Tag Archives: zinātne par hadīsiem

Imāms Al-Bukhārī un hadīsu zinātne Zinātne

b

Islāma zinātnēs visas zināšanas par reliģiju izriet no diviem avotiem: Kurāna un hadīsiem (Pravieša Muhammada (s) teiktā un darīta atstāstiem). Kurāns tiek uzskatīts par Allāha neizmainītajiem vārdiem, ko Viņš atklājis Pravietim Muhammadam (s), un tādējādi tas ir visu islāmisko zināšanu stūrakmens. Nākamais avots pēc Kurāna ir Pravieša (s) sniegtais piemērs. Taču ņemot vērā, ka viņš

Lasīt vairāk