Kļūdaini pieņēmumi par 15. šabānu Pielūgsme, Ramadāns

shaban 21. Kļūdainais pieņēmums: Šabāna mēneša piecpadsmitajā naktī ir jāveic vairāk pielūgsmes darbību un jāpilda papildus lūgšanas.

Skaidrojums: Mūsu labākais piemērs ir Pravietis Muhammads (sa), un nedz viņš, nedz arī viņa līdzgaitnieki nekad nepildīja šajā naktī nedz papildus lūgšanas, nedz arī veica cita veida pielūgsmi.

Šeihs Ibn Bāzs saka: “Nav neviena sahī hadīsi attiecībā uz šabāna mēneša piecpadsmito nakti. Visi hadīsi, kas par šo tēmu ir atstāstīti, vai nu ir izdomāti, vai daīf (vāji), un tiem nav reāla pamata. Šajā naktī nav nekā īpaša, un šajā naktī nav īpašu norādījumu lasīt papildus Kurānu, pildīt lūgšanas vai nu vienatnē, vai kopā ar citiem. Tas, ko kādi zinātnieki ir norādījuši attiecībā uz šīs nakts īpašo statusu, ir vājš viedoklis. Šo nakti nedrīkst īpaši izcelt kādu papildus darbību veikšanai. Un šis ir pareizais viedoklis.” (Fatawa Islamiyah, 4/511)

2. Kļūdainais pieņēmums: Šajā naktī ir jāpilda īpašas lūgšanas.

Skaidrojums: Šajā naktī NAV jāpilda nekādas īpašas lūgšanas. Visi hadīsi, kas uzskaita garu formula virkni, kurām ir it kā “jāgarantē jums Dieva piedošana un vieta paradīzē” ir izdomāti, nepatiesi un uzskatāmi par jaunievedumiem mūsu dīnā (reliģijā). Ja šādas lūgšanas eksistētu, tad Pravietis (s) būtu mums par tām pastāstījis un mums būtu no pierādījumi par to, ka viņš un viņa laikabiedri tās ir pildījuši.

3. Kļūdainais pieņēmums: Šajā naktī Dievs nolaižas uz pirmajām debesīm, lai sniegtu mums piedošanu.

Skaidrojums: Dieva nolaišanās uz pirmajām debesīm nenotiek tikai šabāna mēneša piecpadsmitajā naktī. Tas notiek katru nakti. Pravietis (s) teica: “Katru nakti, nakts pēdējā trešdaļā, mūsu Kungs, Visuaugstais un Svētītais, nolaižas uz tuvākajām debesīm un saka: ‘Vai ir kāds, kas uz Mani sauc, lai es varētu atbildēt uz viņa lūgumu? Vai ir kāds, kas meklē pēc Manas piedošanas, lai es varētu viņam piedot?’” (Bukāri) Tādējādi, kad Abdullāham ibn al-Mubarakam jautāja par Dieva nolaišanos šabāna mēneša piecpadsmitajā naktī, viņš atbildēja tam, kurš jautāja: “Ak, ticībā vājais! Piecpadsmitajā naktī? Viņš nolaižas katru nakti!”

4. Kļūdainais pieņēmums: Šajā naktī tiek noteikts mūsu liktenis, dzīves ilgums un uzturs.

Skaidrojums: Daži uzskata, ka “svētītā nakts” (lailatim-mubarakah), kas minēta sūrā ad-Dukhan (44:3) attiecas uz šabāna piecpadsmito nakti, kad Dievs nosaka mūsu dzīves ilgumu, uzturu un likteni. Šie cilvēki pat pilda 6 rakātus (lūgšanas vienības) – 2 par katru no šim lietām. Tomēr visa šī informācija ir izdomāta un tāla no sunnas. Patiesā “svētītā nakts”, kas ir minēta šajā sūrā, ir Lailat-ul-Kadr, kas ir nakts Ramadāna mēnesī. (Tafsīr Ibn Kathīr un sūra al-Kadr)

5. Kļūdainais pieņēmums: Piecpadsmitajā šabāna dienā ir jāietur gavēnis.

Skaidrojums: Šeit atkal nav nekādu sahī atstāstu par to, ka Pravietis (s) vai viņa līdzgaitnieki būtu izvēlējušies īpaši šo dienu gavēšanai. Pravieša (s) sunna ir gavēt šī mēneša lielāko daļu, nevis tikai piecpadsmito dienu. Tomēr ja piecpadsmitā šabāna diena iekrīt pirmdienā vai ceturtdienā, vai vienā no trīs baltajām dienām, vai arī ja cilvēks gavē, nepiedēvējot šim savam gavēnim nekādu papildus atalgojumu par gavēšanu šajā dienā, tad tas ir atļauts. (Šeihs Muhammeds Sali Al-Munadžid)

6. Kļūdainais pieņēmums: Šajā naktī mirušo dvēseles atgriežas pie viņu ģimenēm.

Skaidrojums: Šeit daži pārprot sūras al-Kadr āju (pantu), domājot, ka “rūh (gara) lejupsūtīšana” attiecas uz mirušo dvēseļu atgriešanos pie viņu ģimenēm, lai gan patiesībā ar to domāts ir Džibraīls (eņģelis Gabriels) (Tafsīr ibn Kathīr). Tāpēc mēs redzam, ka sievietes gatavo saldumus – halvu un citus ‘labumus’ – priekš savu radinieku dvēselēm. Šādu lietu darīšana ir ne vien kļūdains jaunievedums, bet vēl jo vairāk – ir pilnīgi nepareizi ticēt, ka mirušo dvēseles var atgriezties šajā pasaulē, lai tiktos ar radiniekiem. Kurānā un Pravieša (s) sunnā ir nepārprotami nodādīts, ka mirušo dvēseles neatgriežas šajā pasaulē, kur nu vēl lai ēstu halvu.

7. Kļūdainais pieņēmums: Šajā naktī ir jo īpaši labi iet uz kapsētām.

Skaidrojums: Lai gan Pravietis (s) mudināja iet uz kapsētām, viņš aizliedza noteikt konkrētu dienu vai nakti priekš jebkādiem labiem darbiem, ja tas tā nav norādīts Šariātā. Viņš nekad īpaši negāja uz kapsētu šabāna piecpadsmitajā naktī. Hadīs, kas norāda, ka Pravietis (s) gāja uz kapsētu šajā naktī, nav autentisks un tādējādi nekalpo par pierādījumu šādai praksei.

Noslēgumā

“Ak jūs, kuri noticējāt! Paklausiet Allāham, paklausiet šim sūtnim un tiem, kam ir vara no jums pašiem. Un, lai par ko jūs savā starpā nestrīdēties, atgrieziet to Allāham un šim sūtnim, ja jūs ticat Allāham un Pēdējai dienai, – šāds iznākums ir labāks un lieliskāks.” (Kurāns 4:59)

Šeihs Ibn Džibrīns teica: “Šie atstāsti (par pielūgsmi un gavēšanu piecpadsmitajā šabānā) kļuva ļoti populāri dažās valstīs, kurās valdīja neziņa; neļaujiet, ka jūs maldina lielais cilvēku skaits, kas šīs lietas praktizē.”

——————————————————

Sagatavots no materiāliem: http://www.netmuslims.com/index.php/islamic-articles/37-ramadan/176-shabaan-misconceptions-and-facts  

Avots: www.hibamagazine.com  • Komentāri

    1. Atis

      Paldies par šo informāciju. Vēl vakar sastapos ar šo. Man stāstīja mūsu draugi par darbībām, kuras pieminētās šajā rakstā. Man jau likās aizdomīgi, jo nekad nebiju par viņām dzirdējis. Jazakallah khair par to, ka izkliedējāt šaubas.

    Atstāt komentāru