Veselība islāmā (2/4) Veselība, Zinātne

Veselība islāmā: Korāns ir dziedināšana

healthy-habits 3Islāmā ir visaptveroša pieeja veselībai. Gluži tāpat, kā mēs nevaram atdalīt reliģiju no sekulārās dzīves, tāpat nav iespējams nodalīt fizisko, emocionālo un garīgo veselību – tās visas trīs veido cilvēkā vienotu kopumu. Kad viena no daļām ir nevesela, tad cieš arī citas. Ja cilvēks ir fiziski ievainots vai slims, viņam var būt grūti koncentrēties uz jebko citu kā vien sāpēm. Ja cilvēks ir emocionāli nevesels, viņš var nespēt adekvāti par sevi rūpēties, jo viņa prāts ir attālinājies no šīs pasaules realitātes.

Runājot ar saviem līdzgaitniekiem, pravietis Muhameds (s) minēja, ka stiprs ticīgais ir labāks Dieva acīs par vāju ticīgo. (Bukhari) Vārds ‘stiprs’ šeit var apzīmēt ne vien stiprību ticībā vai raksturā, bet arīdzan veselībā. Dievs ir uzticējis mums mūsu ķermeņus lietošanā, tāpēc mēs esam atbildīgi par to, kā mēs rūpējamies par savu veselību. Lai gan fiziskā un emocionālā veselības ir svarīgas, mūsu prioritātei vajadzētu būt garīgajai veselībai. Ja cilvēks ir garīgās grūtībās, tad arī pārējās dzīves jomas var sākt sairt un problēmas var rasties visās jomās.

Ievainojumu un slimību iemesli var būt dažādi, tači ir svarīgi atzīt un pieņemt, ka nekas šajā pasaulē nenotiek bez Dieva atļaujas.

“Un pie Viņa [vien] ir Apslēptā atslēgas, kuras zina tikai Viņš. Un Viņš zina visu, kas ir uz sauszemes un jūrā, [lai arī] kāda lapa nekristu, Viņš par to zina; un [lai arī] kāds graudiņš zemes tumsās, [lai arī] kas sulīgs vai sauss [nebūtu], [tas viss] ir skaidrā Grāmatā.” (Korāns 6:59)

Šī pasaule ir vien pārejoša realitāte, kas ir izdaiļota priekš mums ar lietām, pēc kurām alkstam: dzīvesbiedriem, bērniem, turības, ērtas dzīves. Tomēr visas šīs ir tikai un vienīgi pārejošas lietas, salīdzinājumā ar Paradīzes ārkārtīgi piesātināto labsajūtu un skaistumu. Lai palīdzētu mums nodrošināt vietu Paradīzē, Dievs liek mūsu ceļā pārbaudījumus un šķēršļus. Viņš pārbauda mūsu pacietību un pateicību, dodot mums veidus un līdzekļus, kā tikt pāri šķēršļiem. Dievs ir arī Žēlsirdīgs un Taisnīgs, tāpēc mēs varam būt droši, ka Dieva radītie pārbaudījumi palīdzēs mums nodrošināt vietu mūžīgajā svētlaimē. Mums ir apzināti jāpieņem pārbaudīumi un pacietīgi tie jāiziet.

Pārbaudījuma pieņemšana nebūt nenozīmē, ka mēs neko nedarām – protams, mēs mēģinām tam tikt pāri un mācāmies no tā. Pieņemt nozīmē stāties pacietīgi pretī pārbadījumam ar Dieva dotiem ieročiem. Mūsu vislabākais ierocis ir dziedinošais Korāns. Korāns nav mācību vai medicīnas grāmata, bet tomēr tajā ir konkrētas norādes, kas veicina labu veselību un dziedināšanu.

“Ak, cilvēki! Pie jums ir nākusi pamācība no jūsu Kunga, dziedināšana tam, kas ir krūtīs, taisna vadība un žēlastība ticīgajiem.” (Korāns 10:57)

“Un Mēs sūtam no Kurāna to, kas priekš ticīgajiem ir dziedināšana un žēlastība, bet tas tikai palielina priekš netaisnīgajiem zaudējumu.” (Korāns 17:82)

Nav šaubu, ka Korāna vārdi un panti satur sevī dziedināšanu cilvēces bēdām un likstām. Pravieša Muhameda (s) tradīcijās ir atstāstīts, ka, ar Dieva ziņu, konkrēti panti un nodaļas var nest dziedināšanu slimībās un ciešanās. Lēnām gadu gaitā mēs esam sākuši vairāk paļauties uz medikamentiem un fiziskiem dziedināšanas līdzekļiem, nekā islāmā norādītajiem garīgajiem dziedināšanas veidiem. Ja ticība ir stipra un nelokāma, garīgie līdzekļi var dot ātrus un efektīvus rezultātus.

Pravieša Muhameda (s) tradīcijās mēs lasām stāstu par vīru, kuru pravietis nosūtīja uz attālu vietu ar kādu uzdevumu. Ceļā viņš apmetās netālu no kādiem vīriem, kuri neizrādīja pret viņu nekādas viesmīlības pazīmes. Kad tuvējās apmentes vadoni sakoda čūska, viņi atnāca pie šī vīra pēc palīdzības. Viņš noskaitīja pār cietušo vīru Korāna pirmo nodaļu, un vīrs piecēlās “it kā būtu atbrīvots no ķēdēm”. (Bukhari)

Ir svarīgi meklēt dziedināšanu Korānā tieši tā, kā to darīja pravietis Muhameds (s), taču ir arī vienlīdz svarīgi saparst, ka ir atļauts (un reizēm pat ir obigāti to darīt) meklēt palīdzību arī pie ārstiem. Mūsu ķermeņi ir nodoti mūsu lietošanā – mums ir jāizturas pret tiem ar cieņu un jāuztur tie vislabākajā kārtībā. Saskaņā ar islāma visaptverošo pieeju veselībai, nav pretrunu tajā, ka mēs meklējam dziedināšanu gan ar tradicionālās medicīnas, gan arī ar garīgo līdzekļu palīdzību.

Pravietis (s) teica: “Nav slimības, ko Visuvarenais Dievs būtu radījis, kā vien Viņš ir arī radījis tai dziedinājumu.” (Bukhari)

Viņš ir arī teicis: “Pret katru slimību ir līdzekļi, un kad šie līdzekļi tiek pielietoti, tad slimība tiek izārstēta ar Visuvarenā Dieva atļauju.” (Bukhari, Muslim)

Korāns ir dziedināšana ķermenim un dvēselei. Kad dzīve kļūst par grūtu vai mums ir uzbrukuši ievainojumi, slimības vai bēdas, Korāns rādīs gaismu mums mūsu ceļā un atvieglos nastu – tas ir mierinājuma un atvieglojuma avots. Mūsdienu pasaulē daudziem ir pasakainas bagātības un greznības, bet maz apmierinātības. Tiem no mums, kas dzīvo Rietumos, ir pieejami ārsti un medicīna – gan tradicionālie dziedināšanas veidi, medicīnas jaunatklājumi, gan arī alternatīvās metodes – bet daudzu dzīves ir emocionālu sāpju pilnas. Mums trūkst ticības Dievam.

Pēdējo desmitgažu laikā ir plaši atzīts, ka ticība un reliģiskās tradīcijas atstāj nozīmīgu iespaidu gan uz fizisko, gan arī emocionālo veselību. Medicīnas un zinātnes izpētes rezultāti norāda, ka saiknes ar reliģiju palīdz novērst un dziedēt emocionālus traucējumus, slimības un ievainojumus un uzlabo to atveseļošanās gaitu. (Matthews, D. (2000) Is Religion Good for Your Health in Stannard, R. (Ed) God for the 21st Century Philadelphia: Templeton Foundation Press.)

Ticība Dievam un padevība Viņa gribai ir pati svarīgākā labas veselības aprūpes sastāvdaļa. Korāna vārdi un to recitācija var dziedēt sirdis un prātus, sekmēt atveseļošanos no slimībām, tomēr pilnīga ticība Dievam nenoliedz to, ka varam izmantot tradicionālās medicīnas līdzekļus, ja vien pielietojam tos atļautos veidos. Patiesi, Dievam ir vara pār visām lietām, tāpēc mums ir uz Viņu jāpaļaujas, jāveido paliekošas attiecības ar Viņa vadības grāmatu – Korānu -, jāseko pravieša Muhameda (s) autentiskām tradīcijām un jāmeklē dziedināšana, lai arī kāda tā nebūtu.

_______________________

Autors: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama:https://www.islamreligion.com/articles/1891/health-in-islam-part-2/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at https://www.islamreligion.com/articles/1891/health-in-islam-part-2/)

_______________________

Šaja sērijā:  • Atstāt komentāru