravietis uzturējās patvērumā kādu laiku, aizlūdzot par muslimu uzvaru, un Abu Bakru varēja redzēt, soļojam šurpu turpu ar kailu zobenu rokās, gatavībā stāties pretī ikvienam, kas mēģinātu apdraudēt viņa tuvo draugu.

Vēlāk kaujas laikā, pravietis Muhammads (s) vadīja centrālo bataljonu un Abu Bakrs – labējo. Viņi bija vienoti draugi itin visās situācijās – gan vieglās, gan grūtās. Abu Bakrs bija drošsirdīgs vīrs, kas bija gatavs atdot savu turību, spējas un spēku islāma labā un gatavs atdot savu dzīvību par Dievu vai lai aizstāvētu Dieva vēstnesi.

Slavas vārdi

Ali ibn Abu Talibs bija arī tas, kas teica Abu Bakra bēru runu. Sekojoši citāti ir tikai maz ieskats tajā, kādus vārdus viņš teica par pravieša Muhammada (s) tuvāko līdzgaitnieku:

“Tu atbalstīji viņu, kad citi viņu pameta, un tu turpināji būt pastāvīgs, dodot viņam palīdzību grūtībās, kad citi bija atteikušies viņu atbalstīt.”

“Tev piederēja klusākā no balsīm, bet augstākā no atzinībām. Tava runa bija labākais piemērs un tavs domu gājiens – vistaisnīgākais; tava klusēšana bija visilgākā, un tava runa bija visdaiļrunīgākā. Tu biji drošsirdīgākais no vīriem, labi informēts visās lietās, un tava rīcība bija cieņas pilna.”

Tāds bija Abu Bakrs, aizstāvis.

_____________________________________

Autore: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: https://www.islamreligion.com/articles/1959/abu-bakr-truthful-part-3/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at https://www.islamreligion.com/articles/1959/abu-bakr-truthful-part-3/)  • Atstāt komentāru