Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle Pārliecība

Kā Elle uzņems neticīgos.

hellfire-handElle uzņem nenoticējušos ar savu niknumu un rēcieniem: “…bet tiem, kuri noturējuši par meliem to Stundu, Mēs sagatavojām Pekli – kad tā ieraudzīs viņus no tālienes, viņi izdzirdēs tās niknošanos un smagu izelpu.” (Kurāns 25:11-12)

Kad tie tai tuvosies, viņi paredzēs savas važas un savu likteni – būt par kurināmo: “Mēs sagatavojām noliedzējiem ķēdes, važas un Pekli.” (Kurāns 76:4) “Patiesi, Mums ir važas un Elle,” (Kurāns 73:12)

Eņģeļi steigsies pēc Dieva pavēles sagrābt un iekalt tos važās: “Tveriet viņu un iekaliet.” (Kurāns 69:30) “…un kad Mēs liksim kaklos tiem, kuri noliedza, važas…” (Kurāns 34:33)

Saslēgti ķēdēs… “pēc tam uz septiņdesmit elkoņu garu ķēdi viņu uzveriet” (Kurāns, 69:32) …tie tiks aizvilkti: “Kad ar važām uz kakliem un ķēdēm viņus vilks.” (Kurāns 40:71)

Kamēr viņi tiks sasieti, sakalti važās un vilkti, lai tiktu iemesti Ellē, viņi dzirdēs tās dusmas: “Un tiem, kas savu Kungu noliedza, ir [sagatavots] sods Ellē, un cik tā galējā piestātne ir nelaba! Kad viņus tajā metīs, viņi dzirdēs kā tā mutuļojot ieelpo. Tā dusmās plēšas vai pušu…” (Kurāns 67:6-8)

Tā kā viņi tiks aizvilkti no lielā pulcēšanās laukuma kaili un izsalkuši, viņi lūgsies Paradīzes iemītniekiem ūdeni: “Un Elles iemītnieki sauks Paradīzes iemītniekus, [sakot]: “Izlejiet mums virsū nedaudz ūdeni vai [iedodiet] to, ar ko jūs apgādāja Allāhs!”, viņi atbildēs: “Patiesi, Allāhs to ir aizliedzis noliedzējiem.” ” (Kurāns 7:50)

Kad ticīgie Paradīzē tiks uzņemti ar godu, ērti iekārtoti un cienāti ar gardām maltītēm, neticīgie ēdīs Ellē: “Un pēc tam jūs, ak maldos klīstošie noliedzēji! no Zakkūma koka ēdīsiet, un ar to [savus] vēderus piepildīsiet.” (Kurāns 56:51-53)

Zakkūm: koks, kura saknes ir pašā Elles apakšā un zari citos Elles līmeņos; tā augļi atgādina velnu galvas: “Vai tāds (Paradīzes) cienasts ir labāks, vai arī Zakkūma koks? Mēs padarījām to netaisnīgajiem par pārbaudījumu. Patiesi, tas ir koks, kas aug no pašiem Elles pamatiem – tā augļi ir kā dēmonu galvas. Un viņi ēdīs no tā un piepildīs ar to vēderus.” (Kurāns 37:62-66)

Samaitātajiem būs vēl arī cits ēdiens, ko ēst – tāds, kas aizžņaudz rīkli (skatīt Kurānu 72:13) un tāds kā sauss, ērkšķains krūms (skatīt Kurānu 88:6-7). “Ne [cita] ēdiena, izņemot asiņainus pūžņus, kurus ēd tikai grēcinieki.” (Kurāns, 69:36-37)

Un, lai noskalotu lejā šos savus skumjos ēdienus, viņiem dzeršanai būs ārkārtīgi auksts, viņu pašu strutu, asiņu, sviedru un brūču šķidruma sajaukums (skatīt Kurānu, 78:24-25), kā arī verdošs, plaucējošs ūdens, kas izšķīdinās viņu zarnas: “…un kurus dzirdīs (dzirdinās) ar verdošu ūdeni, kas pārplēš viņu iekšas?” (Kurāns 47:15)

Elles iemītnieku apģērbs būs gatavots no uguns un piķa: “…tiem, kuri noliedza, tiks piegrieztas drēbes no uguns…” (Kurāns, 22:19) “Viņu drānas būs no darvas (piķa), un viņu sejas pārklās Uguns.” (Kurāns 14:50)

Viņu sandales (Sahīh Muslim), gulta un baldahīns arī būs darināts no uguns (skatīt Kurānu 7:41) – sods, kas iekapsulēs visu ķermeni no nevērīgās galvas līdz noziedzīgajiem kāju pirkstiem: “Pēc tam izlejiet pār viņa galvu verdošā ūdens mokas.” (Kurāns 44:48) “Dienā, kad sods viņus apklās no augšas un no viņu kāju apakšas un Viņš sacīs: “Izbaudiet [par] to, ko jūs bijāt darījuši!” (Kurāns 29:55)

Viņu sods Ellē atšķirsies atkarībā no viņu neticības līmeņa un citiem grēkiem: “Tak nē! Viņš noteikti tiks iemests Sagraujošā. Un kas tev dos zināt, kas ir Sagraujošā? [Tā ir] Allāha uguns iekurināta, kas iekļūst līdz pašām sirdīm. Patiesi, tā tiks pār viņiem noslēgta uz izstieptiem stabiem.” (Kurāns 104:4-9)

Katru reizi kad āda nodegs, tā tiks aizvietota ar jaunu ādu: “Patiesi, Mēs tos, kuri noliedza Mūsu zīmes, pēcāk sadedzināsim ugunī. Ikreiz, kad pagatavosies viņu ādas, Mēs aizstāsim (aizvietosim) tās ar citām, lai viņi izjustu sodu. Patiesi, Allāhs ir Varens un Gudrs.” (Kurāns 4:56)

Bet vistrakākais ir tas, ka sods arvien turpinās pieaugt: “Tad izbaudiet, – neko, izņemot pašu sodu, Mēs jums nepieliksim.” (Kurāns 78:30)

Šim pāraudzināšanas sodam būs milzīgs psiholoģiskais efekts. Sods būs tiks smags, ka tā izcietēji kliegs, lai tiem, kas viņus noveda no pareizā ceļa, tas tiktu daudzkārt palielināts. “Viņi sacīs: “Mūsu Kungs! Tiem, kuri mums to ir sagādājuši, pieliec Ugunī dubultu sodu!” ” (Kurāns 38:61)

Drosmīgākie veiks savu pirmo mēģinājumu izbēgt, bet: “Un viņiem ir [sagatavotas] dzelzs vāles. Ikreiz, kad bēdu [pārņemti] tie gribēs izkļūt no tās laukā, viņus [ar vārdiem]: “Izbaudiet sodu apdedzinošā Ugunī!” – atgriezīs tajā atpakaļ.” (Kurāns 22:21-22)

Pēc tam, kad viņiem tas vairākkārt nebūs izdevies, viņi meklēs palīdzību pie Iblīsa, paša lielā Sātana.

“Un, kad viss jau būs beidzies, Sātans sacīs: “Patiesi, Allāhs apsolījis jums patiesu solījumu, arī es jums apsolīju, taču lauzu savu solījumu jums. Un man nebija pār jums nekādas varas, tik vien, ka es tikai saucu jūs, un jūs [paši] man atbildējāt. Tāpēc nenosodiet mani, bet nosodiet paši sevi. Es nevaru atbildēt uz jūsu saucieniem pēc palīdzības, un jūs nevarat atbildēt uz maniem saucieniem pēc palīdzības. Es noliedzu to, ka jūs iepriekš turējāt mani par līdzdalībnieku [Dievam]. Patiesi, netaisnīgajiem būs sāpīgs sods!” (Kurāns, 14:22)

Atmetuši ar roku Sātanam, viņi vērsīsies pie eņģeļiem, kas sargā Elli, lai samazina viņu pārbaudījumus, kaut vai tikai uz vienu dienu: “Un tie, kuri [būs nokļuvuši] Ugunī, sacīs Elles sargiem: “Palūdziet savu Kungu, lai Viņš atvieglo mums sodu [vismaz] uz dienu!” ” (Kurāns 40:49)

Gaidījuši pēc atbildes tik ilgi, cik ilgi Dievs būs lēmis, sargi atgriezīsies atpakaļ un prasīs: “Viņi atteiks: “Bet vai tad pie jums nav nākuši jūsu sūtņi ar skaidrajām zīmēm?” Viņi atbildēs: “[Nākuši] gan!” Un viņi atteiks: “Nu tad lūdziet paši! Bet neticīgo lūgšanai ir lemts noiet no ceļa/būt tikai veltai!” (Kurāns 40:50)

Zaudējuši cerību uz soda samazināšanu, viņi meklēs nāvi. Šoreiz viņi griezīsies pie Elles galvenā sarga (eņģeļa Malika), lūdzot viņu četrdesmit gadu garumā: “Un viņi sauks: “Mālik, [palūdz], lai tavs Kungs mūs piebeidz!…” ” (Kurāns 43:77) Viņa lakoniskā atbilde pēc tūkstošs gadiem būs: “…Jūs [te] paliksiet.” (Kurāns 43:77)

Visbeidzot, tie griezīsies pie Viņa, Kuru tie bija atraidījuši šajā pasaulē, prasot vienu pēdējo iespēju: “Viņi atbildēs: “Mūsu Kungs! Mūsu bēdu liktenis mūs bija pārņēmis un mēs bijām nomaldījušies ļaudis! Mūsu Kungs! Izdabū mūs no šejienes! Un, ja mēs atgriezīsimies [pie vecā], tad gan būsim netaisnīgi!” ” (Kurāns 23:106-107) Dieva atbilde būs sekojoša: “…Palieciet tajā atstumti un neuzrunājiet Mani!” (Kuāns 23:108)

Šīs atbildes radītās sāpes būs briesmīgākas par viņu ugunīgajām mokām. Jo neticīgais zinās, ka viņa palikšana Ellē būs uz mūžīgiem laikiem, viņa izraidīšana no Paradīzes – pilnīga un galēja: “Patiesi, tos, kuri noliedza un darīja netaisnību, Allāham nepiedien piedot, ne arī vest viņus pa kādu [citu] ceļu, kā vien pa Elles ceļu, kurā viņi būs mūžīgi uz mūžiem, un tas Allāham ir viegli.” (Kurāns 4:168-169)

Vislielākais zaudējums un bēdas neticīgajam būs garīga rakstura: viņš tiks nošķirts no Dieva, un viņam tiks liegta iespēja Viņu redzēt. “Tak nē! Tajā dienā viņi no sava Kunga tiks aizkārti/aizsegti.” (Kurāns 83:15) Tāpat kā tie atteicās “redzēt” Viņu šajā dzīvē, viņi tiks nošķirti no Dieva nākošajā dzīvē. Ticīgie viņus izsmies: “Un šodien tie, kuri noticēja, smiesies par noliedzējiem, uz guļvietām vērodami, vai noliedzējiem tiek atmaksāts par to, ko viņi bija darījuši?” (Kurāns 83:34-36)

Viņu galējais izmisums un bēdas sasniegs kulmināciju, kad nāve tiks atvesta auna izskatā un nokauta viņu acu priekšā, tā, lai viņi zina, ka nekāds patvērums netiks rasts galējā iznīcībā.

“Un brīdini viņus no nožēlas dienas, kad viss jau tiks izlemts, [brīdini] viņus, kas [dzīvo] nevērībā un kuri netic!” (Kurāns, 19:39)

______________________________________

Autors: Imāms Kamils Mufti (līdzautors Abdurrahmāns Mahdi); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-7/ 

(Article by: Imam Kamil Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-7/)

______________________________________

Šajā rakstu sērijā lasiet:

Ceļojums aizsaulē (1/8): Ievads

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums

   • Atstāt komentāru