Iestājies pret reliģijas ierobežošanu! Pārliecība

at 5

Labdien, draugi! Šis ir lūgums visiem, kuri neatbalsta ideju valsts mērogā ierobežot cilvēku tiesības praktizēt savu reliģiju. Ideju, ka jāpieņem īpašs pret vienu konkrētu reliģiju vērsts likums, kura rezultātā konkrēto dievbijīgo praksi īstenot apņēmušies cilvēki tiks faktiski izslēgti no sabiedrības, spiesti slēpties savās mājās vai pamest valsti, ja nebūs gatavi rīkoties pretēji saviem principiem, kamēr

Lasīt vairāk

Dzīve pēc nāves (2/2): Tās augļi Pārliecība

bc61f46575617c2d88b1a7951b84a5f7

Daži no labumiem, ko sniedz ticība Aizsaulei, kā arī kopsavilkums par dažādiem iemesliem, kāpēc ticēt tās pastāvēšanai. Kurāns norāda, ka šī pasaulīgā dzīve ir sagatavošanās mūžīgajai dzīvei pēc nāves. Bet tie, kas to noliedz, kļūst par savu kaislību un vēlmju vergiem un izsmej tikumīgus cilvēkus, kuri apzinās Dieva esamību. Šādi cilvēki apzinās savu muļķību tikai

Lasīt vairāk

Dzīve pēc nāves (1/2): Vienošanās Pārliecība

dry-cracked-earth

Faktori, kas ticību dzīvei pēc nāves padara par nepieciešamu. Jautājums par to, vai dzīve pēc nāves pastāv vai nē, neietilpst zinātnes sfērā, jo zinātni interesē tikai fiksētu datu klasificēšana un analīze. Vēl jo vairāk, tikai pēdējos pāris gadsimtus cilvēka prātus ir nodarbinājuši zinātniskie jautājumi un to izpēte šī termina mūsdienīgajā izpratnē, kamēr ideja par dzīvi

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums Pārliecība

88

Daži iemesli Paradīzes un Elles eksistencei Islāma pravietis Muhammads (s), kurš mira 632. gadā, teica: “Šī pasaule ir cietums ticīgajam, bet neticīgajam tā ir Paradīze. Savukārt neticīgajam Aizsaule būs cietums, bet ticīgajam tā būs Paradīze.” Reiz, islāma laika agrīnajā periodā, kāds nabadzīgs kristietis satika izcilu islāma zinātnieku, kurš tobrīd sēdēja lieliska zirga mugurā un bija

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle Pārliecība

hellfire-hand

Kā Elle uzņems neticīgos. Elle uzņem nenoticējušos ar savu niknumu un rēcieniem: “…bet tiem, kuri noturējuši par meliem to Stundu, Mēs sagatavojām Pekli – kad tā ieraudzīs viņus no tālienes, viņi izdzirdēs tās niknošanos un smagu izelpu.” (Kurāns 25:11-12) Kad tie tai tuvosies, viņi paredzēs savas važas un savu likteni – būt par kurināmo: “Mēs

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā Pārliecība

dust-storm-roars-across-field-P

Daži no pārbaudījumiem, ko neticīgais piedzīvos Tiesas dienā. Grandiozajā Augšāmcelšanās dienā, augšāmceltos pārņems lielas šausmas. “…Allāhs tikai dod viņiem atlaidi līdz dienai, kurā sastings skatieni.” (Kurāns 14:42) To, kā neticīgais tiks augšāmcelts no sava kapa, Dievs apraksta šādi: “Dienu, kad viņi steidzīgi izies no kapiem tā, it kā viņi dotos pie uzceltiem akmens ziedokļiem, skatienus

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā Pārliecība

Fire-flames

Apraksts par noliedzoša neticīgā dzīvi kapā laikā starp nāves brīdi un Tiesas dienu. Kad grēcīgam neticīgajam pietuvojas nāve, viņam tiek likts sajust nedaudz no Elles uguns svelmes. Šī sajūta par sagaidāmo, liek viņam lūgties pēc otras iespējas uz zemes, lai darītu labo, ko viņš zināja, ka viņa vajadzēja darīt. Ak vai! Viņa lūgšanās būs veltīga.

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē Pārliecība

bg-jacobs-ladder-heaven-51143344

Kā tie, kas savas ticības dēļ gūs panākumus – Paradīzi, tiks tajā uzņemti. Paradīze Ticīgos atvedīs līdz astoņiem lielajiem Paradīzes vārtiem. Tur viņus sagaidīs prieka pilni eņģeļi, kas apsveiks viņus ar drošo ierašanos un atpestīšanu no Elles. “Un tos, kuri bijās savu Kungu, pūļiem vedīs uz Paradīzi un, kad viņi pie tās atnāks, tiks atvērti

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā Pārliecība

plain-desert

Kā ticīgie piedzīvos Tiesas dienu, un dažas no patiesi ticīgo īpašībām, kuras atvieglos viņu ceļu uz Paradīzes vārtiem. Tiesas diena “Dienā, kad cilvēks skries prom no sava brāļa, un savas mātes un sava tēva, un savas sievas un saviem dēliem. Katram cilvēkam no viņiem tanī dienā būs tas, kas viņu aizņems.” (Kurāns, 80:34-37) Augšāmcelšanās diena

Lasīt vairāk

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā Pārliecība

grave2

Apraksts par uzticīgu ticīgo dzīvi kapā laikā starp nāves brīdi un Tiesas dienu. Kapa pasaule Tagad mēs īsumā aplūkosim dvēseles ceļojumu pēc nāves. Stāsts ir tik tiešām apbrīnojams, vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir patiess un kas tāds, ko mums visiem ir jāveic. Milzīgais mums pieejamais zināšanu apjoms par šo ceļojumu, tā precizitāte un

Lasīt vairāk