Kā pieņemt islāmu un kļūt par muslimu Pārliecība

maxresdefaultIslāms un muslimi

Arābu vārds ‘islāms’ tulkojams kā ‘pakļaušanās’, un tas cēlies no vārda ‘miers’. Tātad, atbilstoši islāma reliģijai, lai cilvēks rastu patiesu mieru un pārliecību, viņam jāpakļaujas Dievam un jādzīvo pēc Viņa likumiem.

Islāms nav jauna reliģija, jo ‘padevība Dieva gribai’ (tātad islāms) Dieva priekšā vienmēr ir bijusi vienīgā pareizā reliģija. Šī iemesla dēļ, islāms ir dabīga vienīgā patiesā reliģija. Tieši šī ticība daudzu gadsimtu laikā ir bijusi visu praviešu un Dieva sūtņu reliģija. Galvenā visu praviešu mācība vienmēr ir bijusi viena: Dievs ir viens, un tikai Viņš ir jāpielūdz. Ar šo vēsti ieradās pirmais pravietis Ādams un visi pārējie pēc viņa, ieskaitot Noasu, Ābrahāmu, Mozu, Dāvidu, Zālamanu, Jāni Kristītāju un Jēzu. Dievs saka Kurānā:

“Un Mēs neesam sūtījuši it nevienu sūtni pirms tevis, kam nebūtu atklājuši, ka nekas nav pielūgsmes tiesīgs, tik Es, – un tāpēc kalpojiet Man!” (Kurāns 21:25)

Tomēr laika gaitā patiesais praviešu vēstījums tika zaudēts vai sagrozīts. Pat nesenākās atklāsmes – Tora un Evaņģēlijs – tika pakļautas falsifikācijai un vairs nevar kalpot par drošu dievišķo ceļvedi. Tieši tāpēc 600 gadus pēc Jēzus, Dievs atdzīvināja zaudēto mācību, ko bija nesuši iepriekšējie pravieši, sūtot pravieti Muhammadu (s) ar pēdējo Atklāsmi – Kurānu – visai cilvēcei. Tā kā Muhammads (s) bija pēdējais pravietis, Pats Dievs deva solījumu saglabāt Savus vārdus, kam jāvada visa cilvēce līdz pat Pēdējai Dienai. Tagad katram cilvēkam ir jātic un jāpakļaujas šai pēdējai Dieva vēstij. Visuaugstais Dievs saka Kurānā:

“Un Mēs sūtījām tevi vien kā laba vēstnieku un brīdinātāju pie visiem cilvēkiem, taču vairākums cilvēku [to] nezina.” (Kurāns 34:28)

“Un, ja kāds tieksies pie citas reliģijas, izņemot Padevību – nekad jel nebūs pieņemts no viņa, un Pēdējā dzīvē viņš būs [viens] no zaudētājiem.” (Kurāns 3:85)

Vārds ‘muslims’ tulkojumā nozīmē ‘tas, kurš pakļaujas Dieva gribai’. Cilvēka rasei, nacionalitātei un izcelsmei te nav nekādas nozīmes. Tādēļ ikviens, kurš gatavs pilnībā pakļauties Dievam, ir tiesīgs kļūt par muslimu.

Ieguvumi, pievēršoties islāmam

Pievēršoties islāmam, cilvēks saņem sekojušus ieguvumus:

 • Islāmā cilvēkam ir tiešas attiecības ar Dievu, jo viņš pielūdz tikai un vienīgi Dievu, bez jebkādas starpnieku palīdzības. Cilvēks sajūt šo personisko saikni ar Dievu un apzinās, ka Visaugstākais zina par viņu itin visu un ir vienmēr gatavs palīdzēt.
 • Cilvēks apzinās patieso dzīves mērķi: atzīt Dievu un sekot Viņa pavēlēm.
 • Cilvēks saņem dievišķo vadību, kas izgaismo visu viņa dzīvi. Islāmā ir atbildes uz visiem jautājumiem. Cilvēks vienmēr zinās, kāds ir pareizais lēmums vienā vai otrā situācijā.
 • Cilvēks iegūst patiesu iekšējo mieru un laimi.
 • Pieņemot islāmu, cilvēkam tiek piedoti visi iepriekšējie grēki, un viņš sāk jaunu dzīvi, kurā dominē dievbijība un taisnums. Kļūdoties tad, kad jau ir kļuvis par muslimu, cilvēks vienmēr var lūgt Dievam piedošanu par saviem grēkiem, un Viņš piedod tiem, kas patiesi nožēlo izdarīto. Nav nekādu starpnieku vai radītu būtņu, kurām būtu jāatzīstas savos grēkos, lai saņemtu piedošanu.
 • Kļūstot par muslimu, cilvēks sevi pasargā no Elles uguns, par kuru ir brīdinājuši visi pravieši.
 • Vislielākais guvums ir tas, ka muslimiem Dievs apsola mūžīgo dzīvi Paradīzē, kur nav vietas skumjām un sāpēm. Visaugstākais būs apmierināts ar muslimiem, un tie būs apmierināti ar Viņu. Pat tie, kas apdzīvos Paradīzes zemāko līmeni, saņems desmitkārt vairāk labumu, nekā šajā pasaulē, un viņiem tiks dots viss, ko vien viņi vēlēsies. Paradīzē gaida balvas, ko neviens nav redzējis, ko auss nav dzirdējusi un saprāts nespēj iedomāties. Tā būs reāla dzīve – ne tikai garīga, bet arī fiziska.

Kā pieņemt islāmu – ticības apliecība (Šahāda)

Kļūt par muslimu var samērā viegli un vienkārši. Ir jāpasaka viens vienīgs teikums, kuru sauc par Šahādu, jeb ticības apliecību. Tas kas skan šādi:

Es apliecinu “La ilaha illa Allāh, Muhammad rasūlu Allāh

Tulkojumā šie arābu vārdi nozīmē: “Es apliecinu, ka nav patiesas dievības, izņemot Dievu (Allāhu), un Muhammads (s) ir Dieva vēstnesis (pravietis).” Izsakot Šahādas vārdus ar pārliecību un saprotot to jēgu, cilvēks kļūst par muslimu.

Pirmā daļa “Nav patiesas dievības, izņemot Allāhu” nozīmē to, ka nekas cits, izņemot Dievu, nevar tikt pielūgts, un Dievam nav ne partneru, ne dēla. Otrā daļa nozīmē, ka Muhammads (s) patiesi bija cilvēcei sūtīts Dieva vēstnesis.

Lai būtu par muslimu, ir arī:

 • Jātic, ka Svētais Kurāns ir burtiski Dieva vārdi, kurus Viņš atklājis cilvēcei.
 • Jātic, ka Tiesas diena (Augšāmcelšanās diena pēc nāves) ir patiesa un noteikti pienāks.
 • Jātic Dieva sūtītiem praviešiem, Viņa atklātiem svētajiem rakstiem, un Viņa eņģeļiem.
 • Jāpieņem islāms par savu reliģiju.
 • Nepielūgt nevienu un neko, izņemot Dievu.

Tas ir tik vienkārši! Lai dzirdētu, kā pareizi pateikt ticības apliecību “La ilah il-lal-lah, Muhammad rasūlul-lah”, spiediet šeit.

Islāmu var pieņemt arī vienatnē, taču ir labāk, ja blakus ir kāds, kas palīdz pareizi izrunāt Šahādas vārdus. Ja vēlaties, lai palīdzam jums pateikt ticības apliecību pa telefonu, aizpildiet mūsu kontaktu formu, un mēs ar jums sazināsimies.

Jūs neesat viens

Ja, sekojot mūsu instrukcijām, esat patstāvīgi pieņēmis islāmu, tad jūs neesat viens! Šo reliģiju par savu sauc 1.7 miljardi cilvēku. Mēs priecāsimies, ja sazināsieties ar mums un dalīsieties šajās labajās ziņās, lai mēs varētu jums nosūtīt informāciju, kuru esam sagatavojuši jaunajiem muslimiem, lai atvieglotu islāma pamatnostādņu apguvi.

Daži izplatīti mīti

Dažkārt cilvēki atliek islāma pieņemšanu uz vēlāku laiku, lai gan viņi ir pārliecināti, ka tas ir pareizais ceļš pie Dieva. Atrunas atrodas visdažādākās: jāmācās arābu valoda, jāpaziņo par to radiniekiem, jāiepazīstas ar muslimiem, utt. Patiesībā neviens no šiem un citiem līdzīgiem iemesliem nav gana pārliecinošs, lai atliktu islāma pieņemšanu. Par šiem un citiem līdzīgiem mītiem vairāk varat uzzināt mūsu rakstu sērijā “Vēlos kļūt par muslimu, bet… mīti par islāma pieņemšanu”.

___________________________

Raksta autors: IslamReligion.com komanda; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/204/how-to-convert-to-islam-and-become-muslim/

Article by: IslamReligion.com team; this article has been translated under supervision of www.parislamu.lv from the original article at: http://www.islamreligion.com/articles/204/how-to-convert-to-islam-and-become-muslim/ • Atstāt komentāru