Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (3/3) Pārliecība

Ģērbšanās vadlīnijas islāmā: lūgšanas un gudrība

muslim clothingŠajā raksta daļā turpināsim runāt par auras noteikumiem: apskatīsim, kas jāvelk lūgšanas laikā, un īsi raksturosim islāmisko ģērbšanās vadlīniju gudrību.

Tekstā lietoti arābu valodas termini:

  • Aura – tās ķermeņa daļas, kurām jābūt apklātām.
  • Mahrams – cilvēks, vīrietis vai sieviete, kas ir kāda konkrēta indivīda asinsradinieks, ģimenes loceklis caur laulībām vai krūts barošanu. Tas, kuru viņš vai viņa nedrīkst precēt, piemēram, māsas/brāļa dēls, tēvs, tēvocis u.tml.
  • Haja – dabiskā vai iedzimtā kautrība un piedienīguma sajūta.
  • Hidžābs – ietver sevī vairākas nozīmes, ieskaitot apsegt, paslēgt un aizklāt. Ar to pārsvarā saprot sievietes galvassegu un plašākā nozīmē piedienīgu apģērbu un izturēšanos.
  • Masdžida – mošeja.
  • Sunna – pravieša Muhammada (s) darītā, teiktā vai par labu atzītā atstāsti.

Raksta otrajā daļā mēs runājām par auru apjomu, atrodoties dažādu cilvēku grupu vidū. Šī parocīgā tabula ir kā vienkāršs kopsavilkums šiem noteikumiem:

 

Auras noteikums Kas var palikt neapklāts
Vīrs Starp vīru un sievu nav auras.
Mahramu vīrieši Mati, seja, kakls, rokas, plaukstas, kājas līdz celim (neieskaitot) un pēdas.
Ne-mahramu vīrieši Seja un plaukstas.
Muslimu sievietes Mati, seja, kakls, rokas, pleci, pēdas.
Ne-muslimu sievietes Zinātnieku viedokļi atšķiras. Daži saka, ka tāpat kā muslimu sieviešu gadījumā, kamēr citi iesaka stingrāku apklāšanos atkarībā no situācijas.
Mazi bērni Kā muslimu sieviešu klātbūtnē.
Vecāki zēni (no ģimenes loka) Kā mahramu vīriešu klātbūtnē.
Vecāki zēni (ārpus ģimenes loka) Kā ne-mahramu vīriešu klātbūtnē.

 

  • Aura lūgšanas laikā

Pirmajās divās raksta daļās mēs apguvām daudz jaunu terminu un mēģinājām asimilēt daudz jaunas informācijas. Tagad mēs koncentrēsimies uz to, kas jāvelk lūgšanas laikā. Muslimi veic lūgšanu vismaz piecas reizes dienā. Tā ir kas vairāk par dažām klusās pārdomās veltītām minūtēm – tas ir laiks, kad indivīds rod saikni ar Visuma Radītāju – Allāhu. Šāda goda dēļ ir saprotams, ka vajadzētu izskatīties un justies pēc iespējas labāk.

Kad sieviete gatavojas lūgšanai, auras apkāšana ir viens no nosacījumiem tam, lai viņas lūgšana tiktu pieņemta.

“…Ņemiet savus rotājumus (velkot tīras drēbes) katras lūgšanas vietā un laikā…” (Kurāns 7:31)

Pravietis Muhammads (s) teica: “Allāhs nepieņem lūgšanu no sievietes, kas ir sasniegusi pubertāti, ja vien viņa nevelk plīvuru.”

Aura, kas jāievēro sievietei lūgšanas laikā, ir tāda pati kā ne-mahramu vīriešu klātbūtnē. Tomēr ir pilnīgi pieņemami, ja sieviete velk garu, brīvu apģērbu pāri savām mājas drēbēm, pieņemot, ka viņa veic lūgšanas savās mājās. Ja viņa veic lūgšanu masdžidā, tad, protams, viņa vilks apģērbu, kas ir pieņemamas, atrodoties starp svešiniekiem.

Lai vīrieša lūgšana tiktu pieņemta, viņam arī ir jāapklāj sava aura, kas ir no nabas līdz ceļiem. Tā kā islāms ir reliģija, kas ļoti rūpējas par kopienas vienotību un cieņu pret apkārtējiem, vīrietim vienmēr vajadzētu apzināties, kur viņš atrodas, un ģērbties attiecīgi situācijai. Saskaņā ar hajas garu ir ieteicams, lai muslimi (vīrieši un sievietes) būtu piesardzīgi attiecībā uz lietām, kas ietekmē viņus pašus un apkārtējos.

Ir vēlams, lai vīrietis lieto smaržas, kad viņš stāv sava Kunga priekšā lūgšanā. Sievietei šajā ziņā jāuzmanās. Lai gan tas ir atļauts un pat vēlams, ka viņa mājās lieto smaržas, tomēr nav pieļaujams, ka viņas āda vai drēbes būtu sasmaržotas, kad viņa veic lūgšanu masdžidā.

Pravietis (s) teica: “Ja kāda no jums (sievietēm) apmeklē vakara lūgšanu, lai viņa neaiztiek nekādas smaržas.” (Sahīh Muslim)

  • Islāmisko ģērbšanās vadlīniju gudrība

Lai saprastu islāmisko ģērbšanās vadlīniju gudrību, mums ir jāatceras par dažām pamata koncepcijām. Pirmkārt un galvenokārt, islāms tika atklāts visiem cilvēkiem, jebkurā vietā un laikā. Līdz ar to nav svarīgi, kas tobrīd ir vai nav modē. Otrkārt, islāms ir visaptveroša reliģija, kas rūpējas ne tikai par katra indivīda, bet arī par visas sabiedrības kopumā fizisko, garīgo un emocionālo veselību. Tas iekļauj cieņu pret Allāhu, vienam pret otru un pašiem pret sevi.

Treškārt, ģērbšanās vadlīnijas ir obligātas abiem dzimumiem – vīriešiem un sievietēm. Islāms neuzliek visu atbildību tikai uz vienu dzimumu, un patiesībā Kurāna panti, kas attiecas uz vīriešiem, tika atklāti pirmie. Tomēr gan vīriešiem, gan sievietēm ir pavēlēts nolaist skatienu un aizsargāt savu piedienīgumu; gan no vīriešiem, gan no sievietēm tiek sagaidīts, ka viņi veidos veselīgu sociālo vidi ar konstruktīvu morāli, manierēm un vērtībām.

Termins hidžābs ir kas vairāk nekā tikai galvassega vai ģērbšanās stils. Tas ir termins, kas apzīmē pieklājīgu un atturīgu ģērbšanos un uzvedību. Piemēram, ja muslimu sieviete būs pareizi apklājusies, bet runās briesmīgiem vārdiem, tad viņa nebūs uzpildījusi hidžāba prasības. Ja muslimu vīrietis būs apklāt no nabas līdz celim, bet staigās apkārt, izaicinot uz sevi uzmanību vai rupji uzvedoties, arī viņa uzvedība neatbildīs hidžāba normām.

Sievietes, kas nēsā hidžābu, norāda uz daudziem pozitīviem guvumiem, kas ir rezultāts islāmisku ģērbšanās vadlīniju ievērošanai. Dažas raksturo hidžāba valkāšanu kā atbrīvošanos no sabiedrības nereālajām prasībām. Viņas vairs netiek uzskatītas par iekāres objektiem, bet gan tiek cienītas viņu intelekta dēļ. Viņas vairs netiek vērtētas pēc sava izskata un ķermeņa formām, bet gan pēc personības un rakstura. Sieviete, kas valkā hidžābu, atzīst, ka tas ir mazinājis seksuālās uzmākšanās gadījumus darba vietā.

Daudzas sievietes atzīst, ka cilvēki (gan muslimi, gan ne-muslimi) sliecas izradīt labākas manieres pret sievieti ar galvassegu. Vīrieši atver durvis, dod sēdvietu publiskajā transportā, atvainojas par nepiedienīgu izrunāšanos, bieži piedāvā palīdzēt nest iepirkumu somas un veic citas mazas laipnības, kas nav ierasta lieta lielākajā daļā rietumu sabiedrības.

________________________________

Autore: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama http://www.newmuslims.com/lessons/136/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.newmuslims.com/lessons/136/)
________________________________

Raksti šajā sērijā:
Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (1/3)
Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (2/3)
Ģērbšanās vadlīnijas islāmā (3/3)  • Atstāt komentāru