Korāniskās pamācības 2 Audzinošs, Tikumi

Korāniskās pamācības: Varbūt jums kaut kas nepatīk, bet tas jums nāk par labu. Un varbūt jums kaut kas patīk, bet tas jums nāk par ļaunu.

Processed with MOLDIVŠī korāniskā pamācība ir cieši saistīta ar vienu no Islāma ticības pīlāriem, proti, ticību Allāha priekšnoteikšanai. Mēs atrodam šo pamācību Visaugstākā Allāha vārdos, kuros Viņš pamāca muslimiem atcerēties, ka visu līdz galam zina tikai Viņš. Allāhs ir teicis: “Jums ir noteikts cīnīties, lai arī tas jums nepatīk. Bet varbūt jums kaut kas nepatīk, bet tas jums nāk par labu. Un varbūt jums kaut kas patīk, bet tas jums nāk par ļaunu. Allāhs to zina, bet jūs nezināt.” (Al-Bakara, 216)

Cilvēka dvēsele tiecas pēc patīkamām lietām, tāpēc tā vienmēr vēlas izjust mieru un drošību. Taču ir gadījumi, kad viņas pašas miers un drošība nav sasniedzami bez piepūles un cīņas, kas dvēselei ir nepatīkami.

Visaugstākā Allāha vārdos par sievām mēs lasām: “Un, ja jums viņas nav tīkamas, tad var jau būt, ka kāda lieta jums nepatīk, bet Allāhs tajā ir ielicis daudz laba.” (An-Nisā, 19) Vīrietim nav viegli dzīvot kopā ar sievu, kura viņam nav tīkama. Taču viņš nevar zināt, kādu labumu Visaugstākais Allāhs viņam tajā ir sagatavojis. Var gadīties, ka tikai viņa dāvās viņam taisnīgus pēcnācējus un tikai viņa būs viņam blakus brīžos, kad būs nepieciešama sievas palīdzība.

Citiem vārdiem runājot, ar cilvēku var atgadīties kas sāpīgs un viņam nepatīkams. Var gadīties, ka tādēļ viņš iegrims pesimismā un skumjās, jo viņam liksies, ka sagrauti ir visi viņa sapņi un cerības. Taču vienā brīdī šis ļaunums pavisam negaidīti var pārtapt labumā.

Var notikt arī otrādi. Bieži gadās, ka cilvēks dzenas pakaļ tam, ko viņš redz kā labu, taču viņa centieni un mēģinājumi to panākt beidzas ar ko pavisam pretēju.

Muslims, kas seko šai pamācībai, nedz pārlieku pārdzīvo par ļauno, nedz pārlieku priecājas par labo. Viņš zina, ka viss viņa dzīvē notiekošais ir tā tāpēc, ka tā ir vēlējies viņa Kungs. Īstenticīgais muslims necieš no depresijas, kas mūsdienās izposta dzīvi tik daudziem cilvēkiem.

Atcerēsimies kā Ibrāhīmam tika pavēlēts atstāt savu sievu un bērnu vienus tuksnesī. Bet, izturot šo un citus smagus pārbaudījumus, no šī bērna pēcnācējiem ir cēlusies tauta, kas izplatījusi vēsti par īsto viendievību visā pasaulē.

Iedomājieties kādas sirds sāpes izjuta Mūsas mātei tad, ka viņai bija jāpalaiž straumē grozs ar savu jaundzimušo bērnu? Taču iznākums bija negaidīti laimīgs, jo Mūsa ne tikai izglābās no faraona sargiem, bet arī atgriezās pie savas mātes sveiks un vesels.

Ko varēja sagaidīt Jūsufs, kuru viņa paša brāļi pārdeva verdzībā ēģiptiešu tirgoņu karavānai? Taču Allāhs ir zinājis, ka pēc kādiem gadiem Jūsufs kļūs par vienu no Ēģiptes valdnieka vietniekiem un izglābs paša ģimeni un radiniekus no bada.

Kad muslimi izvirzījās uz Badru, daļa no viņiem cerēja nesatikt bruņoto ienaidnieku un gribēja, lai sāpīgā sadursme tiem paiet secen. Taču par spīti viņu gribai, Allāhs bija lēmis, ka ienaidnieki paši viņus atradīs – tādējādi notika cīņa pie Badras, kuras rezultātā vājākā arābu kopiena lauza stereotipu par kureišu neuzvaramību.

Tāpēc muslimam vienmēr ir jāpatur prātā un sirdī tas, ka Visaugstākais Allāhs bieži vien ļauj notikt kam nepatīkamam, lai caur to mēs pilnveidotu savu ticību un pārliecību par to, ka Visaugstākais Allāhs zina itin visu un ir spējīgs uz visu.

Šī pamācība norāda, ka īstā laime un miera sajūta nav sasniedzama, ja mēs esam cieši atkarīgi no laicīgiem labumiem un attiecībām ar citiem cilvēkiem un esam tāli no ideālām attiecībām ar savu Radītāju. Īstais miers un laime ir tikai dziļā ticībā savam Kungam, padevībā Viņa gribai un paļāvībā uz Viņa gudrību un zināšanām.

Vērts iegaumēt:

  • Allāha griba attiecībā uz mums ir labāka par mūsu pašu gribu attiecībā uz sevi pašiem.
  • Jo biežāk mēs atcerēsimies par Allāha vārdiem ‘Zinošais’ un ‘Gudrais’, jo vieglāk pārdzīvosim jebko, kas ar mums notiks.
  • Nepieļausim, ka sāpju dēļ aizmirstam par lūgšanām un pielūgsmi, kas var dot mums atvieglojumu bēdās un grūtos brīžos.

__________________________________________________

Autors: Salmāns Abū Dāvūds; sagatavots pēc profesora Umara Abdullāha Al–Mukbila grāmatas “Korāniskās pamācības”.

Citas Korāniskās pamācības:

Korāniskās pamācības 1: Sakiet cilvēkiem labu

   • Atstāt komentāru