Brīnumainais Korāns (3/11): Svētajiem rakstiem ir jābūt no Dieva Korāns, Pārliecība

q

Džamals Al-Dīns Zarabozo (Jamaal al-Din Zarabozo) – ASV islāma aprindās populāra personība – stāsta par Kurāna brīnumiem un to ietekmi uz viņa ceļu pie islāma. Trešā daļa: Lai reliģija būtu patiesa, tai ir pilnībā jābūt no Dieva, nevis tikai no dievišķiem pirmsākumiem. Mans pirmais priekšnoteikums: Ja es meklēju patiesu Dieva reliģiju, tad arī svētajiem rakstiem

Lasīt vairāk

Brīnumainais Korāns (2/11): Kurāns un orientālisti Korāns, Pārliecība

W.-Montgomery-Watt

Džamals Al-Dīns Zarabozo (Jamaal al-Din Zarabozo) – ASV islāma aprindās populāra personība – stāsta par Kurāna brīnumiem un to ietekmi uz viņa ceļu pie islāma. Otrā daļa: Salīdzinājums starp Kurānu un to, kas par to bija sakāms orientālistiem. Kurāna studijas 1976. gadā: Kurāns un daudzie ne-muslimu autori Jums vajadzētu paturēt prātā, ka tas notika 1976.

Lasīt vairāk

Brīnumainais Korāns (1/11): Mans ceļš uz islāmu Korāns, Pārliecība

8006290192_70a79ff2b3_b

Džamals Al-Dīns Zarabozo (Jamaal al-Din Zarabozo) – ASV islāma aprindās populāra personība – stāsta par Kurāna brīnumiem un to ietekmi uz viņa ceļu pie islāma. Pirmā daļa: Īsumā par Kurānu un pravieti Muhammadu (s). Ievads Ja tagad, kad esmu bijis muslims jau daudzus gadus, man būtu jāraksta par tēmu „Kurāna brīnumi”, es pievērstu uzmanību aspektiem,

Lasīt vairāk

Iestājies pret reliģijas ierobežošanu! Pārliecība

at 5

Labdien, draugi! Šis ir lūgums visiem, kuri neatbalsta ideju valsts mērogā ierobežot cilvēku tiesības praktizēt savu reliģiju. Ideju, ka jāpieņem īpašs pret vienu konkrētu reliģiju vērsts likums, kura rezultātā konkrēto dievbijīgo praksi īstenot apņēmušies cilvēki tiks faktiski izslēgti no sabiedrības, spiesti slēpties savās mājās vai pamest valsti, ja nebūs gatavi rīkoties pretēji saviem principiem, kamēr

Lasīt vairāk

Dzīve pēc nāves (2/2): Tās augļi Pārliecība

bc61f46575617c2d88b1a7951b84a5f7

Daži no labumiem, ko sniedz ticība Aizsaulei, kā arī kopsavilkums par dažādiem iemesliem, kāpēc ticēt tās pastāvēšanai. Kurāns norāda, ka šī pasaulīgā dzīve ir sagatavošanās mūžīgajai dzīvei pēc nāves. Bet tie, kas to noliedz, kļūst par savu kaislību un vēlmju vergiem un izsmej tikumīgus cilvēkus, kuri apzinās Dieva esamību. Šādi cilvēki apzinās savu muļķību tikai

Lasīt vairāk

Dzīve pēc nāves (1/2): Vienošanās Pārliecība

dry-cracked-earth

Faktori, kas ticību dzīvei pēc nāves padara par nepieciešamu. Jautājums par to, vai dzīve pēc nāves pastāv vai nē, neietilpst zinātnes sfērā, jo zinātni interesē tikai fiksētu datu klasificēšana un analīze. Vēl jo vairāk, tikai pēdējos pāris gadsimtus cilvēka prātus ir nodarbinājuši zinātniskie jautājumi un to izpēte šī termina mūsdienīgajā izpratnē, kamēr ideja par dzīvi

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums Pārliecība

88

Daži iemesli Paradīzes un Elles eksistencei Islāma pravietis Muhammads (s), kurš mira 632. gadā, teica: “Šī pasaule ir cietums ticīgajam, bet neticīgajam tā ir Paradīze. Savukārt neticīgajam Aizsaule būs cietums, bet ticīgajam tā būs Paradīze.” Reiz, islāma laika agrīnajā periodā, kāds nabadzīgs kristietis satika izcilu islāma zinātnieku, kurš tobrīd sēdēja lieliska zirga mugurā un bija

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle Pārliecība

hellfire-hand

Kā Elle uzņems neticīgos. Elle uzņem nenoticējušos ar savu niknumu un rēcieniem: “…bet tiem, kuri noturējuši par meliem to Stundu, Mēs sagatavojām Pekli – kad tā ieraudzīs viņus no tālienes, viņi izdzirdēs tās niknošanos un smagu izelpu.” (Kurāns 25:11-12) Kad tie tai tuvosies, viņi paredzēs savas važas un savu likteni – būt par kurināmo: “Mēs

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā Pārliecība

dust-storm-roars-across-field-P

Daži no pārbaudījumiem, ko neticīgais piedzīvos Tiesas dienā. Grandiozajā Augšāmcelšanās dienā, augšāmceltos pārņems lielas šausmas. “…Allāhs tikai dod viņiem atlaidi līdz dienai, kurā sastings skatieni.” (Kurāns 14:42) To, kā neticīgais tiks augšāmcelts no sava kapa, Dievs apraksta šādi: “Dienu, kad viņi steidzīgi izies no kapiem tā, it kā viņi dotos pie uzceltiem akmens ziedokļiem, skatienus

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā Pārliecība

Fire-flames

Apraksts par noliedzoša neticīgā dzīvi kapā laikā starp nāves brīdi un Tiesas dienu. Kad grēcīgam neticīgajam pietuvojas nāve, viņam tiek likts sajust nedaudz no Elles uguns svelmes. Šī sajūta par sagaidāmo, liek viņam lūgties pēc otras iespējas uz zemes, lai darītu labo, ko viņš zināja, ka viņa vajadzēja darīt. Ak vai! Viņa lūgšanās būs veltīga.

Lasīt vairāk