Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā Pārliecība

Kā ticīgie piedzīvos Tiesas dienu, un dažas no patiesi ticīgo īpašībām, kuras atvieglos viņu ceļu uz Paradīzes vārtiem.

3Tiesas diena

“Dienā, kad cilvēks skries prom no sava brāļa, un savas mātes un sava tēva, un savas sievas un saviem dēliem. Katram cilvēkam no viņiem tanī dienā būs tas, kas viņu aizņems.” (Kurāns, 80:34-37)

Augšāmcelšanās diena būs milzīgs un biedējošs notikums. Tomēr neskatoties uz šīs dienas traumējošo ietekmi, ticīgais būs kā ekstāzē, gluži kā pravietis Muhammads (s) atstāstīja sava Kunga teikto:

Dievs saka: “Pie Mana Goda un Majestātiskuma, Es nedošu savam vergam divas drošības un divas šausmu (sajūtas). Ja viņš jūtas drošs no Manis šajā pasaulē[i], Es iedvesīšu viņam šausmas Dienā, kad Es savākšu vienkopus Savus vergus; un, ja viņš bīstas Manis šajā pasaulē, Es likšu viņam justies droši Dienā, kad Es savākšu vienkopus Savus kalpus.” (Silsila Al-Sahīhah)

“Patiesi, Allāha draugi – pār viņiem nebūs bailes, un tie nebēdās! [Viņi ir] tie, kuri noticēja un bija dievbijīgi. Viņiem ir labā vēsts šajā dzīvē un Pēdējā – Allāha Vārdi netiek mainīti. Tas ir tas diženais panākums.” (Kurāns, 10:62-64)

Kad visi cilvēki, kas jebkad ir tikuši radīti, tiks sapulcēti, lai stāvētu kaili un neapgraizīti lielā laukumā zem mežonīgi dedzinošās saules svelmes, izredzētai dievbijīgu vīriešu un sieviešu grupai pāri klāsies Dieva Troņa ēna. Pravietis Muhammads (s) pareģoja, kuras būs tās laimīgās dvēseles, Dienā, kad nebūs nevienas citas ēnas: (Sahīh Al-Bukhāri)

 • taisnīgs valdnieks, kurš neizmantoja savu varu ļaunprātīgi, bet nodibināja cilvēku vidū dievišķās atklāsmes taisnīgumu;
 • jauns vīrs, kas uzauga, pielūdzot savu Kungu un valdot pār savām iegribām, ar nolūku saglabāt savu šķīstumu;
 • tie, kuru sirdis bija tuvas mošejām, ilgojoties tajās atgriezties ikreiz, kad viņi tās pameta;
 • tie, kuri mīlēja viens otru Dieva dēļ;
 • tie, kurus kārdināja vilinoši skaistas sievietes, bet viņu bailes no Dieva atturēja viņus no grēkošanas;
 • tas, kurš no sirds deva labdarībā (ziedoja) Dieva dēļ, paturot savus ziedojumus noslēpumā;
 • tas, kurš raudāja vientulībā, aiz bailēm no Dieva.

Arī īpaši pielūgsmes veidi sniegs cilvēkiem drošību tajā dienā:

 • šajā pasaulē pieliktas pūles, lai atvieglotu cietēju bēdas, palīdzētu nabagajiem un aizmirstu citu kļūdas, atbrīvos pašu cilvēku no viņa bēdām Tiesas dienā (Sahīh Al-Bukhāri);
 • labvēlības pret tiem, kas tev parādā (Miškat);
 • taisnīgie, kas ir godīgi pret savām ģimenēm un viņiem uzticētajiem pienākumiem (Sahīh Muslim);
 • dusmu apvaldīšana (Musnad);
 • tas, kurš sauc uz lūgšanu (Sahīh Muslim);
 • novecošana, esot islāmā (Džāmi al-Saghīr);
 • rituālās apmazgāšanās (vudū) veikšana regulāri un pienācīgi (Sahīh Al-Bukhāri);
 • tie, kas cīnīsies kopā ar Jēzu, Marijas dēlu, pret Anti-Kristu un viņa armiju (Ibn Mādžah);
 • mocekļa nāve.

Dievs pieaicinās ticīgo Sev tuvu klāt, dos viņam patvērumu, aizklās viņu un jautās viņam par tā grēkiem. Pēc savu grēku atzīšanas viņš ticēs, ka ir nolemts zudībai, bet Dievs teiks: “Es noklusēju to priekš tevis (šajā) pasaulē, un Es piedodu to priekš tevis šajā Dienā.”

Viņam tiks izteikts rājiens par viņa pārkāpumiem (Miškat), bet tad viņam tiks iedots viņa saraksts ar labajiem darbiem viņa labajā rokā. (Sahīh Al-Bukhāri)[ii] “Un tas, kuram viņa grāmata tiks iedota viņa labajā rokā, tas pēc tam saņems vieglu atmaksu.” (Kurāns, 84:7-8)

Laimē skatoties uz savu sarakstu, viņš paziņos par savu prieku:“Un tas, kuram viņa grāmata tiks iedota viņa labajā rokā, sacīs: “Ņemiet, lasiet manu grāmatu! Es zināju, ka es satikšu savu rēķinu!” Un viņš [dzīvos] patīkamā dzīvē, augstā dārzā, kur augļi ir zemu [nolaisti]. Ēdiet un dzeriet pēc patikšanas par to, ko jūs darījāt pagājušajās/kādreizējās dienās.” (Kurāns, 69:19-24)

Labo darbu saraksts vārda tiešajā nozīmē tiks nosvērts, lai noteiktu, vai tas ir pārāks svarā par cilvēka slikto darbu sarakstu, un sekojoši tiktu noteikts atbilstošs apbalvojums vai sods.

“Un Augšāmcelšanās dienā Mēs uzliksim taisnības svarus un nevienai dvēselei netaisnība netiks nodarīta ne nieka. Un, pat ja būtu [kas] sinepes grauda svarā, Mēs to atnesīsim, un Mēs esam pietiekoši Rēķinveži.” (Kurāns, 21:47)

“Tādēļ tas, kas dara labu [kaut] skudriņas svarā, ieraudzīs to.” (Kurāns, 99:7)

“Smagākais, kas tiks ielikts cilvēka svaru kausos Augšāmcelšanās dienā (pēc ticības apliecinājuma) ir labas manieres, un Dievs neieredz neķītru, amorālu cilvēku.” (At-Tirmidhi)

Ticīgais remdēs savas slāpes no īpaša rezervuāra, kas veltīts pravietim Muhammadam (s). Tas, kurš no tā padzersies, vairs nekad neizjutīs slāpes. Pravietis (s) ir sīkumos raksturojis tā skaistumu, plašumu un saldo, patīkamo garšu.

Islāma sekotāji – gan grēcīgie viņu vidū, gan dievbijīgie – kā arī liekuļi tiks atstāti lielajā laukumā pēc tam, kad neticīgie būs aizvesti uz Elli. Garš, tumsā tīts tilts pār Elli šķirs viņus no Paradīzes. (Sahīh Muslim) Patiesi ticīgie gūs spēku un mierinājumu savā ātrajā pārgājienā pār rēcošajām Elles liesmām un “gaismā”, ko Dievs novietos to priekšā, vadot viņus uz viņu mūžīgajām mājām.

“Dienā, kad tu redzēsi kā ticīgajiem un ticīgajām viņu gaisma skries viņiem pa priekšu un pa labo roku. “Šodien jūsu labās vēstis ir dārzi, zem kuriem tek upes. Tajos jūs būsiet mūžīgi. Tāds arī ir tas milzīgais panākums!” (Kurāns, 57:12)

Visbeidzot, pēc tilta šķērsošanas, patiesi ticīgie tiks attīrīti, pirms viņi ieies Paradīzē. Visi rēķini starp ticīgajiem tiks atrisināti tā, ka neviens no cilvēkiem neturēs ļaunu prātu uz otra. (Sahīh Al-Bukhāri)

________________________

Autors: Imāms Kamils Mufti (līdzautors Abdurrahmāns Mahdi); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-3/ 

(Article by: Imam Kamil Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-3/)

________________________

[i]Tādā kontekstā, ka viņš nebīstas Dieva soda un tā rezultātā veic grēkus.

[ii]Kā zīme, ka viņi ir Paradīzes iemītnieki, pretēji tiem, kuriem viņu darbu saraksts tiks iedots kreisajā rokā vai viņiem aiz muguras.

Šajā rakstu sērijā lasiet:

Ceļojums aizsaulē (1/8): Ievads

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums • Atstāt komentāru