Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā Pārliecība

Apraksts par uzticīgu ticīgo dzīvi kapā laikā starp nāves brīdi un Tiesas dienu.

grave2Kapa pasaule

Tagad mēs īsumā aplūkosim dvēseles ceļojumu pēc nāves. Stāsts ir tik tiešām apbrīnojams, vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir patiess un kas tāds, ko mums visiem ir jāveic. Milzīgais mums pieejamais zināšanu apjoms par šo ceļojumu, tā precizitāte un detalizētais izklāsts ir acīmredzama zīme tam, ka Muhammads (s) patiesi bija Dieva pēdējais vēstnesis cilvēcei. Atklāsme, ko viņš saņēma no sava Kunga un tad nodeva mums, ir gan nepārprotama, gan visaptveroša, raksturojot pēcnāves dzīvi. Mūsu ieskats šajās zināšanās sāksies, īsi izskaidrojot ceļojumu, ko ticīgā dvēsele veic no tās nāves mirkļa līdz galējai atdusas vietai Paradīzē.

Kad ticīgais gatavojas pamest šo pasauli, eņģeļi ar baltām sejām dodas lejup no debesīm un saka: “Ak, miermīlīgā dvēsele, nāc laukā uz piedošanu no Allāha un Viņa apmierinātību.” (Hakim un citi)

Ticīgais ar nepacietību gaidīs tikšanos ar Radītāju, kā Pravietis (s) paskaidroja: “…kad ticīgā nāves brīdis tuvojas, viņš saņem labas ziņas par Allāha apmierinātību ar viņu un Viņa svētību pār viņu, un tā nu tajā brīdī viņam nav nekā mīļāka par to, kas viņu turpmāk sagaida. Tāpēc viņš mīl tikties ar Allāhu un Allāhs mīl tikties ar viņu.” (Sahīh Al-Bukhāri)

Dvēsele mierīgi pamet ķermeni kā ūdens pile, kas iespiežas no ādas ūdens maisa, un eņģeļi to satver. Eņģeļi to maigi izņem, sakot: “…Nebaidieties un nebēdājiet, bet saņemiet labās vēstis par Paradīzi, kas jums tikusi apsolīta! Mēs esam jūsu aizstāvji šajā dzīvē un Pēdējā. Un jums tajā [ir sagatavots] viss, ko kāros jūsu dvēseles, un jums tajā būs viss, ko jūs lūgsiet par cienastu no Piedodoša un Žēlojoša.” (Kurāns, 41:30-32)

Kad dvēsele ir izņemta no ķermeņa, eņģeļi to ietin drānā, kas smaržos pēc muskusa, un paceļas uz debesīm. Kad dvēselei atveras debesu vārti, eņģeļi to sveicina: “laba dvēsele ir nākusi no zemes, lai Dievs svētī tevi un tavu ķermeni, kurā tu miti” …iepazīstinot to ar labākajiem vārdiem, kādos tā tika saukta dzīves laikā. Dievs pavēl pierakstīt viņa “grāmatu”, un dvēsele tiek atgriezta atpakaļ uz zemi.

Tad dvēsele nonāk īpašā vietā savā kapā, sauktā Barzakh, un gaida Tiesas dienu. Divi baisi, šermuļus uzdzenoši eņģeļi vārdā Munkar un Nakīr apciemos dvēseli, lai iztaujātu to par tās reliģiju, Dievu un pravieti. Ticīgā dvēsele paceļas taisni sēdus tās kapā, un Dievs dod tai spēku atbildēt eņģeļiem ar pilnu ticību un pārliecību. (Musnah Ahmad)

  • Munkar un Nakīr: “Kas ir tava reliģija?”
  • Ticīgā dvēsele: “Islāms.”
  • Munkar un Nakīr: “Kas ir tavs Kungs?”
  • Ticīgā dvēsele: “Allāhs.”
  • Munkar un Nakīr: “Kas ir tavs Pravietis?” (vai arī “Ko tu saki par šo vīru?”)
  • Ticīgā dvēsele: “Muhammads.”
  • Munkar un Nakīr: “Kā tu par šīm lietām uzzināji?”
  • Ticīgā dvēsele: “Es lasīju Allāha grāmatu (t.i., Kurānu) un es noticēju.”

Tad kad dvēsele izturēs pārbaudījumu, balss no debesīm sauks: “Mans kalps ir teicis taisnību, nodrošiniet viņu ar lietām no Paradīzes, ietērpiet viņu no Paradīzes un atveriet viņam vārtus uz Paradīzi.”

Ticīgā kaps tiks padarīts ietilpīgs un plašs, un piepildīts ar gaismu. Viņam tiks parādīta, kāda būtu bijusi viņa uzturēšanās vieta Ellē – ja viņš būtu bijis samaitāts grēkotājs – pirms katru rītu un katru vakaru tiek viņam tiek atvērts portāls, parādot viņa patieso mājvietu Paradīzē. Priecīgi satraukts un pilns ar priekpilnām gaidām, ticīgais turpinās prasīt: “Kad pienāks (Augšāmcelšanās) Stunda?!” “Kad Stunda pienāks?!” līdz viņam liks nomierināties. (At-Tirmidhi)

_____________________________

Autors: Imāms Kamils Mufti (līdzautors Abdurrahmāns Mahdi); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-2/

(Article by: Imam Kamil Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-2/

_____________________________

Šajā rakstu sērijā lasiet:

Ceļojums aizsaulē (1/8): Ievads

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums  • Atstāt komentāru