Vīrietis kā ģimenes amīrs Ģimene un sabiedrība, Tikumi

Father-daughter-by-U.S.-Embassy-Jakarta-Indonesia„Vīrieši ir sieviešu gādnieki tādēļ, ka Allāhs deva pārākumu vieniem no jums virs otriem, un tāpēc, ka viņi tērē no sava īpašuma. Un taisnīgas sievietes ir padevīgas un glabājošas [to, kas jāglabā vīru] prombūtnes laikā tāpēc, ka Allāhs par to ir parūpējies. Un pamāciet tās [sievietes], kuru nepaklausību jūs baidāties, atstājiet viņas [vienas] gultās un iepļaukājiet [viņām]. Un, ja viņas jūs paklausīs, tad nemeklējiet ceļu (iespējas) darīt viņām pāri, jo Allāhs ir Dižens un Liels.” (Kurāns 4:34)

Dievs saka, ka vīrieši ir sieviešu kavvam. Vārds ‘kavvam’ nāk no arābu valodas darbības vārda ‘kāma’/ ‘ukīma’, kas nozīmē ‘stāvēt’. ‘Kavvam’ ir šī vārda vispārākā pakāpe, kas nozīmē pastāvīgu stāvēšanu. Gluži tāpat, kā miesassargi pastāvīgi stāv, apsargājot slavenības, tāpat vīrietim ģimenē ir jāuzrauga un jāsarga savas mājas iemītnieki. Iepriekš minētais Kurāna pants paskaidro, ka viņiem šī funkcija ir dota tāpēc, ka viņiem ir jātērē uz ģimenes uzturēšanu viņu īpašumi. Ja kāds pastāvīgi kādu uztur, tad ir tikai dabīgi, ka viņš pasargās savus uzturamos no visām briesmām. Viņš jutīs viņiem līdzi un tieksies nokārtot visas viņu vajadzības labākajā iespējamajā veidā.

Tātad praktiskā ‘kavvam’ nozīme sevī ietver virkni vīrieša pienākumu: uzturamo finansiālu atbalstu, pasargāšanu no ļaunā, līdzi jušanu, sapratni, viņu vajadzību nokārtošanu un viņus skarošo lēmumu pieņemšanu pēc konsultēšanās ar pašiem uzturamajiem. Tāpat viņam jānodrošina pastāvīgas zināšanu apguves un garīgās izaugsmes iespējas, kā arī jārūpējas par viņu fiziskajām, psiholoģiskajām, emocionālajām, garīgajām, izglītības un finansiālajām vajadzībām. Īsumā sakot, viņa loma ir nodrošināt viņa mājas iemītnieku veiksmi. Lai vīrietis varētu veiksmīgi pildīt visus šos pienākumus, viņam ir dota līderības loma ģimenē – ģimenes amīrs.

Abdullāhs bin Umars ir atstāstījis, ka Dieva Vēstnesis (s) teica: „Ikviens no jums ir gans, kas ir atbildīgs par savu ganāmpulku. Līderis ir atbildīgs par tiem, kas ir viņa aizbildniecībā: vīrs ir savas ģimenes aizbildnis un ir atbildīgs par tiem; sieviete ir vīra mājas un viņa bērnu aizbildne un ir atbildīga par tiem; un vīrieša kalps/ vergs ir sava kunga īpašumu aizbildnis un ir atbildīgs par tiem. Patiesi, ikviens no jums ir gans, kas ir atbildīgs par savu ganāmpulku.” (Bukhārī, Muslims)

No minētā hadīsa ir skaidrs, ka katrai cilvēku grupai ir vajadzīgs līderis, kas nodrošina tās veiksmīgu darbību. Grupai nav iespējami divi līderi – citādi sākas haoss. Tādēļ savā bezgalīgajā gudrībā, Dievs ir izvēlējies vīrieti par ģimenes galvu. Nav svarīgi, ka vīrietis ir vājš vai ka viņš nopelna mazāk par sievu – viņam ir jānes atbildība par visiem savas ģimenes locekļiem.

Taču tas nenozīmē, ka vīrietis ir mājas diktators, kurš nerēķinās ar savas ģimenes locekļu šūras (kopsapulces) lēmumiem. Tas nenozīmē, ka tiem, kas ir zem viņa, būtu no viņa jābaidās; tāpat viņam nav tiesību uzspiest kultūrā balstītus aizliegumus, kuriem nav nekāda sakara ar islāmu. Tieši pretēji – vīrietim ir padziļināti jāstudē Pravieša (s) sīra (dzīvesgājums), lai uzlabotu savas kā līdera spējas. Lai atbalstītu vīru, sievai ir jābūt paklausīgai, kā tas ir teikts iepriekš minētajā hadīsā. Tomēr šeit ir jāatzīmē, ka paklausības gradācijā sievai vispirms ir jāpaklausa Dievam, tad Pravietim (s) un tikai pēc tam vīram; tātad, ja vīrs pieprasa no viņas kaut ko, kas iet pretrunā ar Dieva un Viņa Pravieša (s) pavēlēm, viņai ir jāatsakās paklausīt.

Daļa amīra atbildības ir ieaudzināt līderības prasmi arī savos uzraugāmajos. Pats labākais veids, kā to izdarīt, ir pašam būt par labu piemēru. Jau no mazotnes, bērniem var mācīt uzņemties atbildību – piemēram, rūpēties par mājdzīvniekiem, kļūt par skolas futbola komandas kapteini, būt par imāmu mājās esošajiem, rūpēties par mazākajiem brāļiem/ māsām, kamēr vecāki nav mājās. Līderības iemaņas var iegūt arī piedaloties tādās bērnu organizācijās kā Skauti un Gaidas. Svarīgākais solis ceļā uz jaunas ģimeņu un sabiedrības amīru paaudzes veidošanu ir iemācīt viņiem just līdzi citiem. Viens no veidiem, kā to panākt, ir iesaistīt viņus labdarības organizācijās, kas palīdz grūtībās nonākušajiem. Visbeidzot, vecākiem ir jānodrošina jauniešiem plaša izglītība par islāmu, lai viņi varētu izprast savu lomu šajā pasaulē. Lieliska palīdzība šajā sakarā ir Pravieša (s) un viņa līdzgaitnieku piemēru studēšana.

Vīrieši ir atbildīgi par itin visām savas ģimenes vajadzībām, tāpēc islāms ir devis viņiem līderības pozīciju. Tāpat kā visi citi, kas atrodas zem līdera, sievai ir jāpalīdz līderim, esot viņam paklausīgai, kamēr vien viņš nepieprasa neko, kas it pret islāma principiem. Ģimenes galvai ir jākonsultējas ar pārējiem ģimenes locekļiem un jādara tas, kas ir viņu labākajās interesēs. Viņam ir atbildīgi jālieto viņu loma, palīdzot ģimenes locekļiem attīstīt sevi. Viņš nedrīkst ļaunprātīgi lietot viņa rokās doto varu. Viņš ir atbildīgs par to, ka līderības prasmes tiek nodotas bērniem, lai viņi kļūtu par priekšzīmīgiem nākotnes amīriem.

—————————————-

Raksta autors: Abu Abdullāhs (Abu Abdullah); avots: www.hibamagazine.com