Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā Pārliecība

Apraksts par noliedzoša neticīgā dzīvi kapā laikā starp nāves brīdi un Tiesas dienu.

5Kad grēcīgam neticīgajam pietuvojas nāve, viņam tiek likts sajust nedaudz no Elles uguns svelmes. Šī sajūta par sagaidāmo, liek viņam lūgties pēc otras iespējas uz zemes, lai darītu labo, ko viņš zināja, ka viņa vajadzēja darīt. Ak vai! Viņa lūgšanās būs veltīga.

“Un, kad pie kāda no viņiem atnāk nāve, viņš saka: “Mans Kungs! Atgriez mani atpakaļ, lai es darītu labu tajā [dzīvē], ko esmu atstājis!” Tak nē! Tie ir [tikai] vārdi, kurus viņš saka! Bet viņu priekšā ir barzakhs [Starpdzīve, starpposms], līdz pat tai dienai, kad viņi tiks augšāmcelti.” (Kurāns 23:99-100)

Dieva dusmas pie ļaunās dvēseles nogādā ārkārtīgi neglīti, tumši eņģeļi, kas sēž tālu no tās: “Saņemiet drošas ziņas par verdošo ūdeni, brūču iztecēšanu un vairākām līdzīgām mokām.” (Ibn Mādžah, Ibn Kathīr)

Neticīgā dvēsele negaidīs tikšanos ar tās Kungu Dievu, kā Pravietis (s) paskaidroja: “Kad tuvojas neticīgā nāves brīdis, viņš saņem sliktās ziņas par Dieva (apsolītajām) mocībām un Viņa atriebību, pēc kā nekas viņam nav nīstāks par šo. Tāpēc viņš ienīst tikties ar Dievu, un Dievs arī ienīst tikties ar viņu.” (Sahīh Al-Bukhāri)

Pravietis (s) arī teica: “Kas mīl tikties ar Dievs, ar to Dievs mīl tikties, un kurš ienīst tikties ar Dievu, ar to Dievs ienīst tikties.” (Sahīh Al-Bukhāri)

Nāves eņģelis sēž pie neticīgā galvas viņa kapā un, izņemot dvēseli no ķermeņa, saka: “Samaitātā dvēsele, nāc laukā uz Dieva neapmierinātību.”

“…Un, ja tu redzētu, kad netaisnīgie [mirst] nāves agonijā un eņģeļi izstiepj savas rokas, [sakot]: “Izvelciet savas dvēseles! Šodien jums tiek atmaksāts ar pazemojošo sodu par to, ka jūs bijāt runājuši par Allāhu nepatiesību un izturējušies augstprātīgi pret Viņa zīmēm!” (Kurāns 6:93)

“Un, ja [vien] tu redzētu, kā eņģeļi, paņemot tos, kuri noliedza, sit pa viņu sejām un mugurām un [saka tiem]: “Izbaudiet apdedzinošās Uguns sodu!”” (Kurāns, 8:50)

Ļaunā dvēsele pamet ķermeni ar lielām grūtībām, kā skabargains iesms, kas tiek vilkts caur mitru vilnu (Al-Hakīm, Abu Dāvūd, un citi). Tad Nāves eņģelis sagrābj dvēseli un ieliek to maisā austā no matiem, kuri izdala pretīgu smaku, kas ir tik šķebinoša un nepanesama kā visriebīgāk smirdošs pūstošs līķis visā zemes virsū. Tad eņģeļi vedīs dvēseli gar citu eņģeļu grupu, kuri jautās: “Kas ir šī ļaunā dvēsele?” uz ko tie atbildēs: “Tāds un tāds, tāda un tāda dēls”, izmantojot vissliktākos no vārdiem, kādos viņš jebkad ir ticis saukts viņa laikā uz zemes. Tad, kad viņš tiks aizvest līdz zemākajām debesīm, tiks prasīts atvērt to vārtus, bet lūgums tiks noraidīts. Kad Pravietis (s), raksturojot šos notikumus, sasniedza šo , viņš citēja:“…tiem debesu vārti netiks atvērti, un viņi neieies Paradīzē, iekams kamielis neizies cauri adatas acij…” (Kurāns, 7:40)

Dievs tad teiks: “Pierakstiet viņa grāmatu iekš Sidždžīn zemākajā zemē.”

…un viņa dvēsele tiks nosviesta zemē. Tai mirklī Pravietis (s) citēja: “…Un tas, kurš piedēvē Allāham [līdzdalībniekus], ir kā tas, kas krīt no debesīm, un viņu paķer putni, vai vējš aizpūš viņu uz kādu attālu vietu.” (Kurāns 22:31)

Ļaunā dvēsele tad tiks atgriezta tās ķermenī, un divi baisi, šermuļus uzdzenoši eņģeļi vārdā Munkar un Nakīr atnāks to nopratināt. Liekot tai apsēsties, viņi jautās:

Munkar un Nakīr: “Kas ir tavs Kungs?”

Neticīgā dvēsele: “Ak vai, ak vai, es nezinu!”

Munkar un Nakīr: “Kas ir tava reliģija?”

Neticīgā dvēsele: “Ak vai, ak vai, es nezinu!”

Munkar un Nakīr: “Ko tu saki par šo vīru (Muhammadu), sūtītu pie tevis?”

Neticīgā dvēsele: “Ak vai, ak vai, es nezinu!”

Izkrītot savā pārbaudījumā, pa neticīgā galva tiks sists ar dzelzs āmuru ar tik mežonīgu spēku, kas liktu kalnam sadrupt. No debesīm būs dzirdams sauciens: “Viņš ir melojis, tāpēc izklājiet viņam Elles paklājus un atveriet viņam portālu uz Elli.” (Musnad Ahmad) Viņa kapa grīda tad tiks aizdegta ar daļu no Elles kvēlojošās uguns, un viņa kaps kļūs šaurs un tik ļoti saspiests, ka viņa ribas savīsies, viņa ķermenim saspiežoties. (Musnad Ahmad) Tad neiedomājami neglīts radījums, ģērbies atbaidošās drānās un izdalot pretīgu un šķebinošu smaku, nāks pie neticīgās dvēseles un teiks: “Lai tevi apbēdina tas, kas tev nepatīk, jo šī ir tava diena, kas tev ir tikusi apsolīta.” Neticīgais tad jautās: “Kas tu esi, ar tik neglītu seju un nesot ļaunumu?” Un neglītais atbildēs: “Es esmu tavi ļaunie darbi!” Tad neticīgajam būs jāizjūt rūgta nožēla, jo viņam tiks parādīts, kāda būtu bijusi viņa mājvieta Paradīzē – ja viņš būtu dzīvojis taisnīgu dzīvi – pirms katru rītu un vakaru viņam tiek atvērts portāls, parādot viņam tā patiesās mājas Ellē. (Ibn Hibban) Dievs min Savā Grāmatā, kādā stāvoklī šobrīd atrodas samaitātie Faraona, ciešot no šādas Elles atklāšanas viņu kapavietās:

“Uguns, kurā viņus ieved no rītiem un priekšvakaros, bet dienā, kad notiks tā Stunda, [būs sacīts]: “Ievediet faraona namu vēl stingrākajā sodā!”” (Kurāns, 40:46)

Baiļu un riebuma, nemiera un izmisuma pārņemtais neticīgais savā kapā turpinās prasīt: “Mans Kungs, neuzsāc pēdējo stundu! Neuzsāc pēdējo stundu!”

Pravieša (s) līdzgaitnieks Zaids b.Thabits atstāstīja, kā tad, kad pravietis Muhammads (s) un viņa līdzgaitnieki reiz devās garām kādu politeistu kapiem, pravieša zirgs saauļojās un gandrīz izmeta viņu no segliem. Pravietis (s) tad teica: “Šie cilvēki tiek spīdzināti viņu kapos, un ja vien jūs nebeigtu apglabāt savus mirušos, es lūgtu Dievam atļaut jums dzirdēt kapā notiekošo sodu, ko es (un šis zirgs) spēj dzirdēt.” (Sahīh Muslim)

__________________________

Autors: Imāms Kamils Mufti (līdzautors Abdurrahmāns Mahdi); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-5/ 

(Article by: Imam Kamil Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-5/)

__________________________

Šajā rakstu sērijā lasiet:

Ceļojums aizsaulē (1/8): Ievads

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums  • Atstāt komentāru