Alī ibn Abu Talibs (1/2) Pravieša līdzgaitnieki, Vēsture

Alī ibn Abu Talibs: jaunības gadi (1/2)

11261Alī ibn Abu Talibs (“ibn” nozīmē dēls) bija Pravieša Muhameda (s) gados jaunākais brālēns. Kopš bērnības viņš apbrīnoja vecāko brālēnu un izauga par cēlu islāma karavīru, gudru tiesnesi, izcilu Korāna ekspertu un taisnīgu muslimu ummas valdnieku.

Alī piedzima Mekā mūsu ēras 600. gadā. Viņa tēvs Abu Talibs bija Pravieša (s) tēvocis (tēva brālis) un uzticīgs viņa aizstāvis. Alī bija vēl bērns, kad Meku piemeklēja bada laiki. Pārtikas bija pavisam maz. Daudzām ģimenēm nepietika ēdiena bērniem. Muhameds (vēl nebūdams pravietis) uzņēmās rūpes par brālēna uzturēšanu un izglītošanu. Tā Alī dzīvoja Muhameda un viņa sievas Hadidžas ģimenē. Alī ļoti mīlēja brālēnu un centās it visā viņu atdarināt. Pieaugot, Alī pat centās līdzināties viņam labos darbos.[1]

Kad tika nosūtīta pirmā Atklāsme, Alī bija desmit gadus vecs. Viņš dzirdēja, kā Muhameds, lai viņam Allāha svētība un miers, paziņoja ģimenei par pravietisko misiju, redzēja, kā viņi ar Hadidžu veica lūgšanu. Pēc Muhameda (s) stāstītā Alī saprata, ka islāms ir patiesība, bet pirms pieņemt jauno reliģiju, viņš aizdomājās par tēva reakciju. Nākamajā rītā Alī tomēr liecināja, ka nav dieva, kurš ir pielūgsmes vērts, izņemot Allāhu, un ka Muhameds (s) ir Viņa kalps un sūtnis. Alī bija gods kļūt par pirmo bērnu, kurš pieņēma islāmu.

Daži no zinātniekiem pieturas pie viedokļa, ka Alī bija vecāks par desmit gadiem, kad pieņēma islāmu. Tādēļ daži avoti sauc viņu par pirmo jaunieti, kurš ir pieņēmis islāmu. Lai kā arī būtu, Alī vecumam nav primāras nozīmes. Patiesi svarīgais ir viņa asais prāts, atvērtā sirds un vēlme kalpot Kungam pienācīgā veidā. Islāma zinātnieki pasvītro, ka Alī bija viens no Muhameda (s) līdzgaitniekiem, kurš nekad nebija piedalījies arābu pagāniskajos rituālos. Viņš nekad nav klanījies neviena priekšā, izņemot Dievu.

Alī bērnība pagāja kopā ar Fātimu – Pravieša (s) un Hadidžas meitu. Pēc pāris gadiem, kad viņi pārcēlās uz Medīnu, Alī lūdza Muhamedam (s) Fātimas roku.

Alī neizcēlās ar bagātību un bija ļoti apbēdināts, ka nespēj pasniegt Fātimai līgavas dāvanu. Tad Pravietis Muhameds (s) atgādināja, ka viņam ir vairogs, kuru var pārdot. Alī pārdeva vairogu Osmānam ibn Afānam un jau taisījās priecīgs skriet pie Pravieša (s). Bet Osmāns apstādināja viņu un atdeva vairogu atpakaļ kā dāvanu uz kāzām Alī un Fātimai. Pravietis (s) pats novadīja kāzu ceremoniju.

Bērnībā Alī kā ēna visur sekoja vecākajam brālēnam, un arī pieaugot viņš palika viņam uzticīgs. Kad Visvarenais nosūtīja ajātu: “Un brīdini savus tuviniekus” (Kurāns 26:214), Pravietis Muhameds (s) saaicināja ciemos radus. Kad ciemiņi bija paēduši, viņš un vērsās pie viņiem ar jautājumu, kas viņam pievienosies Dieva ceļā? Neviens neuzdrošinājās atbildēt, izņemot kādu jaunieti – Alī. Viņš pacietīgi nogaidīja, kamēr beigsies izsmiešana, un bija apņēmības pilns arī tālāk, dzīves laikā, sekot iemīļotajam brālēnam. Alī palika nelaužams, drosmīgs un uzticams Dievam un Viņa Sūtnim tajos pirmajos, muslimiem smagajos pravietojuma gadus.

Kad Mekas pagāni ieplānoja sazvērestību pret Pravieti (s), Abu Bakrs kopā ar Pravieti (s) nakts aizsegā steidzīgi pameta pilsēta. Visvarenais palīdzēja viņiem aiziet, bet Alī tad palika gulēt Muhameda (s) gultā, lai maldinātu sadusmotos Mekas iedzīvotājus. Viņš pilnībā apzinājās situācijas bīstamību. Jebkurā momentā varēja atnākt algotie slepkavas un, nepārbaudot, nogalināt to, kas guļ Pravieša (s) gultā. Alī pārdzīvoja šo liktenīgo nakti un nākamo dienu laikā atgrieza īpašniekiem visas vērtīgās lietas, kuras viņi bija uzticējuši Pravietim (s) glabāšanā. Jau drīz pēc tam Alī pievienojās brālēnam Medīnā.

Pravietis Muhameds (s) ļoti mīlēja savu jaunāko brālēnu un bieži deva viņam mīlestības pilnas iesaukas. Vistuvāk Alī pie sirds gāja iesauka Abu Turab (putekļu tēvs). Reiz Alī gulēja mošejas pagalmā, un viņa mugura apputēja. Pravietis (s) piegāja, notrauca putekļus no viņa drēbēm un, joka pēc, nosauca viņu par Abu Turab. Vēl Muhameds (s) viņu sauca par Haidaru (lauvu). Šis mazais un drosmes pilnais lauvēns ar laiku kļuva par vienu no drošsirdīgākiem islāma karotājiem.

_______________________

Autors: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā krieviskās versijas, kas atrodama: https://www.islamreligion.com/ru/articles/2304/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the Russian article at https://www.islamreligion.com/ru/articles/2304/ )

[1] Ņemts no imama Ibn Kāsira darba “Taisnīgo Kalifu biogrāfija”.

__________________________________

Rakstu sērija par pirmajiem četriem kalifiem:  • Atstāt komentāru