Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums Pārliecība

Daži iemesli Paradīzes un Elles eksistencei

8Islāma pravietis Muhammads (s), kurš mira 632. gadā, teica: “Šī pasaule ir cietums ticīgajam, bet neticīgajam tā ir Paradīze. Savukārt neticīgajam Aizsaule būs cietums, bet ticīgajam tā būs Paradīze.”

Reiz, islāma laika agrīnajā periodā, kāds nabadzīgs kristietis satika izcilu islāma zinātnieku, kurš tobrīd sēdēja lieliska zirga mugurā un bija tērps brīnišķīgās drānās. Kristietis atstāstīja šim turīgajam muslimam augstāk minēto hadīsu un tad izteica piezīmi: “Tomēr te nu es stāvu tavā priekšā ne-muslims, nabadzīgs un trūcīgs šajā pasaulē, kamēr tu esi muslims, bagāts un turīgs.” Islāma zinātnieks atbildēja: “Tik tiešām tā. Bet ja tu zinātu īstenību par to, kas varētu tevi sagaidīt (no mūžīgā soda) Aizsaulē, tu uzskatītu, ka salīdzinājumā ar to tu esi Paradīzē. Un ja tu zinātu īstenību par to, kas varētu sagaidīt mani (no mūžīgās svētlaimes) Aizsaulē, tu uzskatītu, ka salīdzinājumā ar to es esmu cietumā.”

Tādējādi, Dieva lielās žēlastības un taisnīguma dēļ Viņš radīja Paradīzi un Elli. Zināšanas par Elli kalpo, lai atturētu cilvēku no sliktiem darbiem, kamēr ieskats Paradīzes dārgumos mudina viņu darīt labus darbus un būt taisnīgam. Tie, kas noliedz savu Kungu, dara ļaunu un nenožēlo izdarīto, nonāks Ellē: īstu sāpju un ciešanu vietā. Kamēr atlīdzība par taisnīgumu ir neiedomājama fiziska skaistuma un nevainojamības vieta – Paradīze.

Bieži cilvēki liecina par viņu pašu dvēseles labestību, apgalvojot, ka viss labais, ko viņi dara, ir tikai un vienīgi dēļ mīlestības uz Dievu vai lai dzīvotu saskaņā ar vispārpieņemto morāles un goda kodeksu un tam viņiem nav nepieciešama “konfektes vai žagari” ideoloģija. Tomēr kad Dievs Kurānā runā ar cilvēku, Viņš to dara, pazīstot cilvēka dvēseles nepastāvīgumu. Paradīzes labumi ir īsti, fiziski un taustāmi. Cilvēks var sākt novērtēt, cik iekārojami ir nevainojamie, bezgalīgie un bagātīgie Paradīzes ēdieni, apģērbs un mājvietas tieši tāpēc, ka viņam ir zināms, cik gandarījuma pilnas un saldas šīs lietas var būt šīs pasaules realitātē.

“Cilvēku [acīs] ir izskaistināta mīlestība pret tādiem iekāres objektiem kā sievietes, bērni, kaudzēm uzkrātas zelta un sudraba grēdas, veselie zirgi, mājlopi un tīrumi. Tas [viss] ir [tikai] šīs dzīves iedzīve, bet pie Allāha ir brīnišķīga atgriešanas vieta.” (Kurāns 3:14)

Līdzīgi, cilvēks var sākt novērtēt, cik mokoša un biedējoša spēj būt Elle uguns un tās iekārtojums tieši tāpēc, ka viņam ir zināms, cik briesmīgs degošs uguns var būt šajā pasaulē. Tāpēc dvēseles ceļojumam pēc nāves, kā mums to tik spilgti un detalizēti ir raksturojuši Dievs un Viņa pravietis Muhammads (s), vajadzētu mudināt mūs visus uz to, ko cilvēce skaidri un gaiši atpazīst kā tās cēlāko mērķi: sava Radītāja pielūgšanu un kalpošanu Viņam nesavtīgā mīlestībā, bijībā un pateicībā. Galu galā: “Bet viņiem ticis pavēlēts tik vien kā kalpot Allāham, kā viendievjiem veltot Viņam [Vienam] visu [savu] kalpošanu…” (Kurāns 98:5)

Bet kas attiecas uz tiem no cilvēces vidus, kas cauri gadsimtiem pamet novārtā savu morālo pienākumu pret viņu Kungu Dievu un saviem līdzcilvēkiem, lai viņi neaizmirst šo: “Ikkatra dvēsele izbaudīs (izjutīs) nāvi. Bet pilnu atmaksu jūs saņemsiet tikai Augšāmcelšanās dienā. Tāpēc tas, no kā tiks atvairīta Uguns un viņš būs ievests Paradīzē, – tas arī uzvarēja. Un šī dzīve nav nekas cits, kā vien mānīga (uzpūtīga, maldinoša) iedzīve.” (Kurāns 3:185)

__________________________________

Autors: Imāms Kamils Mufti (līdzautors Abdurrahmāns Mahdi); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-8/  

(Article by: Imam Kamil Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-8/)

__________________________________

Šajā rakstu sērijā lasiet:

Ceļojums aizsaulē (1/8): Ievads

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums  • Atstāt komentāru