Vēlos kļūt par muslimu, bet… mīti par islāma pieņemšanu (3/3) Pārliecība

muslim-woman-and-shahadaIepriekšējo raksta daļu mēs beidzām, minot, ka, cilvēkam pieņemot islāmu, visi viņa grēki no vissīkākā līdz vissmagākajam tiek piedoti. Viņš ir tīrs un bez grēkiem, kas ir sākums jaunai dzīvei. Tomēr daži var vilcināties pieņemt islāmu, jo baidās, ka nespēs turēties pretī grēkiem arī tad, kad būs kļuvuši par muslimiem.

7. Vēlos kļūt par muslimu, bet ir grēki, no kuriem atturēties man ir ļoti grūti

Ja cilvēks patiesi tic Vienīgajam Dievam, viņam ir jāpieņem islāms nevilcinoties, pat ja viņš uzskata, ka nespēs atturēties no grēkošanas. Cilvēkam, kurš iepriekš dzīvojis, neapgrūtinot sevi ar morāles principiem, islāms var likties kā dažādu likumu un ierobežojumu apkopojums, kam grūti pakļauties. Muslimi nedzer alkoholu, neēd cūkgaļu, obligāti lūdzas piecas reizes dienā, muslimām ir sevi jāapklāj svešinieku klātbūtnē… Pie islāma sliekšņa stāvošais var padomāt: “Nez vai es spēšu atteikties no alkohola?” vai arī “Man ir par grūtu lūgties reizi dienā, kur nu vēl piecas!”

Tomēr realitāte ir tāda, ka, ja cilvēks pieņem, ka nav neviena cita pielūgsmes cienīga kā vien Dievs, un viņš izveido attiecības ar Viņu, tad šie likumi un pienākumi šķiet arvien mazāk apgrūtinoši. Pamazām ticīgo pārņem vēlme darīt visu atbilstoši Dieva gribai. Ar dažiem tas notiek ātri, dažiem paiet nedēļas, mēneši, pat gadi. Katra individuālais ceļš uz islāmu ir atšķirīgs. Ir svarīgi atcerēties, ka Dievs piedod visus grēkus. Ticīgais, ar Dieva žēlastību, var nokļūt Paradīzē, neatkarīgi no tā, kādus grēkus ir veicis. Esiet neatlaidīgi un, pēc Visaugstākā žēlsirdības, jūsu centieni tiks atalgoti ar uzviju. Toties neticīgos gaida mūžīgais sods Elles ugunīs. Ja jūsu priekšā ir divas izvēles – palikt par neticīgo vai kļūt par muslimu, kaut arī grēkojošu – tad otrā izvēle noteikti ir labāka.

8. Vēlos kļūt par muslimu, bet baidos no apkārtējo reakcijas

Mēs jau runājām par to, ka nav neviena ‘pamatota’ iemesla, kas varētu kavēt pāriešanu islāmā. Ja cilvēks baidās no vecāku, draugu, vīra, sievas vai bērnu reakcijas un jūt, ka nav gatavs viņiem par to teikt, tad viņš viņam tomēr ir jāpieņem islāms un jāpraktizē tas, cik vien iespējams, pat ja to sākotnēji dara slepus. Ar laiku, nostiprinot saikni ar Dievu, ticība pieaugs, un līdz ar to radīsies ari padoms par to, kā vislabāk risināt šo situāciju. Patiesībā, jaunpievērstie muslimi gandrīz vienmēr sajūt neparastu brīvību, neatkarību un vēlas ar islāma skaistumu dalīties ar visu pasauli.

Var ģimeni un draugus gaidāmajām pārmaiņām sagatavot pamazām. Iespējams, kāds sāks atklātu sarunu par Dievu un reliģiju vispār. Izrādiet interesi arī par citām reliģijām, bet par islāmu jo īpaši. Kad cilvēks sāk ievērot islāma likumus, kas pats par sevi ir visaptverošs dzīvesveids, apkārtējie bieži ievēro pārmaiņas. Viņi pievērsīs uzmanību tam, ka jūsu attieksme pret ģimeni un sabiedrību kopumā būs kļuvusi cieņpilnāka; ievēros, kā nervozitāti, izmisumu un skumjas būs nomainījis miers un apmierinātība.

Tā kā islāms ir dzīvesveids, ilgstoši slēp to nav iespējams. Ir svarīgi atcerēties, ka, uzzinot par jūsu pievēršanos islāmam, reakcija vienalga sekos, agrāk vai vēlāk. Kāds par to priecāsies un jūs atbalsīs, kamēr kāds cits varbūt sadusmosies, vilsies un novērsīsies. Taču, ja jūs ar savu personīgo piemēru parādīsiet, cik labvēlīgi islāms ietekmē cilvēku, tas neizbēgami iepriecinās to, kurš jūs mīl un rūpējas par jums. Palieciet stipri un pārliecināti un atcerieties, ka Kungs ir ar jums. Jūsu vārdi un uzvedība, iespējams, kādu pamudinās nostāties uz islāma ceļa. Ticiet Dievam, apgūstiet savu jauno reliģiju un ļaujat, lai caur jūsu acīm staro islāma gaisma.

9. Vēlos pieņemt islāmu, taču nepazīstu nevienu muslimu personīgi

Kāds par islāmu uzzina no grāmatām, cits – vērojot līdzās dzīvojošus muslimus, kamēr vēl kāds vārdu ‘islāms’ izdzird televīzijā vai pievērš uzmanību tālumā skanošam aicinājumam uz lūgšanu. Bieži cilvēki iepazīst islāma skaistumu, pat ne reizi netikušies ar muslimiem. Tas arī nav nepieciešams, lai saprastu un pieņemtu islāmu.

Pāriešana islāmā ir vienkāršs process. Ir tikai jāpasaka: “Apliecinu, ka nav nevienas pielūgsmes vērtas dievības, kā vien Allāhs un apliecinu, ka Muhammads ir Viņa pravietis.” Tas nav obligāti jāpasaka mošejā (islāma centrā) vai liecinieku klātbūtnē. Kaut gan šāds pasākums kalpo kā sava veida simbols jaunās dzīves sākumam ar citu muslimu garīgo atbalstu. Taču, ja līdzās nav islāma centra un jums nav pazīstamu muslimu, varat vienkārši sekot norādēm rakstā “Kā pieņemt islāmu un kļūt par muslimu” [šis raksts tiks publicēts parislamu.lv nākamnedēļ].

Pēc pāriešanas islāmā, iepazīšanās ar citiem muslimiem lieliski palīdz reliģijas apguvē. To var izdarīt vietējās mošejās, islāma centros, vai vienkārši uzsākot sarunu ar muslimu, kas dzīvo blakus ielā vai strādā kopā ar jums… Jaunais muslims nav viens, pat ja tuvumā nav neviena, kas pieder viņa reliģijai. Tagad viņš ir daļa no ummas (muslimu kopienas), kurā ir 1,5 miljardi tādu kā viņš.

_________________________________

Raksta autore: Aiša Steisija (©2011 IslamReligion.com); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/4360/i-want-to-be-muslim-but-myths-about-converting-to-islam-part-3/

Article by: Aisha Stacy ((©2011 IslamReligion.com); this article has been translated under supervision of www.parislamu.lv from the original article at: http://www.islamreligion.com/articles/4360/i-want-to-be-muslim-but-myths-about-converting-to-islam-part-3/

_________________________________

Raksti šajā sērijā:  • Atstāt komentāru