Maulid al-Nabi: Pravieša (s) dzimšanas diena Sunna

muhammad 1Jautājums: Kāpēc daži cilvēki pieņem un citi nepieņem Pravieša (s) dzimšanas dienas svinēšanu? Kāds ir jūsu viedoklis?

Atbilde: Slava Dievam.

Kurānā nav nekas rakstīts par to, ka mums būtu jāsvin Maulid, jeb Pravieša (s) dzimšanas diena. Pravietis (s) pats to nedarīja nedz arī pavēlēja darīt to citiem, ne savas dzīves laikā, ne arī pēc nāves. Patiesi, viņš teica nepārspīlēt attiecībā uz viņu, kā to bija izdarījuši kristieši attiecībā uz Jēzu. Viņš teica: „Nepārspīlējiet attiecībā uz mani, kā kristieši bija pārspīlējuši attiecībā uz Marjamas (Marijas) dēlu. Es esmu tikai kalps, tāpēc sakiet par mani: ‘Allāha kalps un Viņa Vēstnesis.’” (Bukhāri) Ir atstāstīts, ka Pravietis (s) padarīja savu dzimšanas dienu par pielūgsmes dienu, kas atšķiras no svinēšanas. Kad viņam tika jautāts par gavēšanu pirmdienās, viņš teica: „Tā ir diena, kurā es piedzimu un kurā man tika uzticēta mana misija vai kurā es saņēmu pirmo atklāsmi.” (Muslims, Al-Nisaai un Abu Daūds)

Turklāt mēs zinām, ka sahabas (Pravieša (s) līdzgaitnieki) bija to vidū, kuri mīlēja Pravieti (s) visvairāk. Vai ir atstāstīts, ka Abu Bakrs, kurš bija viņam vistuvākais un kurš mīlēja viņu visvairāk, svinēja Pravieša (s) dzimšanas dienu? Vai ir atstāstīts, ka Umars, kurš valdīja divpadsmit gadus, vai Usmāns to darīja? Vai ir atstāstīts, ka Alī, viņa radinieks un audžudēls, to darīja? Vai ir atstāstīts, ka kāds no sahabām būtu to darījis? Nē! Vai tas ir tāpēc, ka viņi nezināja šīs dienas nozīmīgumu, jeb varbūt nemīlēja Pravieti (s)? Neviens nekad neko tādu neatļausies pateikt, kā vien tie, kas novērsušies no patiesā ceļa un ved no tā prom arī citus.

Vai kāds no imamiem – Abu Hanīfa, Māliks, al-Šāfi, Ahmads, al-Hasans al-Basri, Ibn Sīrīns – to darīja vai pavēlēja citiem to darīt, vai ieteica to kā kaut ko labu? Nē! Pirmajos trijos gadsimtos tas netika pat pieminēts. Pravietis (s) teica kādā sahī hadīsā: „Labākā cilvēces vidū ir mana paaudze (vai mans gadsimts), tad tā, kas tai seko, tad tā, kas seko tai. Tad nāks cilvēki, kuriem nerūpēs vai viņu liecība nāks pirms vai pēc viņu zvēresta (t.i., viņi neuzskatīs šo lietu par nopietnu).” (Bukhāri, Muslims un al-Tirmidhi) Pravieša (s) dzimšanas dienas svinēšana parādījās daudzus gadsimtus vēlāk, kad daudzas patiesās reliģijas iezīmes bija izzudušas un bida (jaunievedumi reliģijā) kļuva par plaši izplatītu parādību.12369109_10156370106820083_3143005785904588408_n

Vai tādējādi šīs svinības kļuva par mīlestības izrādīšanas izpausmi uz Pravieti (s)? Bet vai ir iespējams, ka sahabas, imāmi un labāko trīs paaudžu ļaudis neko par to nezināja, un tikai tie, kas nāca vēlāk, apzinājās šo svinību svarīgumu? Kurānā ir teikts, ka mums ir jāizrāda mīlestība uz Pravieti (s), sekojot viņa dotajai vadībai. Dievs saka (kas nozīmē): „Saki: ‘Ja jūs mīlat Allāhu, tad sekojiet man, tad Allāhs mīlēs jūs un piedos jums jūsu grēkus. Un Allāhs ir Piedodošs un Žēlojošs.’ Saki: ‘Paklausiet Allāham un šim sūtnim, bet, ja jūs novērsīsieties, tad taču Allāhs nemīl neticīgos!’” (Kurāns 3:31-32)

Pirmais pants izskaidro, ka mīlestība ir tikai vārdi, bet tās patiesuma pierādījums sekot tam, ko Pravietis (s) atnesa. Otrais pants vēlreiz apliecina, cik svarīgi un nepieciešami ir paklausīt Dievam un Viņa Vēstnesim (s). Tādēļ Dievs pabeidza šo pantu ar stingru brīdinājumu, kurā tie, kas atsakās paklausīt, tiek saukti par kāfiriem, un Dievs nemīl neticīgos. Mēs lūdzam Dievu pasargāt mūs no tā. Pravietis (s) teica mums par briesmām, kas draud tiem, kas viņam nepaklausa un liek klāt kaut ko pie tās vēsts, ko viņš atnesis. Maulid (viņa dzimšanas dienas) svinēšana ir patiesi kas pielikts klāt tam, ko viņš atnesa – par to vienisprātis ir visi islāma zinātnieki. Viņš teica: „Vislabākā no runām ir Allāha Grāmata, un vislabākā no vadībām ir Muhammada (s) dotā vadība. Visļaunākās lietas ir tās, kas ir jaunieviestas (reliģijā), un katrs jaunievedums ir novēršanās no taisnā ceļa.” (Muslims, al-Nisaai)

Mēs lūdzam Dievu pasargāt mūs no bida (jaunievedumiem reliģijā) un svētīt mūs, palīdzot mums sekot taisnajam ceļam. Dievs zina labāk. Lai Dievs svētī mūsu Pravieti Muhammadu (s).

——————————————–

Autors: Šeihs Muhammeds Salih Al-Munadžids (Muhammed Salih Al-Munajjid); avots: Islam Q&A (http://islamqa.info/en/249)