Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (2/3) Pārliecība

Ģērbšanās vadlīnijas islāmā: aura un mahrams

42-1Apskatīsim noteikumus attiecībā uz auru, kas diktē vispārējās ģērbšanās vadlīnijas islāmā, un sniegsim vienkāršu paskaidrojumu tam, kas ir mahrams.

Šī raksta nolūks ir:

 1. Saprast, kas sievietei ir jāapklāj noteiktu cilvēku grupu priekšā.
 2. Izprast mahramu attiecības.

Tekstā lietoti arābu valodas termini:

 • Aura – tās ķermeņa daļas, kurām jābūt apklātām.
 • Mahrams – cilvēks, vīrietis vai sieviete, kas ir kāda konkrēta indivīda asinsradinieks, ģimenes loceklis caur laulībām vai krūts barošanu. Tas, kuru viņš vai viņa nedrīkst precēt, piemēram, māsas/brāļa dēls, tēvs, tēvocis u.tml.
 • Haja – dabiskā vai iedzimtā kautrība un piedienīguma sajūta.
 • Hidžābs – ietver sevī vairākas nozīmes, ieskaitot apsegt, paslēgt un aizklāt. Ar to pārsvarā saprot sievietes galvassegu un plašākā nozīmē piedienīgu apģērbu un izturēšanos.
 • Masdžida – mošeja.
 • Sunna – pravieša Muhammada (s) darītā, teiktā vai par labu atzītā atstāsti.

Aura

Auras definīcija ir – ķermeņa daļas, kurām jābūt apklātām, un tās atšķiras atkarībā no dažādām cilvēku grupām un situācijām. Raksta pirmajā daļā, mēs runājām par vīriešu un sieviešu ģērbšanās vadlīnijām un tādējādi definējām auras apjomu publiskās vietās. Tomēr lai pilnībā pielietotu islāmiskās ģērbšanās vadlīnijas, ir jāsaprot arī vairākas citas situācijas, kurās aura ir svarīga.

Muslimas aura vīra priekšā:

Starp sievu un vīru nav auras. Kad sieviete ir viena ar savu vīru, viņa var vilkt ko un kā grib, lai abiem patiktu.

„Un Viņa zīme ir tas, ka Viņš radījis jums no jums pašiem sievas, lai jūs rastu pie viņām mieru, un ielicis starp jums mīlestību un žēlastību…” (Kurāns 30:21)

Muslimas aura viņas mahramu priekšā:

Kas ir mans mahrams? Vienkāršības labad mēs uzskaitīsim sievietes mahramus, tomēr mahramu attiecības ir vienādas vienalga vai runa ir par sievieti vai vīrieti (piemēram, māte/tēvs, dēls/meita u.tml.).

Mahrams ir persona, kuru nav atļauts precēt tuvu asinsradniecības saišu, krūts barošanas vai laulību rezultātā. Cilvēka laulātais arī ir viņa mahrams. Mahrams ir persona, ar kuru ir atļauts palikt divatā:

 1. Tuvi asins radinieki. Sievietei – viņas tēvs, vectēvs, dēls, mazdēls, brālis, tēva un mātes brālis, brāļa un māsas dēls. Līdzīgi vīrietim – viņa māte, vecmāte, meita, māsa, tēva un mātes māsa, brāļa un māsas meita.
 2. Krūts barošana. Tas iekļauj jebkuru vīrieti vai sievieti, ko bija barojusi viena un tā pati sieviete (tas iekļauj arī barotās personas brāli un vīru).
 3. Laulības. Cilvēki, ar kuriem izveidojas saikne, pēc laulībām – vīratēvs, vīramāte, patēvs un viņa tēvs, padēls.

Kad sieviete atrodas mahramu vidū, zinātnieki ir vienisprātis, ka viņai nav jāievēro stingri apklāšanās noteikumi – viņa drīkst atklāt rokas, plaukstas, seju, matus, kājas līdz celim (neieskaitot) un pēdas. Tomēr sievietei vienmēr ir jāatceras par piedienīgumu un haju, tāpēc viņa nekad nedrīkst sevi nevjadzīgi izrādīt.

„Un saki ticīgajām sievietēm, lai viņas nolaiž savus skatienus un uzmana savas kaunuma vietas, lai neatklāj savu rotājumu, izņemot to, kas no tā ir atklāts; un lai uzmet uz saviem kakliem (apkaklēm) galvassegas un neatklāj savu rotājumu [nevienam], izņemot savus vīrus, vai savus tēvus, vai savu vīru tēvus, vai savus dēlus, vai savu vīru dēlus, vai savus brāļus, vai savu brāļu dēlus, vai savu māsu dēlus, vai savas sievietes, vai tos, kurus pārņēma varā viņu labās rokas (ir viņu rokās?), vai tos vīriešus, kas staigā līdzi un kuriem nav iekāres, vai bērnus, kuri vēl nezina sieviešu kailumu…” (Kurāns, 24:31)

Muslimas aura citu muslimu sieviešu priekšā:

Citu muslimu sieviešu priekšā, muslimai ir jāģērbjas pieklājīgi, un viņa var atklāt to, ko parasti atklātu – matus, rokas, kājas. Citas ķermeņa daļas, tādas kā kāju augšstilbus un krūšu daļu, viņai būtu jāapklāj.

Lai gan viņa drīkst vilkt skaistu, izsmalcinātu apģērbu un nēsāt kosmētiku, viņai rūpīgi jāpiedomā, lai viņas uzvedība un ģērbšanās veids atbilst viņas statusam un neaizvainotu citu sieviešu hajas izjūtu.

Ja muslima nonāk situācijā, kad atrodas kopā ar morāli sliktas reputācijas sievietēm, tad viņai attiecīgi ir jāievēro publiskām situācijām paredzēta aura.

Muslimas aura ne-muslimu sieviešu priekšā:

Muslimu zinātnieku viedokļi šajā jautājumā atšķiras. Daži uzskata, ka šajā gadījumā attiecas tie paši noteikumi kā muslimu sieviešu priekšā, kamēr citi pastāv uz to, ka, atrodoties ne-muslimu sieviešu vidū, muslimai ir jāievēro stingrāki apklāšanās noteikumi.

Pravieša laikā jūdu sievietes un elku pielūdzējas dažādu nolūku vadītās mēdza ienākt pie pravieša Muhammada (s) sievām. Mums nav ziņu, kas liecinātu, ka viņa sievas būtu sevi šādā gadījumā apklājušas. (Šeihs Ibn Bāz, iekš al-Fatāwa al-Džāmi’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah)

Kad muslima apsver, kā viņai apklāties ne-muslimu sieviešu priekšā, viņai ir jāpatur prātā tas, ka šīs sievietes var nezināt, ka viņām nevajadzētu raksturot muslimas izskatu vīriešu priekšā.

Līdz ar to ir svarīgi, ka viņa pieņem lēmumu, balstoties uz konkrētu situāciju apstākļiem. Muslimu sievietei vienmēr ir jāģērbjas tā, lai viņas izskats būtu piedienīgs un godpilns. Ja muslima atrodas nepazīstamu sieviešu vidū, iespējams ir labāk ievērot lielāka līmeņa apklāšanos.

Muslimas aura bērnu priekšā:

Ja bērns ir zīdainis vai tādā vecumā, kad vēl nespēj saprast auras nozīmi un dzimumu atšķirības, tad ir atļauts atklāties tāpat kā citu muslimu sieviešu priekšā. Ja vīriešu kārtas bērns ir jau sasniedzis vecumu, kad viņš sāk pamazām apzināties auras nozīmi un atšķirības starp sievieti un vīrieti, tad aura šāda zēna priekšā ir tāda, kā jebkura cita mahrama vīrieša priekšā.

Visiem muslimiem, sievietēm un vīriešiem, vienmēr ir jābūt hajas (piedienības) izjūtai, jo haja ir daļa ticības. Cilvēka apģērbs parasti liecina par viņa piedienīgumu.

Pravietis (s) teica: “Ticība sastāv no vairāk nekā sešdesmit zariem (t.i., daļām). Un haja ir daļa no ticības.” (Sahīh Al-Bukhāri)

________________________________

Autore: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.newmuslims.com/lessons/134/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.newmuslims.com/lessons/134/)
________________________________

Raksti šajā sērijā:
Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (1/3)
Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (2/3)
Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (3/3) • Atstāt komentāru