Islāms un apkārtējā vide Ģimene un sabiedrība, Tikumi

apkarteja videSaskaņā ar islāmu katra ticīgā pienākums ir rūpēties par apkārtējās vides saglabāšanu un tīrību.

Islāms paaugstina to muslimu, kurš iestādījis koku, vai kādu citu augu, kas nes labumu. Pravietis Muhammads (s) teica: “Ja kāds muslims iestādīs koku vai iesēs kaut ko, un pēc tam putns vai cilvēks, vai dzīvnieks ēdīs (kaut ko no viņa iesētā vai iestādītā), tas viņam noteikti (tiks ieskaitīts) kā sadaka (labdarība).” (Bukhārī)

Islāmā tiek apsolīta balva tam, kurš novāks no ceļa priekšmetu, kas traucē citiem pārvietoties vai ir cilvēkiem bīstams. Pravietis (s) teica: “Kas novāks no ceļa to, kas traucē citiem (vai var tiem kaitēt), tad tas (tiks viņam ieskaitīts) kā sadaka.” (Bukhārī)

Ja rodas cilvēka dzīvībai bīstamas epidēmijas draudi, islāms liek veikt karantīnas pasākumus, lai nosargātu slimības neskarto rajonu iedzīvotāju veselību un dzīvību, kā arī pasargātu apkārtējo vidi no iespējamiem zaudējumiem. Pravietis (s) teica: “Ja dzirdat, ka kādā apvidū parādījies mēris, tad atsakieties no došanās uz turieni. Bet, ja skarts ir apvidus, kurā atrodaties jūs – nepametiet to.” (Muslims)

Islāms aizliedz bezjēdzīgu dzīvnieku un putnu nogalināšanu. Dieva Pravietis (s) teica: “Ja kāds bez kādas vajadzības nogalina zvirbuli, tad Tiesas dienā (šis putns) sauks uz Allāhu ar vārdiem: ‘Ak, mans Kungs! Šis cilvēks bez jel kāda iemesla atņēma man dzīvību, un mana nāve nenesa viņam nekādu labumu!’ ” (Ibn Hibbans)

Islāms stingri nosoda neērtību radīšanu citiem, tīši piesārņojot apkārtējo vidi vietās, kuras cilvēki izmanto darbam vai atpūtai. Dieva Pravietis (s) teica: “Bīstieties darīt divas lietas, kuru dēļ cilvēki nolād sev līdzīgos!” (Viņa līdzgaitnieki) jautāja: “Kas tās ir par lietām, kuru dēļ ļaudis nolād viens otru, ak, Allāha Sūtni?”” (Un Pravietis Muhammads (s)) atbildēja: “Dabisko vajadzību kārtošana uz ceļiem, pa kuriem staigā cilvēki, vai vietās, kur cilvēki meklē patvērumu no saules karstuma.” (Muslims)

—————————————————————-

Sagatavots pēc grāmatas “Atslēga uz islāma sapratni” materiāliem.  • Atstāt komentāru