Vēlos kļūt par muslimu, bet… mīti par islāma pieņemšanu (1/3) Pārliecība

arab-boy-sheikh-zayed-mosqueIslāma pamatideja ir – nav patiesas dievības, kā tikai Allāhs (Dievs). Viņš – Vienīgais, Pirmais un Pēdējais. Viņam nav partneru, meitu, dēlu, kā arī nav starpnieku starp Viņu un cilvēku. Viņš ir vienīgais Visvarenais Kungs. Šī ideja ir vienkārša, un tā ir patiesība. Dziļa ticība spēj darīt brīnumus. Cik bieži mēs vēršamies pie Dieva un, par lielu pārsteigumu, tūdaļ arī saņemam, ko vēlējāmies!

Islāms šo vienkāršo ideju (par Dieva unikalitāti) ietērp formā, kuru sauc par padevību. Islāms nozīmē pakļaušanos Dieva gribai. Vārda “islāms” sakne (sa-la-ma) ir arābu valodas vārda “miers” un “drošība” sakne. Pēc būtības, drošības sajūta un dvēseles miers atnāk kopā ar pakļaušanos dievišķajai gribai. Tas ir noslēgts aplis: viss sākas un beidzas ar to, ka nav citas dievības, kā tikai Dievs. Pakļaujoties Dieva gribai, mēs kļūstam par muslimiem, un kā pierādījumu tam, ka mūsu nolūki ir patiesi, mēs (vienatnē, vai citu muslimu klātbūtnē) izsakām ticības apliecinājumu:

“Ašhadu an-lā ilāha illā-llāh wa ašhadu anna Muhammadan rasūlu-llāh.”

(“Es apliecinu, ka nav pielūgsmes objekta (pielūgsmes vērta) kā vien Dievs, un apliecinu, ka Muhammads ir Dieva Vēstnesis.”)

Līdzko cilvēks iepazīst Dievu un apzinās Viņa žēlsirdību, sātans sāk ap viņu vērpt savas intrigas. Sātanam ir nepieciešama jūsu nomāktība, vājums, bailes, kļūdas, grēki… viņš neparko nevēlas, lai cilvēks justos pārliecināts un mierīgs. Viņam pašam uz visiem laikiem ir atņemta Kunga žēlastība, tādēļ tas cenšas ieriebt pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku.

“[Ibliss] sacīja: ‘Jel par to, ka Tu mani novedi uz neceļiem, [zvēru pie Dieva], es nudien piesēdējis [uzglūnēšu] viņiem uz Tava taisnā ceļa! Pēc tam es noteikti nākšu pie viņiem no viņu priekšas un no aizmugures…’ ” (Kurāns 7:16-17)

Tiklīdz cilvēks saprot, ka islāms ir patiesība un sāk apdomāt kļūšanu par muslimu, sātans izmet priekšplānā vārdu “bet”: gribu pieņemt islāmu, bet… es neesmu vēl gatavs; es nezinu arābu valodu; esmu baltais; es neko īsi nezinu par islāmu… Visaugstākais brīdina cilvēku par sātanu un tā viltīgajiem plāniem:

“Ak, Ādama dēli! Lai nu/jel sātans neiekārdina jūs… “ (Kurāns 7:27)

“Patiesi, sātans ir ienaidnieks jums, tad arī turiet viņu par ienaidnieku.” (Kurāns 35:6)

Sātans čukst par tūkstošiem iemeslu, lai nepieņemtu islāmu. Nevienam no tiem nav tiesību kļūt par šķērsli ceļā pie Žēlsirdīgā Kunga. Šajā rakstu sērijā, mēs apskatīsim visbiežāk sastopamos iemeslus un centīsimies klīdināt mītus par islāma pieņemšanu. Ar Visaugstākā atļauju, jūs redzēsiet, ka Viņš pāreju islāmā ir radījis vieglu. Visaugstākais nav atstājis vietu nevienam “bet”!

1. Vēlos kļūt par muslimu, bet nevēlos mainīt vārdu

Pieņemot islāmu, cilvēkam nav noteikti jāmaina savs vārds. Pravietis Muhammads (s) sacīja, ka katram cilvēkam pienākas labs vārds – tāds vārds, kuram ir labvēlīga nozīme un raksturs. Uz lielāko daļu cilvēku, vārda maiņa neattieksies, jo viņi būs apmierināti paši ar saviem vārdiem. Taču, ja konstatējat, ka jūsu vārdam ir slikta nozīme, vai tas asociējas ar grēcinieku vai tirānu, labāk to nomainīt. Ja cilvēkam ir dots kādas dievības vārds, vai tas apzīmē padevību kādai viltus dievībai, tad vārda nomaiņa ir obligāta. Tomēr atcerieties, ka islāma mērķis ir atvieglot dzīvi, nevis to sarežģīt. Tādējādi, ja rodas grūtības mainīt vārdu oficiāli (dokumentos), tad pietiek ar to, ka nomaināt to lietošanai tuvinieku un draugu vidū.

2. Gribu pieņemt islāmu, bet nemaz nezinu arābu valodu

Islāms tika sūtīts visiem cilvēkiem katrā pasaules vietā un uz visiem laikiem. Šī reliģija nav tikai arābiem vai arābiski runājošajiem. Patiesībā, lielākajai daļai pasaules muslimu (kopā ap 1,4 miljardi) ir nearābiska izcelsme. Cilvēks var pieņemt islāmu, nezinot pat ne vārda arābiski – tas nekādi neiespaido faktu, ka viņš kļūst par muslimu. Tomēr neaizmirsīsim, ka Kurāns tika lejupsūtīts arābu valodā un arī ikdienas obligātās lūgšanas veicamas arābiski. Tādēļ pēc islāma pieņemšanas nāksies iemācīties frāzes un vārdus arābu valodā, bet, protams, ne tuvu ne visu valodu.

Ja izrunas dēļ rodas grūtības apbūt pietiekami arābu valodu, lai iemācītos Kurāna sūras, kas recitējamas lūgšanā, nevajag izmist, bet vienkārši censties apgūt to, cik spējat. Svarīgi ir censties no visas sirds, bet Visaugstākais neuzliek cilvēkam vairāk, kā tas var panest. Allāhs vēsta, ka ir padarījis Kurāna apgūšanu vieglu, tādēļ ir jāpieliek maksimāli daudz pūļu un nedrīkst pieļaut nolaidību.

“Nevienai dvēselei Allāhs neuzliek vairāk par tās spējām.” (Kurāns 2:286)

“Un [zvēru pie Dieva], nudien esam atvieglojuši Kurānu pieminēšanai…” (Kurāns 54:17)

Pie Pravieša (s) atnāca cilvēks un teica: “Ak, Allāha sūtni, iemāci man no Kurāna to, kas man būtu pietiekami, jo es nemāku lasīt.” Pravietis (s) atbildēja: “Saki:

Subhān-Allāh va’l-hamdu Lillah va lā illāha ill-Allāh va Allāhu akbar va lā haula va la kuvvata illa Billāh.

Subhaan-Allaah wa’l-hamdu Lillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wa Allaahu akbar wa laa hawla wa la quwwata illa Billaah.

(Tālu no Allāhā ir jebkuras nepilnības, visa slava pienākas Allāham, nav dieva, izņemot Allāhu, un Dievs ir Visuvarenais, nav cita dieva kā vien Allāhs un nav cita spēka un varenības, kā tikai Allāham)”. (Abu Davūds, An Nasaī)

Nonākt islāma klēpī ir viegli. Tas ir vienkāršs process. Nākamajā raksta daļā mēs runāsim par apgraizīšanu, par to, ka islāmam nav etnisko vai rasu robežu, kā arī par islāma pieņemšanu ar pavisam mazām priekšzināšanām.

__________________________________

Raksta autore: Aiša Steisija (©2011 IslamReligion.com); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/4360/i-want-to-be-muslim-but-myths-about-converting-to-islam-part-1/

Article by: Aisha Stacy ((©2011 IslamReligion.com); this article has been translated under supervision of www.parislamu.lv from the original article at: http://www.islamreligion.com/articles/4360/i-want-to-be-muslim-but-myths-about-converting-to-islam-part-1/

_________________________________

Raksti šajā sērijā:  • Atstāt komentāru